นิราศหนองคาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นิราศหนองคาย เป็นวรรณกรรมประเภทนิราศ หลวงพัฒนพงศ์ภักดีแต่งในคราวติดตามเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล) ไปปราบฮ่อที่หลวงพระบาง ประเทศราชไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 ขณะนั้น หลวงพัฒนพงศ์ภักดีอายุสิบแปดปี

เนื้อหาว่าด้วยประวัติศาสตร์และสงคราม บรรยายลักษณะกระบวนทัพและการทหารในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น