สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) (สพพ.)
Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization) (NEDA)
Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency Logo.png
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง16 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
เขตอำนาจHi
สำนักงานใหญ่123 ชั้น 14 อาคารซันทาวเวอร์สเอ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900[2]
งบประมาณประจำปี928.8645 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • จุฬารัตน์ สุธีธร, ประธานกรรมการ
  • พีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์, ผู้อำนวยการ
  • พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล, รองผู้อำนวยการ
  • กีรติ เวฬุวัน, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดกระทรวงการคลัง (ประเทศไทย)
เอกสารหลัก
เว็บไซต์http://www.neda.or.th

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. (อังกฤษ: Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization)) เป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตาม “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เพื่อการให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆ ทั้งด้านการเงินและวิชาการ รวมถึงการให้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน การศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายตลอดจนมาตรการต่างๆ ในการให้ความร่วมมือฯ ตลอดจนการประสานการใช้อำนาจหน้าที่หน่วยงานต่างๆเพื่อบูรณาการความร่วมมือฯ

ภารกิจหน้าที่[แก้]

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)(สพพ.) เป็นหน่วยงานให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]