รายชื่อธนาคารในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ธนาคารในประเทศไทย)

รายชื่อธนาคารในประเทศไทย

ธนาคารกลาง[แก้]

รหัสธนาคาร ธนาคาร ตัวย่อ หมายเหตุ
001 ธนาคารแห่งประเทศไทย BOT เดิมคือ สำนักงานธนาคารชาติไทย

องค์กรทางการธนาคาร[แก้]

ธนาคารพาณิชย์ไทย[แก้]

รหัสธนาคาร ธนาคาร ตัวย่อ หมายเหตุ
002 ธนาคารกรุงเทพ BBL
025 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา BAY เดิมใช้ชื่อว่า ธนาคารแห่งกรุงศรีอยุธยา จำกัด จนถึงปี พ.ศ. 2512
004 ธนาคารกสิกรไทย KBANK
069 ธนาคารเกียรตินาคิน KNK เดิมคือ บริษัท เงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)
022 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย CIMB เปลี่ยนชื่อจาก ธนาคารสหธนาคาร เมื่อ 21 ธ.ค. 2541 และธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) เมื่อ 4 พ.ค. 2552
011 ธนาคารทหารไทย TMB ในอดีตกองทัพไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
067 ธนาคารทิสโก้ TISCO เดิมคือ บริษัท เงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
014 ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB เดิมชื่อธนาคารสยามกัมมาจล และเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ (พ.ศ. 2482)
071 ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย TCD ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย เดิมคือ บริษัท กรุงเทพสินทวี จำกัด (ก่อตั้ง พ.ศ. 2513)
065 ธนาคารธนชาต TBANK เดิมใช้ชื่อว่า บริษัท เงินทุน เอกชาติ จำกัด (มหาชน)
024 ธนาคารยูโอบี UOB เปลี่ยนชื่อมาจาก ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อ 2 พฤษภาคม 2549
073 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ LH BANK เปลี่ยนสถานะจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์ เมื่อ 19 ธันวาคม 2554
020 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) SCBT เปลี่ยนชื่อมาจาก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด นครธน จำกัด (มหาชน) เมื่อ 1 ตุลาคม 2548
006 ธนาคารกรุงไทย KTB รัฐวิสาหกิจไทย ก่อตั้งโดยควบรวมกิจการธนาคารมณฑล ธนาคารเกษตร (พ.ศ. 2509) และธนาคารมหานคร (พ.ศ. 2541)
098 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME ธนาคารของรัฐบาล เดิมคือ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
034 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร BAAC ธนาคารของรัฐบาล เดิมชื่อ ธนาคารเพื่อการสหกรณ์
035 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย EXIM ธนาคารของรัฐบาล
030 ธนาคารออมสิน GSB ธนาคารของรัฐบาล
033 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ GHB ธนาคารของรัฐบาล
066 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ISALAM ธนาคารของรัฐบาล
070 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ICBC เปลี่ยนชื่อมาจาก ธนาคารสินเอเซียเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553

ธนาคารในอดีต[แก้]

ธนาคารในอดีต ในที่นี้หมายรวมถึง ปิดกิจการ เปลี่ยนชื่อ หรือยุบรวมกิจการกับธนาคารอื่น

รหัส1 ธนาคาร ก่อตั้ง ปิดกิจการ ประเภท หมายเหตุ SWIFT2 สินทรัพย์รวม
072 ธนาคารจีอี มันนี่ เพื่อรายย่อย 2549 2550 บริษัทมหาชน โอนกิจการไปยังธนาคารกรุงศรีอยุธยา 10
ธนาคารสิงขร 2493 2493 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารศรีนคร 10
021 ธนาคารศรีนคร 2493 2545 บริษัทมหาชน เดิมชื่อธนาคารสิงขร ต่อมายุบรวมกับธนาคารนครหลวงไทย 10
015 ธนาคารนครหลวงไทย 2484 2554 บริษัทมหาชน ยุบรวมกิจการกับธนาคารธนชาต SITY
ธนาคารแห่งเอเชียเพื่อการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 2482 2519 บริษัทมหาชน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารเอเชีย (พ.ศ. 2519) 10
ธนาคารเอเชีย 2519 2541 บริษัทมหาชน เดิมชื่อธนาคารแห่งเอเชีย เพื่อการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารเอเชีย (พ.ศ. 2519) และยุบรวมกับธนาคารยูโอบีรัตนสิน โดยใช้ธนาคารเอเชียเป็นแกนหลัก และเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารยูโอบี ในปี พ.ศ. 2547 10
ธนาคารแหลมทอง 2491 2541 บริษัท ยุบรวมกับธนาคารรัตนสิน 10
ธนาคารรัตนสิน 2541 2542 ธนาคารของรัฐบาล ควบรวมเอากิจการธนาคารแหลมทอง ในปี พ.ศ. 2541 และขายกิจการให้ธนาคารยูไนเต็ดฯ ในปี พ.ศ. 2542 เปลื่ยนชื่อเป็น ธนาคารยูโอบีรัตนสิน 10
019 ธนาคารยูโอบีรัตนสิน 2542 2548 บริษัทมหาชน เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารยูโอบี 10
012 ธนาคารไทยทนุ 2492 2547 บริษัทมหาชน เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ ในปี พ.ศ. 2542 และยุบรวมกิจการเข้ากับธนาคารทหารไทย ในปี พ.ศ. 2547 10
ธนาคารตันเปงชุน 2477 2503 ต่อมาเปลี่ยนเป็นธนาคารไทยพัฒนา (พ.ศ. 2503) 10
ธนาคารไทยพัฒนา 2503 2520 เดิมชื่อธนาคารตันเปงชุน ต่อมาเปลี่ยนเป็นธนาคารมหานคร (พ.ศ. 2520) 10
013 ธนาคารมหานคร 2520 2541 บริษัท เปลื่ยนชื่อมาจากธนาคารไทยพัฒนา (พ.ศ. 2520) ต่อมายุบรวมกิจการเข้ากับธนาคารกรุงไทย ในปี พ.ศ. 2541 10
070 ธนาคารสินเอเซีย 2548 2553 บริษัทมหาชน ธนาคารสากลพาณิชย์แห่งประเทศจีน (ICBC) ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ACLX
068 ธนาคารเอไอจี เพื่อรายย่อย 2550 2552 บริษัทมหาชน เดิมคือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บางกอกอินเวสต์เมนท์ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บมจ.อยุธยา โทเทิล โซลูชั่น ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 10
ธนาคารมณฑล 2485 2509 ยุบรวมกับธนาคารเกษตร จัดตั้งเป็น "ธนาคารกรุงไทย" 10
ธนาคารเกษตร 2492 2509 ยุบรวมกับธนาคารมณฑล จัดตั้งเป็น "ธนาคารกรุงไทย" 10
ธนาคารหวั่งหลีจัน 2476 2516 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารหวั่งหลี 10
ธนาคารหวั่งหลี 2516 2528 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารนครธน (พ.ศ. 2528) 10
ธนาคารนครธน 2528 2542 เดิมชื่อธนาคารหวั่งหลี ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารสแตนด์ดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน 10
007 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน 2542 2548 เดิมชื่อธนาคารนครธน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) SCNB
ธนาคารสหธนาคาร 2492 2541 เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารไทยธนาคาร UBOB
ธนาคารไทยธนาคาร 2541 2552 เดิมมีชื่อว่า ธนาคารสหธนาคาร (จนถึงปี 2541) และเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (ในปี 2552) UBOB
003 ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ 2487 2541 แปรสภาพเป็นบริษัทลูกหนี้ (ล้มละลายปี พ.ศ. 2548) และโอนสินทรัพย์ไปยังธนาคารกรุงไทย (เฉพาะสินทรัพย์ หนี้สิน และเงินฝากลูกค้าเดิม) และ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (เฉพาะสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ) 10
ธนาคารเอเชียทรัสต์ 2493 2527 เปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารสยาม 10
016 ธนาคารสยาม 2527 2530 ปิดกิจการ และโอนสินทรัพย์ไปยังธนาคารกรุงไทย 10

สาขาและสำนักงานตัวแทนธนาคารต่างชาติ[แก้]

 • โตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
 • ซิตี้แบงค์,
 • ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอร์เรชั่น, Sumitomo Mitsui Banking Corporation
 • เอช เอส บี ซี, HSBC
 • ดอยซ์แบงก์
 • เจพี มอร์แกน เชส,
 • คาลิยง, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
 • เอเอ็นเอ
 • อินเดียนโอเวอร์ซีส์, Indian Overseas Bank
 • เอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี., ABN AMRO Bank N.V.
 • อาร์ เอช บี, RHB Bank Berhad
 • โอเวอร์ซี-ไชนิสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น แห่งประเทศจีน, Oversea-Chinese Banking Corporation
 • มิซูโฮ คอร์ปอเรต, Mizuho Corporate Bank, Ltd.
 • โนวาสโกเทีย, Scotiabank (Bank of Nova Scotia)
 • บีเอ็นพี พารีบาส์
 • โซซิเยเต้ เจเนราล,

หมายเหตุ[แก้]

 1. รหัสสถาบันการเงินเป็นเลขสามหลัก ใช้สำหรับระบบชำระเงินภายในประเทศ
 2. SWIFT Code ใช้สำหรับระบบชำระเงินระหว่างประเทศ แสดงเฉพาะ 4 ตัวแรก
 3. ประเทศไทยไม่ใช้ระบบ IBAN และไม่มี Routing transit number ข้อมูลที่จำเป็นในการชำระเงินมีเพียงชื่อหรือรหัสธนาคารและเลขบัญชีเท่านั้น (แต่ละธนาคารมีความยาวเลขบัญชีไม่เท่ากัน)

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]