แสงอรุณ รัตกสิกร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แสงอรุณ รัตกสิกร
เกิด19 มกราคม พ.ศ. 2465
อำเภอเมืองปราจีนบุรี,จังหวัดปราจีนบุรี
เสียชีวิต15 ตุลาคม พ.ศ. 2522 (57 ปี)
สัญชาติไทย
มีชื่อเสียงจากหนึ่งในผู้ก่อตั้งภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คู่สมรสผศ.ลดา สีบุญเรือง
บุตรชูมาน ถิระกิจ
บุพการีพ.อ.พระยาวิเศษสิงหนาท (สาหร่าย รัตกสิกร)
คุณหญิงระเบียบ วิเศษสิงหนาท

รองศาสตราจารย์แสงอรุณ รัตกสิกร (19 มกราคม พ.ศ. 2465 - 15 ตุลาคม พ.ศ. 2522) เป็นสถาปนิกชาวไทย อดีตอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แสงอรุณ เป็นชาวตำบลดงพระราม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นบุตรของ พ.อ.พระยาวิเศษสิงหนาท (สาหร่าย รัตกสิกร) และคุณหญิงระเบียบ สกุลเดิม คงพันธุ์ เริ่มศึกษาที่โรงเรียนประจำจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นย้ายมาศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ต่อมาเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุน ก.พ. ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา จากนั้นได้เข้าฝึกงานใน "รังนกอินทรี" ของแฟรงก์ ลอยด์ ไรต์[1] ก่อนที่จะกลับมาอุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และได้รับประกาศนียบัตรนักธรรมตรี

เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วก็เข้ารับราชการในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2490 และยังมีผลงานเขียนหนังสือเช่น "แสงอรุณ 2" ซึ่งเป็น หนึ่งในรายการหนังสือ 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน, ตึก ต้นไม้ และแสงอรุณ, ทรรศนะอุจาด ,แสงอรุณแห่งสถาปัตยกรรม, " เรณู - ปัญญา " เที่ยวรถไฟ, อนุสาวรีย์ที่ไทยทำ โดยส่วนใหญ่ท่านใช้นามจริง เว้นบางเรื่องใช้นามปากกาว่า ส. รัตกสิกร ท่านยังมีฝีมือในการเขียนภาพลายเส้น นิสัยรักธรรมชาติและการศึกษาค้นคว้า เป็นผู้เผยแพร่ความรู้เรื่องอนุรักษ์ศิลปะและสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยมผู้หนึ่ง

ตำแหน่งสุดท้ายทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ระดับ 9 ถึงแก่กรรมด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2522 สิริรวมอายุได้ 56 ปี 8 เดือน 26 วัน

ชีวิตส่วนตัว[แก้]

รองศาสตราจารย์แสงอรุณ รัตกสิกร สมรสกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลดา สีบุญเรือง อดีตรองหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบุตรีด้วยกัน 1 คน ได้แก่ ชูมาน ถิระกิจ อดีตบรรณารักษ์อาวุโส สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[2]

การทำงาน[แก้]

 • 1 สิงหาคม 2497 ตำแหน่งอาจารย์โท
 • 20 กรกฎาคม 2503 ตำแหน่งอาจารย์เอก
 • 30 ตุลาคม 2511 ตำแหน่งชั้นพิเศษ
 • 1 ตุลาคม 2512 ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
 • 1 ตุลาคม 2519 ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 7
 • 1 มิถุนายน 2520 ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 8
 • 22 พฤษภาคม 2522 ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "แสงอรุณ รัตกสิกร : ครูผู้ปลูกฝังความรักธรรมชาติให้ลูกศิษย์สถาปัตย์". ยอดมนุษย์คนธรรมดา.
 2. แสงอรุณ รัตกสิกร เก็บถาวร 2013-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๓๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๔, ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๑
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๒๐๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒๑๓, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๕