ประชาชนนอก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประชาชนนอก
กำกับมานพ อุดมเดช
เขียนบทมานพ อุดมเดช
อำนวยการสร้างสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา
กำกับภาพพรนิติ วิริยะศิริ
ตัดต่อสุรพงษ์ พินิจค้า
วันฉายพ.ศ. 2524
ความยาว95 นาที
ประเทศไทย
ภาษาไทย
ทุนสร้าง700,000 บาท
ข้อมูลจากสยามโซน

ประชาชนนอก เป็นภาพยนตร์ไทย กึ่งสารคดี ที่กำกับและเขียนบทโดยมานพ อุดมเดช เป็นโครงการของสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา (Catholic Council of Thailand for Development (CCTD) เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม [1]

ประชาชนนอก มีชื่อภาษาอังกฤษว่า On the Fringe of Society ตั้งชื่อโดยสุพจน์ สมบูรณ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ทำบทบรรยายภาษาอังกฤษของภาพยนตร์ [1] ภาพยนตร์กล่าวถึงปัญหาการย้ายถิ่นของคนอีสานเข้ามาหางานทำในเมืองใหญ่เนื่องจากความแร้นแค้น สะท้อนให้เห็นปัญหาการกดขี่ของนายทุน และปัญหาการคอรัปชั่นของข้าราชการไทย จนนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวนา ข้าราชการ และนายทุน [2] โดยผู้กำกับใช้เรื่องราวบางส่วนจากชีวิตจริงของคนในครอบครัว [1]

ภาพยนตร์เริ่มถ่ายทำช่วงปลายปี พ.ศ. 2521 ที่จังหวัดยโสธร แต่ประสบปัญหาถูกเพ่งเล็งจากหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะจาก กอ.รมน. มานพ อุดมเดชถูกตำรวจสันติบาลเข้าตรวจค้นบ้าน และส่งเจ้าหน้าที่ลอบติดตาม ด้วยข้อสงสัยว่ากระทำการเป็นคอมมิวนิสต์ ภาพยนตร์ต้องหยุดถ่ายทำจนกระทั่งสถานการณ์ทางการเมืองเริ่มผ่อนคลายลง จึงเริ่มถ่ายทำต่อในปี พ.ศ. 2523 ที่อำเภออำนาจเจริญ (ขณะนั้นยังไม่แยกเป็นจังหวัด) อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และกรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2524 [1]

ภาพยนตร์ออกฉายครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้ฉายที่ศูนย์สังคีตศิลป์ และได้รับความสนใจจากนักวิชาการ นักศึกษา ได้รับการฉายตามสถาบันการศึกษา และเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ

ประชาชนนอก เป็นภาพยนตร์ไทย หนึ่งในสองเรื่องแรก พร้อมกับ แผลเก่า ของเชิด ทรงศรี ที่ได้ไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติลอนดอน ในปี ค.ศ. 1981 จากนั้นได้ไปฉายที่ น็องส์ ประเทศฝรั่งเศส ฮ่องกง อิตาลี ญี่ปุ่น ปัจจุบันภาพยนตร์เรื่องนี้ยังคงได้รับการฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เช่นที่ ปูซาน เกาหลีใต้ ในปี พ.ศ. 2542 และเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพ ในปี พ.ศ. 2547 [3]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 สรรวรส ชัยชวลิต, มานพ อุดมเดช - ผมถูกกล่าวหาว่าทำหนังสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ : ประชาชนนอก, วารสาร หนัง:ไทย ฉบับที่13 มิถุนายน 2547
  2. หนังจอกว้าง : หนังไทย บางเรื่องราวที่หล่นหาย (อันเนื่องมาจากพิษภัยทางการเมือง)
  3. "โปรแกรม In the Realm อีกหนึ่งโปรแกรมที่น่าสนใจในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-01-03. สืบค้นเมื่อ 2007-12-24.