ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Thai Highway-1152.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152
หัวดอย — ต้าตลาด
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ
ความยาว:49.427 กิโลเมตร (30.713 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศตะวันตก:Thai Highway-1020.svg อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
 Thai Highway-1410.svg ไป อ.เวียงชัย จ.เชียงราย Thai Highway-1174.svg ไป อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ปลายทิศตะวันออก:Thai Highway-1020.svg อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152 (แยกทางหลวงหมายเลข 1020 (หัวดอย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1020 (ต้าตลาด)) เป็นถนนที่แยกมาจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 (เชียงราย-เชียงของ) เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 3 (AH3) สร้างขึ้นตามพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1152 พ.ศ.2528 [1] ในสมัยที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้แล้ว ทางหลวงสายนี้ยังถูกประกาศให้เป็นทางหลวงที่จำเป็นต้องก่อสร้างโดยเร่งด่วน [2] ในสมัยที่นายสมัคร สุนทรเวช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เขตการควบคุม[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152 (AH3)
HWicon leer.svg HWicon 2mcirSTART.svg HWicon leer.svg แยกหัวดอย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020)
HWicon leer.svg HWicon 2mBDR.svg HWicon leer.svg รอยต่อ อ.เมืองเชียงราย-อ.เวียงชัย
HWicon leer.svg HWicon 2mJRT2m.svg HWicon 2mBL.svg แยกศรีเวียง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1173)
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg ไป อ.เวียงชัย อ.เวียงเชียงรุ้ง)
HWicon leer.svg HWicon 2mJRT2m.svg HWicon leer.svg แยกหนองหลวง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1299)
BSicon WASSERq.svg HWicon 2mOVRV.svg BSicon WASSERq.svg น้ำแม่สะกึ๋น
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg
HWicon leer.svg HWicon 2mJLF2m.svg HWicon leer.svg แยกบ้านดอน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1306)
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg ไป บ.ห้วยสัก
HWicon leer.svg HWicon 2mBDR.svg HWicon leer.svg รอยต่อ อ.เวียงชัย-อ.พญาเม็งราย
BSicon WASSERq.svg HWicon 2mOVRV.svg BSicon WASSERq.svg น้ำแม่เปา
HWicon leer.svg HWicon 2mJRT2m.svg HWicon leer.svg แยกสบเปา (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1326)
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg ไป บ.ร่องบัวทอง อ.เวียงเชียงรุ้ง
HWicon leer.svg HWicon 2mJRT2m.svg HWicon leer.svg แยกพญาเม็งราย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1174)
HWicon leer.svg HWicon 2mJLF2m.svg HWicon leer.svg แยกสันสลีก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1174)
BSicon WASSERq.svg HWicon 2mOVRV.svg BSicon WASSERq.svg น้ำแม่อิง
HWicon leer.svg HWicon 2mBDR.svg HWicon leer.svg รอยต่อ อ.พญาเม็งราย-อ.ขุนตาล
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg
HWicon leer.svg HWicon 2mcirSTART.svg HWicon leer.svg แยกต้าตลาด (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020)

แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 3 ตอน ได้แก่

ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง
0100 หัวดอย - บ้านดอน 0+000 - 19+000 19.000 เชียงรายที่ 2 (ห้วยสัก) เชียงรายที่ 1
0201 บ้านดอน - พญาเม็งราย 19+000 - 39+500 20.500 เวียงเชียงรุ้ง เชียงรายที่ 2 (เชียงคำ)
0202 พญาเม็งราย - ต้าตลาด 39+500 - 49+427 9.927 เทิง เชียงรายที่ 2 (เชียงคำ)

ทางแยกที่สำคัญ[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152 ป็นถนนสายหลักที่ใช้ในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเชียงรายของประชาชนในอำเภอขุนตาล อำเภอพญาเม็งราย และอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

อ้างอิง[แก้]