ธนาคารเกียรตินาคิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
ประเภทบริษัทมหาชน (SET:KKP)
ก่อตั้ง6 มกราคม พ.ศ. 2514 (49 ปี)
ที่ตั้ง500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลักสุพล วัธนเวคิน
(ประธานกรรมการ)
บรรยง พงษ์พานิช
(ประธานกรรมการบริหาร)
เว็บไซต์www.kiatnakin.co.th

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:KKP)[1] ธนาคารเกียรตินาคินเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และมีบริษัทย่อย ได้แก่ ทุนภัทร ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และดำเนินธุรกิจลงทุน โดยทุนภัทรมีบริษัทย่อยให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) (“บล.ภัทร”) และ บล.เคเคเทรด รวมทั้งมี บลจ.ภัทร ให้บริการธุรกิจจัดการกองทุน[2]

ประวัติ[แก้]

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ (Commercial Bank) ซึ่งเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เพื่อให้บริการทางการเงินหลายประเภท อาทิ บริการด้านเงินฝากประจำ ออมทรัพย์ กระแสรายวัน ประกันชีวิต สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อพัฒนาโครงการ สินเชื่อธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ สินเชื่อธุรกิจฟลอร์แพลน สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนส่ง สินเชื่อธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ธนาคารเกียรตินาคิน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ A- จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด แนวโน้มอันดับเครดิต Stable หรือคงที่

ปัจจุบัน มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เหตุการณ์สำคัญ[แก้]

เมื่อปี พ.ศ. 2514 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ และเข้าเป็นบริษัทสมาชิกหมายเลข 19 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2525 จากนั้นในปี พ.ศ. 2531 เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในปี พ.ศ. 2536

บริษัทได้ระงับกิจการชั่วคราวพร้อมกับสถาบันการเงินอีก 58 แห่ง ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 จากนั้นในปี พ.ศ. 2541 เป็นหนึ่งในสองบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กลับมาดำเนินกิจการ และได้รับอนุญาตให้แยกธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ออกจากกันในปีถัดมา กระทั่งในปี พ.ศ. 2543 ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้เป็น 1 ใน 50 บริษัทที่มีการกำกับกิจการที่ดี และเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ได้เปิดให้บริการเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ให้บริการครอบคลุมทั้งด้านเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ประจำ กระแสรายวัน ตั๋วเงินฝาก กองทุนสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ บริการสินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย บริการสินเชื่อธุรกิจ และบริการอื่นๆ

กิจกรรมเพื่อสังคม[แก้]

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ “โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติกับเกียรตินาคินภัทร” และก่อตั้งมูลนิธิเกียรตินาคินขึ้น เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

  • ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557[3]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH 71,618,397 8.59%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 39,858,256 4.78%
3 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTGS 37,802,000 4.53%
4 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน 34,782,761 4.17%
5 บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) 34,750,804 4.17%

อ้างอิง[แก้]

  1. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  2. ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
  3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรด

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]