สถาบันการเงิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สถาบันการเงิน หมายถึง หน่วยงานธุรกิจในระบบการเงิน ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า โดยการระดมทุนไปใช้ในการปล่อยกู้ หรือลงทุน และมีภาระต้องคืนเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งรับการชำระเงินและทำธุรกรรมทางการเงินประเภทต่างๆ โดยทั่วไปแล้ว สถาบันการเงิน[1]มี 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

 1. บริษัทรับฝากเงิน – ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กองทุนรวมประเภทตลาดเงิน
 2. บริษัทไม่รับฝากเงิน – กองทุนรวมบริษัทประกันภัย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันภัย บริษัทลิสซิ่ง บริษัทบัตรเครดิต บริษัทสินเชื่อบุคคล นาโนไฟแนนซ์ พิโกไฟแนนซ์ สหกรณ์ โรงรับจำนำ

หน่วยงานที่กำกับสถาบันการเงินในประเทศไทย[แก้]

หน่วยงานกำกับ สถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย[2]
 • ธนาคารพาณิชย์
 • ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
 • ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ
 • สาขาของธนาคารต่างประเทศ
 • บริษัทเงินทุน
 • บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
 • สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
 • สำนักงานผู้แทนธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
 • บริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.)
 • ผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
 • ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับ (นาโนไฟแนนซ์)
 • ผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
 • ผู้ให้บริการด้านการแลกเปลี่ยนเงินหรือโอนเงินตราต่างประเทศ
 • บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
กระทรวงการคลัง (ประเทศไทย)[3]
ก.ล.ต.[4]
 • บริษัทหลักทรัพย์
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
คปภ.[5]
กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • สหกรณ์[6]

อ้างอิง[แก้]

 1. "Thailand's Financial Institutions". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-11-08. สืบค้นเมื่อ 2022-11-08.
 2. "ธุรกิจการเงินที่ ธปท.กำกับดูแล". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-11-10. สืบค้นเมื่อ 2022-11-10.
 3. พระราชบัญญัติทั้งหมดที่สำนักเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังกำกับ
 4. พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
 5. การกำกับเงินกองทุนตามระดับความเสียง (RBC)
 6. "อำนาจหน้าที่". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-02-16. สืบค้นเมื่อ 16 February 2023.