แย้ม ประพัฒน์ทอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


นาวาอากาศเอก (พิเศษ) แย้ม ประพัฒน์ทอง นักเขียน และนักวรรณคดี ผู้ประพันธ์ มหาบัณฑิตแห่งมิถิลานคร (หนึ่งในหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน) เคยดำรงตำแหน่งอนุศาสนาจารย์กองทัพอากาศ และได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗๔, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๓
  2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๘ ตอนที่ ๑๐๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖๖, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๔
  3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๒ ตอนที่ ๙๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑๐๗, ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๘
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖๓๘, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๐๖