พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสรงน้ำมุรธาภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 (นับตามปฏิทินปัจจุบันคือ พ.ศ. 2469)
อำนวยการสร้างกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง
ผู้จัดจำหน่ายกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง
วันฉายพ.ศ. 2469 (98​ ปี)​
ความยาว11 นาที 8 วินาที
ประเทศสยาม
ภาษาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

"พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" เป็นภาพยนตร์ข่าวซึ่งผลิตโดยกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง จัดทำขึ้นโดยได้รับพระบรมราชานุญาตเพื่อจำหน่ายแก่ผู้สนใจเก็บไว้เป็นที่ระลึก รายละเอียดของภาพยนตร์ชุดนี้เป็นการบันทึกเหตุการณ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปลายปี พ.ศ. 2468 (นับตามปฏิทินปัจจุบันคือต้นปี พ.ศ. 2469) นับเป็นครั้งแรกที่มีการบันทึกภาพยนตร์พระราชพิธีสำคัญตามโบราณราชประเพณีของไทย

ทั้งนี้ วันที่มีการบันทึกภาพยนตร์ข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งนั้นมีทั้งหมด 4 วัน ได้แก่

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตรภายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประทับเหนือพระที่นั่งภัทรบิฐภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตรภายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ
เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ภายในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์

ภาพยนตร์ข่าวเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เงียบ ระบบภาพขาว-ดำ แทรกคำบรรยายระหว่างภาพ (intertitle) เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในภาพยนตร์ข่าว โดยจัดทำเป็นคำบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวในการฉาย 11 นาที 8 วินาที ปัจจุบันฟิล์มต้นฉบับของภาพยนตร์ข่าวเรื่องนี้ได้รับการอนุรักษ์โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

หอภาพยนตร์ได้จัดให้ภาพยนตร์ข่าวเรื่องนี้เป็น 100 ภาพยนตร์ไทยที่คนไทยควรดู เมื่อปี พ.ศ. 2548 และขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติในโครงการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2554

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]