พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคเนจร กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคเนจร กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์ (9 พฤษภาคม พ.ศ. 2358 - 4 กันยายน พ.ศ. 2421) ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน 7 ขึ้น 1 ค่ำ ปีกุน สัปตศก จุลศักราช 1177 ตรงกับวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2358 พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาน้อยเมือง ทรงเป็นต้นราชสกุลคเนจร

ในปี พ.ศ. 2399 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์ และโปรดให้กำกับกรมช่างมุก สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 5 เมื่อวันพุธ เดือน 10 ขึ้น 8 ค่ำ ปีขาล สัมฤทธิศก จุลศักราช 1240 ตรงกับวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2421 พระชันษา 64 ปี

พระโอรส-ธิดา[แก้]

 • หม่อมเจ้าชายพวงวาส
 • หม่อมเจ้าหญิงประภาพิศ
 • หม่อมเจ้าชายเฉลิม
 • หม่อมเจ้าชายเจริญ (ไม่มีข้อมูล - 12 มกราคม พ.ศ. 2444)
 • หม่อมเจ้าชายสง่า
 • หม่อมเจ้าชายเมฆิน (9 มกราคม พ.ศ. 2388 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462)
 • หม่อมเจ้าหญิงราษี (พ.ศ. 2388 - 28 เมษายน พ.ศ. 2463)
 • หม่อมเจ้าหญิงเยาวเรศ
 • หม่อมเจ้าชายสายทรวง
 • กม่อมเจ้าชายดวงเนตร
 • หม่อมเจ้าหญิงนิกร
 • หม่อมเจ้าชายกลาง
 • หม่อมเจ้าชายรอง
 • หม่อมเจ้าหญิงกลา
 • หม่อมเจ้าหญิงรอง
 • หม่อมเจ้าชายเล็ก
 • หม่อมเจ้าหญิงเล็ก
 • หม่อมเจ้าชายเชื้อชิต (พ.ศ. 2397 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2439)
 • หม่อมเจ้าชายศฤงฆารเครือ (พ.ศ. 2401 - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2435)
 • หม่อมเจ้าชายสิงห์
 • หม่อมเจ้าชายจังหวัด (ไม่มีข้อมูล - พ.ศ. 2439)
 • หม่อมเจ้าชายทิชากร (พ.ศ. 2407 - ไม่มีข้อมูล)
 • หม่อมเจ้าหญิงกานดาดวง
 • หม่อมเจ้าหญิงปฤษฎางค์ (ไม่มีข้อมูล - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2439)
 • หม่อมเจ้าหญิงยุภาพิน (ไม่มีข้อมูล - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2450)
 • หม่อมเจ้าหญิงยุพินพงษ์
 • หม่อมเจ้าชายเขมน
 • หม่อมเจ้าหญิงไพ
 • หม่อมเจ้าชายสารพัดเพ็ชร์
 • หม่อมเจ้าหญิงสำอางองค

อ้างอิง[แก้]

 • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 • บรรเจิด อินทุจันทร์ยง. ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : องค์การค้าของคุรุสภา, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539. หน้า หน้าที่. ISBN 974-005-650-8