สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) (สพพ.)
Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization) (NEDA)
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง16 พฤษภาคม พ.ศ. 2548; 18 ปีก่อน (2548-05-16)
เขตอำนาจHi
สำนักงานใหญ่123 ชั้น 14 อาคารซันทาวเวอร์สเอ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900[3]
งบประมาณประจำปี928.8645 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ[2], ประธานกรรมการ
  • พีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์, ผู้อำนวยการ
  • พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล, รองผู้อำนวยการ
  • กีรติ เวฬุวัน, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงการคลัง (ประเทศไทย)
เอกสารหลัก
เว็บไซต์http://www.neda.or.th

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. (อังกฤษ: Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization)) เป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตาม “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เพื่อการให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆ ทั้งด้านการเงินและวิชาการ รวมถึงการให้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน การศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายตลอดจนมาตรการต่างๆ ในการให้ความร่วมมือฯ ตลอดจนการประสานการใช้อำนาจหน้าที่หน่วยงานต่างๆเพื่อบูรณาการความร่วมมือฯ

ภารกิจหน้าที่[แก้]

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)(สพพ.) เป็นหน่วยงานให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]