พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกเมน กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกเมน กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกเมน กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์.jpg

พระอิสริยยศ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3
กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้าชั้นเอก
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2358
สิ้นพระชนม์ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2404
พระราชบิดา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดา เจ้าจอมมารดาเฟือง
หม่อม หม่อมราชวงศ์หญิงเอี่ยม โกเมน (ราชสกุลเดิมปาลกะวงศ์)

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกเมน กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์ เป็นพระราชโอรสลำดับที่ 11 ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นลำดับที่ 2 ในเจ้าจอมมารดาเฟือง ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 6 แรม 11 ค่ำ ปีกุน สับตศก จุลศักราช 1177 ตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2358

ใน พ.ศ. 2394 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็นกรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์ สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 4 วันอาทิตย์ เดือน 3 แรม 2 ค่ำ ปีระกา ตรีศก จุลศักราช 1223 ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2404 ด้วยพระชันษา 46 ปี

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกเมน กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์ทรงเป็นต้นราชสกุลโกเมน ณ อยุธยา พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทาน นามสกุลแก่หม่อมหลวงวงศ์ ผู้ขอ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2459 เป็นสกุลอันดับที่ 3202 ตามประกาศวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2459

พระโอรส - พระธิดา[แก้]

  • หม่อมเจ้าหญิงนารี (พ.ศ. 2382-ไม่มีข้อมูล)
  • หม่อมเจ้าหญิงถัด
  • หม่อมเจ้าหญิงอ่าง (10 กรกฎาคม พ.ศ. 2383 - 6 มีนาคม พ.ศ. 2459)
  • หม่อมเจ้า (ไม่ปรากฏพระนาม)
  • หม่อมเจ้า (ไม่ปรากฏพระนาม)
  • หม่อมเจ้า (ไม่ปรากฏพระนาม)
  • หม่อมเจ้าหญิงวณิดา[1] (พ.ศ. 2388 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2435)
  • หมม่อมเจ้าชายศักดิ์ศรี (พ.ศ. 2394 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2433)
  • หม่อมเจ้าชายสถิตย (พ.ศ. 2395 - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2418)

อ้างอิง[แก้]

  1. "พระราชทานเพลิง". ราชกิจจานุเบกษา (ใน ไทย) 12 (9): 73–74. 2 มิถุนายน พ.ศ. 2438.