ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ธนาคารเกียรตินาคิน)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ประเภทบริษัทมหาชน
การซื้อขาย
(SET:KKP)
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
ธนาคาร
ก่อตั้ง6 มกราคม พ.ศ. 2514 (52 ปี)
สำนักงานใหญ่209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก
สุพล วัธนเวคิน (ประธานกรรมการ)
บรรยง พงษ์พานิช (ประธานกรรมการบริหาร)
อภินันท์ เกลียวปฏินนท์(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
รายได้เพิ่มขึ้น 23,778.75 ล้านบาท (2562)[1]
สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 311,690.01 ล้านบาท (2562)[1]
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 43,902.10 ล้านบาท (2562)[1]
อันดับความน่าเชื่อถือTRIS: A[2]
เว็บไซต์bank.kkpfg.com

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:KKP)[3] ธนาคารเกียรตินาคินภัทร เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2514 และได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นธนาคารพาณิชย์นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัทย่อยคือ บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่เข้ามากำกับดูแลกิจการและประกอบธุรกิจในส่วนของตลาดทุน โดยได้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“บล.เกียรตินาคินภัทร”) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (“บลจ.เกียรตินาคินภัทร”) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนและการจัดการกองทุน[4][5]

ประวัติ[แก้]

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ (Commercial Bank) ซึ่งเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เพื่อให้บริการทางการเงินหลายประเภท อาทิ บริการด้านเงินฝากประจำ ออมทรัพย์ กระแสรายวัน ประกันชีวิต สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อพัฒนาโครงการ สินเชื่อธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ สินเชื่อธุรกิจฟลอร์แพลน สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนส่ง สินเชื่อธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ธนาคารเกียรตินาคิน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ A จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด แนวโน้มอันดับเครดิต Stable หรือคงที่ (ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563)

ปัจจุบัน มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 101100

เหตุการณ์สำคัญ[แก้]

เมื่อปี พ.ศ. 2514 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ และเข้าเป็นบริษัทสมาชิกหมายเลข 19 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2525 จากนั้นในปี พ.ศ. 2531 เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในปี พ.ศ. 2536

บริษัทได้ระงับกิจการชั่วคราวพร้อมกับสถาบันการเงินอีก 58 แห่ง ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 จากนั้นในปี พ.ศ. 2541 เป็นหนึ่งในสองบริษัท(อีกบริษัทหนึ่งคือบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ บางกอกอินเวสท์เมนต์ จำกัด (มหาชน)[6])ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กลับมาดำเนินกิจการ และได้รับอนุญาตให้แยกธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ออกจากกันในปีถัดมา บริษัทจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) กระทั่งในปี พ.ศ. 2543 ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้เป็น 1 ใน 50 บริษัทที่มีการกำกับกิจการที่ดี และเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ได้เปิดให้บริการเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ให้บริการครอบคลุมทั้งด้านเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ประจำ กระแสรายวัน ตั๋วเงินฝาก กองทุนสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ บริการสินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย บริการสินเชื่อธุรกิจ และบริการอื่นๆ

ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารได้เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

กิจกรรมเพื่อสังคม[แก้]

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ “โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติกับเกียรตินาคินภัทร” และก่อตั้งมูลนิธิเกียรตินาคินขึ้น เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564[7]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 79,090,382 9.34%
2 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน 35,532,761 4.20%
3 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด 35,000,804 4.13%
4 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 34,867,143 4.12%
5 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 30,638,395 3.62%
6 นาง วรรณสมร วรรณเมธี 25,212,703 2.98%
7 บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด 20,693,600 2.44%
8 น.ส. ญาภา เทพกาญจนา 17,199,900 2.03%
9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 16,801,422 1.98%
10 STATE STREET EUROPE LIMITED 15,512,561 1.83%

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 1.2 งบการเงิน/ผลประกอบการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  2. อันดับเครดิต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  4. ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
  5. ข้อมูลการประกอบกิจการของ บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
  6. ในเวลาต่อมาคือ บริษัท อยุธยา โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคารกรุงศรีอยุธยา แต่ได้ปิดกิจการลงแล้วเมื่อปี 2556
  7. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]