ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Thai Highway-1035.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035
ลำปาง - วังเหนือ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 ตอนแจ้ห่ม-ร่องเคาะ
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:105.110 กิโลเมตร (65.312 ไมล์)
ใช้งาน:พ.ศ. 2511 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศใต้:เทศบาลนครลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ปลายทิศเหนือ:Thai Highway-120.svg อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 (ต่อเขตเทศบาลนครลำปาง-แจ้ห่ม-บรรจบทางหลวงหมายเลข 120 (วังเหนือ)) เป็นทางหลวงที่ก่อสร้างขึ้นตามพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายลำปาง-แจ้ห่ม-วังเหนือ พ.ศ. 2511 โดยกรมทางหลวง ในสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี [1] โดยเป็นทางหลวงจังหวัดที่มีการแบ่งช่วงของการก่อสร้างเป็นช่วงต้นจากตัวเมืองลำปางผ่านตัวอำเภอแจ้ห่มถึงอำเภอวังเหนือ และต่อมาได้มีการก่อสร้างทางจากวังเหนือถึง บ้านแม่ขะจาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายวังเหนือ-แม่ขะจาน พ.ศ. 2513 [2] โดยทางหลวงในช่วงหลังนี้ถูกกำหนดให้เป็นทางหลวงจังหวัดที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างโดยเร่งด่วน [3] เมื่อมีการสร้างทางจากจังหวัดพะเยาถึงอำเภอวังเหนือ [4] กรมทางหลวงจึงประกาศให้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 ช่วงวังเหนือ-แม่ขะจาน ให้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 120 [พะเยา-แม่ขะจาน] ในเวลาต่อมา

ความสำคัญ[แก้]

เป็นทางสายหลักที่ใช้ในการติดต่อกับตัวจังหวัดของประชาชนในเขตอำเภอวังเหนือ และอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง และยังเป็นทางเลือกสายหนึ่งที่ใช้ในการเดินทางติดต่อระหว่างจังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงรายอีกด้วย

เขตการควบคุม[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 3 ตอน โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 หมวดทางหลวงลำปางที่ 1 หมวดทางหลวงแจ้ห่ม และหมวดทางหลวงวังเหนือ

อ้างอิง[แก้]

  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายลำปาง-แจ้ห่ม-วังเหนือ พ.ศ. 2511
  2. พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายวังเหนือ - แม่ขะจาน พ.ศ. 2513 (ในท้องที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย)
  3. ประกาศกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ เรื่อง กำหนดสายทางหลวงจังหวัดที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการสร้างโดยเร่งด่วน สายวังเหนือ-แม่ขะจาน
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1282 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พะเยา) - วังเหนือ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน (ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ข้อ 63 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การคมนาคมและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค)