สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) (สพพ.)
Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization) (NEDA)
ที่ทำการ
123 ชั้น 14 อาคารซันทาวเวอร์สเอ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900[1]
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
เขตอำนาจ Hi
งบประมาณ 928.8645 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[2]
ผู้บริหารหลัก จุฬารัตน์ สุธีธร, ประธานกรรมการ
พีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์, ผู้อำนวยการ
พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล, รองผู้อำนวยการ
กีรติ เวฬุวัน, รองผู้อำนวยการ
ในกำกับดูแลของ กระทรวงการคลัง (ประเทศไทย)
เอกสารหลัก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘
เว็บไซต์
http://www.neda.or.th

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. (อังกฤษ: Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization)) เป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตาม “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เพื่อการให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆ ทั้งด้านการเงินและวิชาการ รวมถึงการให้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน การศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายตลอดจนมาตรการต่างๆ ในการให้ความร่วมมือฯ ตลอดจนการประสานการใช้อำนาจหน้าที่หน่วยงานต่างๆเพื่อบูรณาการความร่วมมือฯ

ภารกิจหน้าที่[แก้]

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)(สพพ.) เป็นหน่วยงานให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]