หม่อมราชวงศ์อคิน รพีพัฒน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หม่อมราชวงศ์อคิน รพีพัฒน์
เกิด22 มกราคม พ.ศ. 2476
เสียชีวิต16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (85 ปี)
คู่สมรสจันทรา ปิตะชาติ
บังเอิญ เกิดอารีย์
บุตรหม่อมหลวงกฤติกา รพีพัฒน์
หม่อมหลวงณพอร รพีพัฒน์
บิดามารดาหม่อมเจ้าเพลิงนภดล รพีพัฒน์
หม่อมเจ้าทรงอัปสร กิติยากร

ร้อยตำรวจเอก รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์อคิน รพีพัฒน์ (22 มกราคม พ.ศ. 2476[1] – 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) เป็นโอรสในหม่อมเจ้าเพลิงนภดล รพีพัฒน์ ป.ช,ม.ว.ม.,ท.จ. (พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และหม่อมอ่อน) กับหม่อมเจ้าหญิงทรงอัปสร รพีพัฒน์ (กิติยากร) ท.จ.ว.(พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถกับหม่อมเจ้าหญิงอัปสรสมาน เทวกุล

หม่อมราชวงศ์อคิน รพีพัฒน์ หรือ ร้อยตำรวจเอก รองศาสตราจารย์ ดร.หม่อมราชวงศ์อคิน รพีพัฒน์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากฎหมายจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด และปริญญาโทและปริญญาเอกสาขามานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยคอร์เนล[2] เคยเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[3] และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเวลา 7 ปี เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการสร้างสรรค์และพัฒนาชุมชน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์[4] เคยดำรงตำแหน่ง ประธานมูลนิธิชุมชนไท [2] หม่อมราชวงศ์อคิน ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี 2535 และได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารจัดการสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 มีผลงานได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผลงานวิชาการดีเด่น "TTF Award" ประจำปี 2551 จากมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย ด้วยหนังสือชื่อ "วัฒนธรรมคือความหมาย: ทฤษฎีและวิธีการของคลิฟฟอร์ด เกียร์ซ"

หม่อมราชวงศ์อคิน มีบุตรสองคน คือ หม่อมหลวงหญิงกฤติกา รพีพัฒน์ และหม่อมหลวงหญิงณพอร รพีพัฒน์[1] สมรสสองครั้งกับจันทรา ปิตะชาติ และ บังเอิญ เกิดอารีย์[5]

หม่อมราชวงศ์อคิน รพีพัฒน์ ถึงแก่อนิจกรรม อย่างสงบ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สิริอายุ 85 ปี 9 เดือน 25 วัน

ลำดับสาแหรก[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 Mom Rajawongse Akin RABIBADHANA
  2. 2.0 2.1 ประวัติ หม่อมราชวงศ์อคิน รพีพัฒน์
  3. เรื่องแปลกๆ ของ อคิน รพีพัฒน์ นิตยสารศิลปวัฒนธรรม, ฉบับพิเศษ วาระรำลึก 60 ปี นิธิ เอียวศรีวงศ์
  4. "ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ ผู้เดินงานของมวลชนของทรัพย์สินฯ" ผู้จัดการรายเดือน, เมษายน 2537
  5. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มดี, พ.ศ. 2551. 290 หน้า. ISBN 978-974-312-022-0