ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ธนาคารเกียรตินาคิน)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ประเภทบริษัทมหาชน (SET:KKP)
ก่อตั้ง6 มกราคม พ.ศ. 2514 (49 ปี)
ที่ตั้ง209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลักสุพล วัธนเวคิน
(ประธานกรรมการ)
อภินันท์ เกลียวปฏินนท์
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
บรรยง พงษ์พานิช
(ประธานกรรมการบริหาร)
เว็บไซต์bank.kkpfg.com

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:KKP)[1] ธนาคารเกียรตินาคินภัทร เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2514 และได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นธนาคารพาณิชย์นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัทย่อยคือ บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่เข้ามากำกับดูแลกิจการและประกอบธุรกิจในส่วนของตลาดทุน โดยได้ถือหุ้นใน บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“บล.เกียรตินาคินภัทร”) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (“บลจ.เกียรตินาคินภัทร”) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนและการจัดการกองทุน[2][3]

ประวัติ[แก้]

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ (Commercial Bank) ซึ่งเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เพื่อให้บริการทางการเงินหลายประเภท อาทิ บริการด้านเงินฝากประจำ ออมทรัพย์ กระแสรายวัน ประกันชีวิต สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อพัฒนาโครงการ สินเชื่อธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ สินเชื่อธุรกิจฟลอร์แพลน สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนส่ง สินเชื่อธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ธนาคารเกียรตินาคิน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ A- จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด แนวโน้มอันดับเครดิต Stable หรือคงที่

ปัจจุบัน มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เหตุการณ์สำคัญ[แก้]

เมื่อปี พ.ศ. 2514 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ และเข้าเป็นบริษัทสมาชิกหมายเลข 19 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2525 จากนั้นในปี พ.ศ. 2531 เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในปี พ.ศ. 2536

บริษัทได้ระงับกิจการชั่วคราวพร้อมกับสถาบันการเงินอีก 58 แห่ง ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 จากนั้นในปี พ.ศ. 2541 เป็นหนึ่งในสองบริษัท(อีกบริษัทหนึ่งคือบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ บางกอกอินเวสท์เมนต์ จำกัด (มหาชน)[4])ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กลับมาดำเนินกิจการ และได้รับอนุญาตให้แยกธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ออกจากกันในปีถัดมา บริษัทจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) กระทั่งในปี พ.ศ. 2543 ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้เป็น 1 ใน 50 บริษัทที่มีการกำกับกิจการที่ดี และเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ได้เปิดให้บริการเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ให้บริการครอบคลุมทั้งด้านเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ประจำ กระแสรายวัน ตั๋วเงินฝาก กองทุนสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ บริการสินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย บริการสินเชื่อธุรกิจ และบริการอื่นๆ

ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารได้เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

กิจกรรมเพื่อสังคม[แก้]

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ “โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติกับเกียรตินาคินภัทร” และก่อตั้งมูลนิธิเกียรตินาคินขึ้น เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

  • ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563[5]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 79,090,382 9.34%
2 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน 35,532,761 4.20%
3 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด 35,000,804 4.13%
4 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 34,867,143 4.12%
5 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 30,638,395 3.62%

อ้างอิง[แก้]

  1. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  2. ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
  3. ข้อมูลการประกอบกิจการของ บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
  4. ในเวลาต่อมาคือ บริษัท อยุธยา โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคารกรุงศรีอยุธยา แต่ได้ปิดกิจการลงแล้วเมื่อปี 2556
  5. โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]