พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก กรมพระพิทักษ์เทเวศร์)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์

พระอิสริยยศ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้า
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 18 เมษายน พ.ศ. 2341
สิ้นพระชนม์ 16 เมษายน พ.ศ. 2406
พระบิดา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระมารดา เจ้าจอมมารดาศิลา​

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์ (18 เมษายน พ.ศ. 2341 - 16 เมษายน พ.ศ. 2406) มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ากุญชร ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน 6 ขึ้น 4 ค่ำ ปีมะเมีย สัมฤทธิศก จุลศักราช 1160 ตรงกับวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2341 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและเจ้าจอมมารดาศิลา ทรงเป็นต้นราชสกุลกุญชร

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นพิทักษเทเวศร์ และโปรดให้ทรงว่ากรมม้า

ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2394 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนกรมขึ้นเป็น กรมพระพิทักษเทเวศร์ นเรศรราชรวิวงศ์ อิศวรพงศพิพัฒนศักดิ อุดมอรรควรยศ วงศประนตนาถนเรนทร์ พาหเนนทรบพิตร และโปรดเกล้าฯ ให้กำกับกรมคชบาลเพิ่มอีกกรมหนึ่ง

สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 4 เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 5 แรม 13 ค่ำ ปีกุน เบญจศก จุลศักราช 1225 ตรงกับวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2406 พระชันษา 65 ปี

พระโอรส-พระธิดา[แก้]

 • หม่อมเจ้าหญิงลม้าย กุญชร
 • หม่อมเจ้าหญิงลมุน กุญชร (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2430)
 • หม่อมเจ้าหญิงกลาง กุญชร
 • หม่อมเจ้าหญิงเล็ก กุญชร
 • หม่อมเจ้าชายไม่ปรากฏพระนาม
 • หม่อมเจ้าชายไม่ปรากฏพระนาม
 • หม่อมเจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม
 • หม่อมเจ้าชายไม่ปรากฏพระนาม
 • หม่อมเจ้าชายไม่ปรากฏพระนาม
 • หม่อมเจ้าสิงหนาถ กุญชร ในรัชกาลที่ 5 ทรงได้รับสถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหนาทราชดุรงค์ฤทธิ์ (ประสูติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2369 สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2423)
 • หม่อมเจ้าหญิงลไม กุญชร (ประสูติ พ.ศ. 2372 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2401 สิริชนมายุ 29 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดราชสิทธาราม)
 • หม่อมเจ้าหญิงสถิตย์ กุญชร (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2452 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2457)
 • หม่อมเจ้าหญิงฉวี กุญชร (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2450 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2457)
 • หม่อมเจ้าหญิงนารี กุญชร
 • หม่อมเจ้าหญิงละไม กุญชร
 • หม่อมเจ้าหญิงละมุล กุญชร
 • หม่อมเจ้าหญิงพริ้ง กุญชร
 • หม่อมเจ้าภาณุมาศ กุญชร (ประสูติ พ.ศ. 2384 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441) สมรสกับหม่อมกลิ่น กุญชร ณ อยุธยา (สกุลเดิม : คชเสนี)
 • หม่อมเจ้าทรงทัด กุญชร (ประสูติ พ.ศ. 2392 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2432 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2435)
 • หม่อมเจ้าหญิงเฉลิม กุญชร (ประสูติ พ.ศ. 2399 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2466)
 • หม่อมเจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม (ประสูติเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2400)
 • หม่อมเจ้าศรีโสภณ กุญชร (ประสูติ พ.ศ. 2400)
 • หม่อมเจ้าจุ้ย กุญชร
 • หม่อมเจ้าสวัสดิ กุญชร (สิ้นชีพิตักษัย พ.ศ. 2425)
 • หม่อมเจ้าจิต กุญชร

พระเกียรติยศ[แก้]

พระอิสริยยศ[แก้]

 • หม่อมเจ้ากุญชร (18 เมษายน พ.ศ. 2341 - พ.ศ. 2349)
 • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้ากุญชร (พ.ศ. 2349 - 7 กันยายน พ.ศ. 2352)
 • พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากุญชร (7 กันยายน พ.ศ. 2352 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367)
 • พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ากุญชร (21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367)
 • พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิทักษเทเวศร์ (พ.ศ. 2367 - 2 เมษายน พ.ศ. 2394)
 • พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นพิทักษเทเวศร์ (2 เมษายน พ.ศ. 2394 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2394)
 • พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์ (25 สิงหาคม พ.ศ. 2394 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411)
 • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 - ปัจจุบัน)

พงศาวลี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 • บรรเจิด อินทุจันทร์ยง. ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : องค์การค้าของคุรุสภา, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539. หน้า หน้าที่. ISBN 974-005-650-8