ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Thai Highway-1035.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035
ลำปาง - วังเหนือ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 ตอนแจ้ห่ม-ร่องเคาะ
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:105.110 กิโลเมตร (65.312 ไมล์)
ใช้งาน:พ.ศ. 2511 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศใต้:เทศบาลนครลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ปลายทิศเหนือ:Thai Highway-120.svg อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 (ต่อเขตเทศบาลนครลำปาง-แจ้ห่ม-บรรจบทางหลวงหมายเลข 120 (วังเหนือ)) เป็นทางหลวงที่ก่อสร้างขึ้นตามพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายลำปาง-แจ้ห่ม-วังเหนือ พ.ศ. 2511 โดยกรมทางหลวง ในสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี [1] โดยเป็นทางหลวงจังหวัดที่มีการแบ่งช่วงของการก่อสร้างเป็นช่วงต้นจากตัวเมืองลำปางผ่านตัวอำเภอแจ้ห่มถึงอำเภอวังเหนือ และต่อมาได้มีการก่อสร้างทางจากวังเหนือถึง บ้านแม่ขะจาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายวังเหนือ-แม่ขะจาน พ.ศ. 2513 [2] โดยทางหลวงในช่วงหลังนี้ถูกกำหนดให้เป็นทางหลวงจังหวัดที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างโดยเร่งด่วน [3] เมื่อมีการสร้างทางจากจังหวัดพะเยาถึงอำเภอวังเหนือ [4] กรมทางหลวงจึงประกาศให้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 ช่วงวังเหนือ-แม่ขะจาน ให้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 120 [พะเยา-แม่ขะจาน] ในเวลาต่อมา

ความสำคัญ[แก้]

เป็นทางสายหลักที่ใช้ในการติดต่อกับตัวจังหวัดของประชาชนในเขตอำเภอวังเหนือ และอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง และยังเป็นทางเลือกสายหนึ่งที่ใช้ในการเดินทางติดต่อระหว่างจังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงรายอีกด้วย

เขตการควบคุม[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 3 ตอน โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 หมวดทางหลวงลำปางที่ 1 หมวดทางหลวงแจ้ห่ม และหมวดทางหลวงวังเหนือ

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน Thai Highway-1035.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 ทิศทาง: ลำปาง–วังเหนือ
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
ลำปาง เมืองลำปาง 0+000 เชื่อมต่อจาก: ลป.ถ 2-0007 ถนนประตูม้า จากเมืองลำปาง
4+421 แยกนาป้อใต้ (1) Thai Highway-1329.svg ทล.1329 ไป บ.เอื้อม ไม่มี
≈4+450 แยกนาป้อใต้ (2) ไม่มี ลป.007 สะพานข้ามแม่น้ำวัง ไป บ.ท่าเดื่อ, บรรจบ Thai Highway-1.svg ถนนพหลโยธิน
แยกท่าโทก ไม่มี ลป.ถ 1-0026 ถนนท่าโทก-ท่าส้มป่อย ไป บ.ท่าส้มป่อย
แจ้ห่ม ≈44+500 ลป.4012 ทางหลวงชนบท ลป.4012 ไป บ.ทุ่งอุดม ไม่มี
50+619 แยกวัดอักโขชัยคีรี ไม่มี Thai Highway-1361.svg ทล.1361 เข้าเมืองแจ้ห่ม, เชื่อมต่อ ลป.ถ 6-0001 ถนนอักโขชัยคีรี
55+291 แยกโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ไม่มี Thai Highway-1361.svg ทล.1361 เข้าเมืองแจ้ห่ม, เชื่อมต่อ ลป.ถ 6-0004 ถนนคชวิถี
58+770 แยกสันมะเกลือ Thai Highway-1287.svg ทล.1287 ไป อ.เมืองปาน ไม่มี
แยกแม่สุก ลป.ถ 1-0058 ถนนแม่สุก-ขาม ไป บ.ขาม ไม่มี
วังเหนือ 105+100 แยกวังเหนือ Thai Highway-120.svg ทล.120 ไป บ.แม่ขะจาน Thai Highway-120.svg ทล.120 ไป พะเยา
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง[แก้]

  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายลำปาง-แจ้ห่ม-วังเหนือ พ.ศ. 2511
  2. พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายวังเหนือ - แม่ขะจาน พ.ศ. 2513 (ในท้องที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย)
  3. ประกาศกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ เรื่อง กำหนดสายทางหลวงจังหวัดที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการสร้างโดยเร่งด่วน สายวังเหนือ-แม่ขะจาน
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1282 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พะเยา) - วังเหนือ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน (ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ข้อ 63 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การคมนาคมและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค)