โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
Joseph Upatham School's seal.jpg
เรียนเป็นเลิศ เชิดชูวินัย พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Joseph Upatham School (JS)
อักษรย่อ ย.อ.(JS)
ประเภท โรงเรียนเอกชน
สังกัด พระศาสนจักรโรมันคาทอลิก
ขึ้นกับ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภายใต้
สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ(ชาย)
วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์(หญิง)
ผู้ก่อตั้ง พระคุณเจ้ายอแซฟ ยวง นิตโย
รหัส 3800201
ผู้อำนวยการ บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล
เซอร์ชองตาล ตรีว่าอุดม
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
นครรัฐวาติกัน ภาษาละติน
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
ประเทศจีน ภาษาจีนกลาง

เพลง Joseph Concelebremus(ละติน)
มาร์ชยอแซฟ
มาร์ชซ่อนกลิ่น
มาร์ชต้นไม้
เว็บไซต์

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (Joseph Upatham School) อักษรย่อ ยอ.(JS)เป็นโรงเรียนคาทอลิกสังกัดฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ในสมัยของพระสังฆราช หลุยส์ โชแรง ประมุขมิสซังกรุงเทพฯ ท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาที่เด็ก และเยาวชนของชาติพึงสมควรที่จะได้รับอย่างพอเพียง เพื่อจะได้มีวิชาความรู้และความสามารถ ที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพต่างๆได้ท่านเห็นเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วนพระสังฆราช หลุยส์ โชแรง ได้มอบหมายให้พระสังฆราช ยอแซฟ ยวง นิตโย ซึ่งเป็นพระสังฆราชผู้ช่วยในเวลานั้น ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนของมิสซังกรุงเทพฯ ขึ้น เพื่อที่จะรองรับเด็ก และเยาวชนให้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ พระสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย ได้เลือกพื้นที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 30 ถนนเพชรเกษม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นสถานที่ก่อสร้างสามเณราลัย และโรงเรียน และได้ตั้งชื่อนักบุญยอแซฟ และยอแซฟอุปถัมภ์ตามชื่อบ้านเณรแห่งแรกในประเทศไทย (ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2209 ที่กรุงศรีอยุธยา โดยพระสังฆราชลังแบนต์ เดอลาม็อต โดยให้ชื่อบ้านเณรในสมัยนั้นว่า"บ้านเณรนักบุญยอแซฟ")เดิมนั้นได้รับสมัครเฉพาะนักเรียนชายที่นับถือพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกแต่ปัจจุบันนั้นได้รับสมัครนักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นรวมถึงนักเรียนหญิงด้วย

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

อักษรย่อ JS มาจาก JOSEPH เป็นชื่อของนักบุญโยเซฟ (ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี) นักบุญองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน หนังสือและกระถางเพลิงที่มีเปลวไฟลุกสว่างโชติช่วง หมายถึง การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาและความสว่างของชีวิต เส้นขนาน 2 เส้น ในกรอบ 5 เหลี่ยมด้านบนความเสมอต้นเสมอปลายความคงเส้นคงวาของอุดมการณ์ในการจัดการศึกษา กรอบ 5 เหลี่ยม ปลายแหลมตั้งอยู่บนกรอบ 4 เหลี่ยม

 • ORA et LABORA หมายถึง ความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงนั้น มีรากฐานมาจากการอธิษฐานและลงมือทำงาน คือ มีมิติด้านศาสนา จริยธรรม คุณธรรม กับมิติทางด้านหลักการและทฤษฎีทางวิชาการ
 • ดอกซ่อนกลิ่น ดอกไม้ประจำโรงเรียน ซึ่งอยู่เหนือหน้าต่าง เป็นสัญลักษณ์ของนักบุญยอแซฟ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน หมายถึง คุณธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวของนักเรียนที่จะส่งผลต่อสังคมไปตลอดชีวิต ดังเช่น กลิ่นหอมของดอกซ่อนกลิ่นขจรไปทุกทิศทาง

สมเด็จพระสันตะปาปากับโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์[แก้]

 • คศ.1984

สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2เสด็จไปประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และทรงเป็นประธานในพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่จำนวน 23 องค์ พร้อมกับทรงปิดปีศักดิ์สิทธิ์สำหรับประเทศไทย ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

 • ค.ศ.2004

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16ได้ทรงส่งพระราชสาสน์แสดงความยินดีแก่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์เนื่องในโอกาศครบรอบ40ปี

คณะผู้บริหาร[แก้]

 • ผู้บริหารที่เป็นนักบวชชาย-หญิงจะถูกโยกย้ายทุก4ปีเว้นแม้แต่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ
คณะพระสงฆ์จากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ขื่อ-สกุล ตำแหน่ง ปีแรกที่ประจำ
บาทหลวงไชโย กิจสกุล อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ(อธิการสถาบันยอแซฟ) 2556
บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ 2556
บาทหลวงศวง วิจิตรวงศ์ รองผู้อำนวยการ 2556
บาทหลวงวีระยุทธ เกียรติสกุลชัย ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
ผู้ช่วยจัดการการฝ่ายกิจการนักเรียน
2557
บาทหลวงธนายุทธ ผลาผล ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
จิตตาธิการ
2556
บาทหลวงชัชวาล ศุภลักษณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ 2552
คณะซิสเตอร์จากคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ
ขื่อ-สกุล ตำแหน่ง ปีแรกที่ประจำ
ซิสเตอร์ประเทือง ตรีมรรคา อธิการ 2551
ซิสเตอร์เกศินี มังกร ผู้ช่วยอธิการ 2556
ซิสเตอร์ทิพย์อาภา นีลวัชระ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ 2554
คณะเซอร์จาก[[คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ฝรั่งเศส]](แขวงประเทศไทย)
ขื่อ-สกุล ตำแหน่ง ปีแรกที่ประจำ
เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา รองผู้อำนวยการแผนกสามัญหญิง 2554
เซอร์แบร์นาแด๊ต รุนกระโทก อธิการิณี 2549
เซอร์อาเมลี หริกุลรักษ์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการแผนกสามัญหญิง 2556
เซอร์มารี-ปอล เดอ เยซู พิทักษ์พูลสิน ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการแผนกอนุบาล 2553
คณะผู้บริหารสังกัด ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (ผู้บริหารถาวรไม่ถูกโยกย้าย)
ขื่อ-สกุล ตำแหน่ง ปีแรกที่ประจำ
นางสาวจินตนา กิจบำรุง ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกสามัญชาย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
2531
นางอุษา พุทธชาติเสวี ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการแผนกสามัญหญิง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
2532
นางวริยา อินพาเพียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกEnglish Programme
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
2531
นางวรวีร์ พลายละหาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล /
นายสมยศ อัมเรศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ /
ด.ร.มยุรี แสงไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ภาษาอังกฤษนิตตะโย /

เกี่ยวกับโรงเรียน[แก้]

สีประจำโรงเรียน[แก้]

สีเหลือง - เขียว

 • สีเหลือง หมายถึง ความศรัทธายึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา
 • สีเขียว หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าของชีวิตทางการศึกษา

แผนก[แก้]

ปัจจุบันโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ได้มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย มีการแบ่งเป็น 4 แผนก

 1. แผนกชาย
 2. แผนกหญิง
 3. แผนกอนุบาล
 4. แผนก English programe

สมาคมในนามของโรงเรียน[แก้]

 • สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
 • สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
 • สมาคมครูเก่าโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์(ครูเกษียณอายุ)

สายการเรียน[แก้]

มีการแบ่งแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 5 หลักสูตรได้แก่

 1. คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
 2. ศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์(คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ)
 3. ศิลปศาสตร์-ภาษาศาสตร์ โดยแบ่งวิชาเอกเป็น3วิชาได้แก่
 * Flag of the United Kingdom UK เอกภาษาอังกฤษ
 * Flag of the People's Republic of China China เอกภาษาจีน
 * ธงชาติของฝรั่งเศส France เอกภาษาฝรั่งเศส
 1. หลักสูตรEnglish Programme
 2. หลักสูตรExtra English Course

มีการแบ่งแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น 4 หลักสูตรได้แก่

 1. หลักสูตรคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
 2. หลักสูตรสามัญ
 3. หลักสูตรIntensive English Course
 4. หลักสูตรEnglish Programme

มีการแบ่งแผนการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาเป็น 3 หลักสูตรได้แก่

 1. หลักสูตรสามัญ
 2. หลักสูตรIntensive English Course
 3. หลักสูตรEnglish Programme

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และนโยบาย[แก้]

 • ปรัชญา

ORA et LABORA - จงอธิษฐาน และลงมือทำงาน

 • วิสัยทัศน์

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ โดดเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำทางวิชาการและเทคโนโลยี มีทักษะทางภาษา มุ่งสู่ความเป็นสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

 • นโยบาย

ปลูกฝังบุคลากร และผู้เรียนให้มีคุณธรรม-จริยธรรม ตามหลักธรรมทางศาสนามีความสามัคคีรู้จักรัก และรับใช้ ภาคภูมิใจในสถาบัน อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมบุคลากร และผู้เรียน ให้มีนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของรัฐ มีผลงานเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ และต่างประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่เข้มข้นเหมาะสมกับผู้เรียน และความต้องการของชุมชน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการศึกษา จัดระบบโครงสร้างการบริหารงาน เน้นการมีส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน และนิเทศติดตาม เพื่อให้การบริหารงานเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี การให้บริการ เสริมสร้างขวัญกำลังใจและจิตสำนึกในจรรยาบรรณ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อชุมชนในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งใช้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

 • พันธกิจ

1. ด้านคุณธรรม - จริยธรรม ส่งเสริมบุคลากร และผู้เรียนให้มีคุณธรรม – จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน ปฏิบัติศาสนกิจสัมพันธ์ร่วมกัน นำแนวคิดตามหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิต รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดอดออม และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข(น.1,2)

2. สัมฤทธิ์ผลของผู้เรียน จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลงานเป็นที่ยอมรับในทุกระดับตลอดจนมีผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (น.3)

3. หลักสูตรการบริหารงานวิชาการ จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีหลักสูตรที่เข้มข้น และหลากหลาย เน้นทักษะทางภาษา และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา และมีคุณภาพชีวิตที่ดี (น.4,5,6,7,8)

4. การบริหารจัดการ มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีอาคารสถานที่แหล่งการเรียนรู้ สาธารณูปโภค สื่อวัสดุอุปกรณ์ นวัตกรรมเทคโนโลยีเพียงพอและทันสมัย มีระบบการประชาสัมพันธ์การให้บริการที่มีประสิทธิภาพโดยการใช้การนิเทศ ติตตามงานจากองค์กรภายใน และภายนอกสถานศึกษา (น.7)

5. ด้านการบริหารงานบุคลากร มีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถค้นคว้า สื่อสาร จัดการเรียน การสอน ด้วยทักษะภาษา และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครุสภา มีการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน (น.8)

6. กิจการนักเรียน พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และด้านอื่นๆ ตามความถนัด และสนใจของตนเอง สามารถเข้าร่วมแข่งขันทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา (น.9)

7. สัมพันธ์ชุมชน พัฒนาส่งเสริมความสัมพันธ์ของสถานศึกษาและชุมชน เป็นที่ยอมรับ และเชื่อมั่นในสถานศึกษา ร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น บุคลากร และผู้เรียนมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม (น.10)

เป้าหมาย 1. ด้านคุณธรรม – จริยธรรม - ร้อยละ 90 ของบุคลากร และผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม – จริยธรรม และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข (น.1)(ม.1) - ร้อยละ 90 ของผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์จนเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน (น.1)(ม.1) - ร้อยละ 90 ของบุคลากร และผู้เรียนได้ปฏิบัติศาสนกิจสัมพันธ์ร่วมกัน และดำเนินชีวิตตามหลักธรรมทางศาสนาของตน (น.1)(ม.1) - ร้อยละ 90 ของบุคลากรและผู้เรียน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัด อดออม และดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (น.2)(ม.1)

2. สัมฤทธิ์ผลของผู้เรียน - ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ( น.3)(ม.5) - ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 (น.3)(ม.5) - ร้อยละ 80 ของผู้เรียนในระดับชั้น ป.6 ,ม.3 และ ม.6 มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติอยู่ในระดับดี (น.3)(ม.5) - ผู้เรียนได้รับรางวัลและมีผลงานจากการประกวดแข่งขันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ( น.3)(ม.5) - ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ( น.3)(ม.5)

3. หลักสูตรและการบริหารงานวิชาการ - สถานศึกษามีหลักสูตรเข้มข้นหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน และชุมชน มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน มีความพึงพอใจร้อยละ 90 ( น.4)(ม.14) - ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (น.5) (ม.2,3,4,6,7,8) - ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีทักษะทางภาษาโดยได้รับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายใน และภายนอก ( น.5) (ม.5) - ครูทุกคนสามารถใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ( น.6)(ม.5) - ครูทุกคนได้รับการพัฒนา และนิเทศติดตามในการปฏิบัติงาน ( น.8)(ม.14) - ผลการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ( น.7)(ม.13)

4.บริหารจัดการ - ร้อยละ 90 ของบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกำหนดนโยบายโครงสร้าง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (น.7)(ม.12) - ร้อยละ 95 ของอาคารสถานที่ แหล่งการเรียนรู้ สาธารณูปโภค สื่อวัสดุอุปกรณ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาให้ รวดเร็ว ชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน (น.7)(ม.16) - ร้อยละ 95 ของผู้รับบริการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากรในสถานศึกษา (น.7)(ม.12) - ทุกหน่วยงานในสถานศึกษา ได้รับผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีมาก ของกระทรวงศึกษา และสมศ. (น.7)(ม.12)

5.บริหารงานบุคลากร - ร้อยละ 90 ของบุคลากรมีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (น.8)(ม.10) - บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครู (น.8)(ม.9) - ร้อยละ 90 ผู้ที่เกี่ยวข้องพึงพอใจในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล (น.7)(ม.11) - ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับการพัฒนาให้สามารถค้นคว้า สื่อสาร จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาสากล (น.8)(ม.9)

6.กิจการนักเรียน - ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาช่วยเหลือด้วยระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มแข็ง และทั่วถึง (น.9)(ม.15) - ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมด้านความสามารถพิเศษ ความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ตามความถนัดของผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ (น.9)(ม.8) - ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมค่านิยมที่ดีงามด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และสืบสาน สร้างสรรค์ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาไทย (น.9)(ม.8,15,16) - ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย (น.9)(ม.15) - ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน (น.9)(ม.1,6,7)

7.ความสัมพันธ์ชุมชน - ร้อยละ 90 ของชุมชนให้การยอมรับ สนับสนุน และให้ร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ (น.10)(ม.17,18) - ร้อยละ 90 ของบุคลากรและผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ ปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นไทย และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีกับบุคคลอื่น (น.10)(ม.18) - ร้อยละ 90 ชุมชนได้รับประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา และสามารถนำไปพัฒนาตนเอง และบุคคลอื่น (น.10)(ม.17) - ร้อยละ 90 ของชุมชน และสถานศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน( น.10)(ม.18)

 • ยุทธศาสตร์

ครูเข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามหลักศาสนา รัก และรับใช้ พัฒนาผู้เรียนให้มีความโดดเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักคุณธรรมนักบุญยอแซฟ ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา บ้าน และชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรัก และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้าใจในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมให้ผู้เรียน รักษ์ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นกุลสตรีไทย บุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ปลอดภัยจากยาเสพติด ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา บ้าน และชุมชน เสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน เสริมสร้างผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เสริมสร้างผู้เรียนมีทักษะใน การคิดวิเคราะห์ เสริมสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะทางภาษา เสริมสร้างผู้เรียนให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ ส่งเสริมให้มีการประเมินจากหน่วยงานภายนอก เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ จัดทำหลักสูตรแผนกหญิง ที่เน้นทักษะทางภาษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาครูด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึกในการให้บริการตามหลักธรรมของนักบุญยอแซฟ พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์[แก้]

อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ “คนดีศรียอแซฟ”

อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง ความเป็นตัวตนของตนเอง ในความเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เกิดจากการหล่อหลอม อบรม การดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีตลอดเวลาที่นักเรียนอยู่ที่โรงเรียน จนเกิดเป็นลักษณะนิสัยที่ดี การอบรม การดูแลของโรงเรียนเกิดจากการใช้คุณค่าพระวรสาร (Gospel Values) ในการอบรมโดยเน้นคุณค่าพระวรสารจากชื่อของท่านนักบุญยอแซฟ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนดังนี้ JOSEPH

 1. J = Justice = ความยุติธรรม
 2. O = Obedience = ความเชื่อฟัง
 3. S = Silence = ความเงียบ สงบ
 4. E = Experience = ความฉลาดในการใช้ประสบการณ์ที่มี
 5. P = Prudence = ความสุขุม รอบคอบ มัธยัสถ์
 6. H = Humility = ความสุภาพ

จากคุณค่าพระวรสารเหล่านี้จึงเกิดเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้โรงเรียนจัดให้มีโครงการ คนดีศรียอแซฟ / กุลสตรีที่น่ายกย่อง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่ แต่งกายดี พูดดี ทำดี

สามัญชาย (JSB) สุภาพบุรุษ (Gentleman) สามัญหญิง (JSG) กุลสตรี (Lady) English Programme ฉลาด (Smart) อนุบาล (KDG) มีความสุข (Happy)

แผนกสามัญชาย แผนกสามัญชายต้อง มีความเป็นสุภาพบุรุษ เป็นผู้ที่อ่อนโยน เมตตาต่อผู้อื่น ให้เกียรติกับเพศตรงข้าม และกับทุกคนให้เหมาะกับสังคมปัจจุบัน นักเรียนโรงเรียนยอแซฟ อุปถัมภ์ แผนกสามัญชายจึงมีอัตลักษณ์ที่บ่งบอกตัวตน คือ

 1. Gentle = อ่อนโยน
 2. Man = มนุษย์สุภาพบุรุษ คือ เป็นคนดีด้วย กาย วาจา ใจ มีความสุภาพอ่อนโยน

แผนก English Program นักเรียนแผนก English Programme ต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษ เป็นกุลสตรี เป็นผู้ที่อ่อนโยน เมตตาต่อผู้อื่น ให้เกียรติกับทุกคน นักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนก English Programme จึงมีอัตลักษณ์ที่บ่งบอกตัวตน คือ

 1. Stability = ความแน่วแน่มั่นคง
 2. Mercy = ความเมตตากรุณา
 3. Awareness = ความใฝ่รู้
 4. Reliability = ความไว้ใจ เชื่อใจ
 5. Tenderness = ความอ่อนโยน ฉลาด คือ นักเรียนที่มีความงามสง่า กล้าแสดงออกอย่างมีภูมิรู้ และภูมิธรรม

แผนกสามัญหญิง นักเรียนแผนกสามัญหญิงต้อง มีความเป็นกุลสตรีเป็นผู้ที่อ่อนโยน เมตตาต่อผู้อื่น เคารพและให้เกียรติกับทุกคน นักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิงจึงมีอัตลักษณ์ที่บ่งบอกตัวตน คือ

 1. Love = ความรัก
 2. Achieve = ความสำเร็จ
 3. Decency = ความประพฤติที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
 4. Young = ความสดใสตามวัยกุลสตรี คือ เป็นสตรีที่งามพร้อมด้วยความดี ความรู้ และความสามารถ

แผนกอนุบาล นักเรียนแผนกอนุบาลมีจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา โดยมีจุดเน้นตามอัตลักษณ์ คือ Happy ซึ่งมีคำอธิบายดังนี้

 1. H = Healthy = สุขภาพดี
 2. A = Activity = มีกิจกรรมนำความรู้
 3. P = Preparation = มุ่งสู่การเตรียมความพร้อม
 4. P = Play = เล่นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
 5. Y = (all by) yourself = บนพื้นฐานการช่วยเหลือ/ดูแลตัวเอง

มีความสุข คือ การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านประสบการณ์จากการเล่น เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

เอกลักษณ์ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

“เป็นโรงเรียนคาทอลิกที่ดูแลนักเรียนอย่างดี และเด่นด้านภาษาต่างประเทศ”

เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง การเป็นตัวของตนเอง เฉพาะตนเอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เริ่มต้นจากการเป็นโรงเรียนที่อบรมเยาวชนให้ประพฤติปฏิบัติตน สามารถเป็นนักบวชของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ดี จากอดีตถึงปัจจุบัน โรงเรียนได้รับการยอมรับจาก ชุมชน ผู้ปกครองในเรื่องการอบรม ดูแลนักเรียน นักเรียนที่จบจากสถาบันเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนทั่วไป จึงเป็นที่มาของเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ

โรงเรียนคาทอลิก หมายถึง โรงเรียนของมิสซังคาทอลิกในประเทศไทย ดูแลนักเรียนอย่างดี หมายถึง การดูแล อบรม สั่งสอน นักเรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม โดยยึดหลักคุณค่าพระวรสาร ในการอบรม สั่งสอน มีฝ่ายจิตตาภิบาล จัดโครงการ กิจกรรมให้สอดรับกับนักเรียน โรงเรียนดูแลนักเรียนพิเศษ ดูแลนักเรียนในการป้อมปรามสารเสพติด ดูแลนักเรียนเรื่องทุนการศึกษา ดูแลนักเรียนในกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ดูแลนักเรียนในการติดตามความประพฤติของนักเรียน ด้วยโครงการ ORA et LABORA โดยอาศัยการอบรมทางด้านศาสนาขัดเกลานักเรียนให้เป็นคนดี โดย บุคลากรทางศาสนาอบรมนักเรียน (บาทหลวง ซิสเตอร์) เด่นด้านภาษาต่างประเทศ หมายถึง มีความสามารถทางด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในภาษาอื่นๆ ทั้งนี้โดยอาศัยศูนย์ภาษา (NELC) เป็นผู้ให้การสนับสนุน

บทเพลงและบทภาวนา[แก้]

เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

 • เพลงมาร์ชยอแซฟฯ

ยอแซฟสถาบัน การศึกษา ก้าวหน้า เกรียงไกร ในศักดิ์ศรี

ยอแซฟ อุปถัมภ์ นำชีวี เยาวชนไทยนี้ มีวินัย

ยอแซฟสถาบัน มั่นในจิต แสงชีวิต ส่องทาง สว่างไสว

ยอแซฟ อุปถัมภ์ ล้ำวิไล แสนยิ่งใหญ่ โอฬาร ตระการตา

พวกเรา ผูกสัมพันธ์ เป็นหนึ่งเดียว ร่วมกลมเกลียว สร้างเกียรติ ก้องเวหา

จับมือกัน เดินหน้าไป ในมรรคา พัฒนา สถาบัน ให้วัฒนา

สัญลักษณ์ เขียวเหลือง อันเรืองรอง เราครอบครอง สุขสันต์ หรรษา

ยอแซฟ อุปถัมภ์ นำปัญญา *** อยู่คู่ฟ้า คู่ดิน คู่ถิ่นไทย ( ซ้ำ 2 ครั้ง )

( ซ้ำ ** ,*** 2 ครั้ง )


 • เพลงซ่อนกลิ่น

(1) โอ้ซ่อนกลิ่นสีขาวสกาวสวย กลิ่นระรวยหอมชื่นรื่นนาสา

ยอแซฟอุปถัมภ์ดรุณา เปี่ยมด้วยจรรยาคุณค่าความเป็นไทย

(2) มุ่งการเรียนเป็นเลิศเชิดชูวินัย อีกพลานามัยสมบูรณ์

คุณธรรมความดีต้องเพิ่มพูน คติจำรูญนำพาความภูมิใจ

(*) อธิษฐานและลงมือทำ เป็นปรัชญาสำคัญประจักษ์ใจ

เหล่าเราชาวเหลืองเขียวกลมเกลียวสดใส พัฒนาโรงเรียนให้คู่ฟ้าดิน


 • เพลงต้นไม้

(1) ต้นกล้ายังเติบโตเป็นต้นไม้ได้ แม้ไม่มีใครบ่มเพาะมัน

สู้ลมสู้ฝนก็โดยลำพัง หยัดยืนจนวันที่กล้าแข็ง

(2) แต่ต้นกล้ามากมายที่มันไม่อาจ สู้ทนหยัดยืนจนแข็งแกร่ง

ถูกลมถูกฝนกระหน่ำรุนแรง ถูกความแห้งแล้งจนผุพัง

(*) ถ้ามีใครคอยรักษา บังลมฝนที่ซัดมาให้ต้นกล้านั้น

แค่มีใครให้ดินน้ำ มันต้องงอกงามขึ้นมา

(3) หากได้เห็นต้นไม้ที่มันมั่นคง ขอให้เราจงได้รู้ว่า

อาจมีบางคนดูแลรักษา จึงมีวันที่มันแข็งแรง

บทภาวนาประจำโรงเรียน[แก้]

 • บทภาวนาก่อนเข้าเรียน

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงคุ้มครองสอดส่องดูแลเรา ด้วยความรัก และเมตตาอย่างยิ่ง โปรดประทานพละกำลัง ความสว่าง และสติปัญญา เพื่อเราจะได้เรียนรู้วิชาในวันนี้ด้วยดี โปรดอวยพระพรให้เราก้าวหน้าในชีวิต อย่างซื่อสัตย์สุจริต และเป็นคนดี โปรดอวยพระพรประเทศชาติ พระมหากษัตริย์ บิดามารดา และครูบาอาจารย์ของเรา โปรดให้ประชาโลกมีความรักต่อกัน และผดุงไว้ซึ่งสันติภาพ ในความคุ้มครองของพระองค์

 • บทภาวนาหลังเลิกเรียน

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า องค์แห่งความรัก และเมตตาปรานี เราขอโมทนาพระคุณของพระองค์ ที่ได้ช่วยเรา ให้ผ่านชีวิตการเล่าเรียนในวันนี้ด้วยดี โปรดอวยพระพรประเทศชาติ พระมหากษัตริย์ บิดามารดา และครูบาอาจารย์ของเรา พวกเราทำความผิดประการใด ขอพระองค์โปรดยกโทษให้ด้วย และคุ้มครองเราตลอดไป

 • บทภาวนาก่อนเรียน

Oh, St. Joseph, do assist us by your powerful intercession, help us in our study so that we may grow in knowledge, love and services. Amen

ข้าแต่ท่านนักบุญยอแซฟ อาศัยคำเสนอวิงวอนของท่าน โปรดช่วยเราในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อว่าเราจะเติบโตในความรู้ ความรัก และการรับใช้ อาแมน

 • ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย

ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์สถิตในสวรรค์ พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ พระอาณาจักรจงมาถึง พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์ โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ อาแมน

Our Father in heaven, holy be your Name, Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.

 • วันทามารีอา

วันทามารีอา เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ และพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนัก สันตะมารี พระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้ และเมื่อจะตาย อาแมน

Hail Mary full of grace, the Lord is with you, Blessed are you among women, and Blessed is the fruit of your womb, Jesus Holy Mary mother of God, Pray for us sinners now, and at the hour of our death. Amen.

 • สิริพึงมี

สิริพึงมีแด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต เหมือนในปฐมกาล บัดนี้ และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน

อาคารสถานที่[แก้]

อาคารและสถานที่ภายในโรงเรียน[แก้]

ทั้งหมดของโรงเรียนประมาณ 400 ไร่ มีสนามฟุตบอลจำนวน 5 สนาม สนามบาสเกตบอลจำนวน 8 สนาม สนามหญ้าสวนหย่อม ไม้ดอกไม้ประดับทั้งยืนต้น และล้มลุกทั่วบริเวณ ทะเลสาบขนาดประมาณ 30 ไร่ สวนผัก และผลไม้ประมาณ 50 ไร่

ภายในบริเวณของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ได้มีการแบ่งพื้นที่สำหรับใช้งานต่างๆ หลายส่วนงาน ได้แก่ 1. บ้านเณรสามเณราลัย เป็นสถาบันที่ให้การอบรมเยาวชนเพื่อเป็นบาทหลวง มีหอพักประจำ มีระเบียบการอบรมเป็นของของตนเอง และในเวลาเดียวกันก็เรียนวิชาสามัญตามปกติด้วย มีนักเรียนประมาณ 200 คน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมถ์-แผนกชาย เปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับชั้นประถมปีที่ 1 - มัธยนศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนประมาณ 4,500 คน

3. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมถ์-แผนกหญิง เปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับชั้นประถมปีที่ 1- มัธยนศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนประมาณ 1,900 คน

 • อาคารราฟาแอล
 • อาคารออเวย์มารีอา
 • อาคารแบร์นาแด๊ต

4. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมถ์-แผนกอนุบาล เปิดสอนในระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวนนักเรียนประมาณ 400 คน

 • อาคารคาเบเรียล

5. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมถ์แผนก English Programme เปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ(2544) เรียนสองภาษา จัดระดับชั้นเป็น Grade จำนวนนักเรียนประมาณ 300 คน

 • อาคารไมเคิล
 • อาคารไมเคิล2
 • อาคารไมเคิล3
 • บ้านผู้หว่าน

6. Nittayo English Language Centre ศูนย์ภาษาอังกฤษนิตโย เป็นสถาบันจัดการเรียน การสอนภาษาอังกฤษภาคปกติให้แก่นักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเน้นเรื่องของการสนทนาการพูด และการฟังเป็นหลัก 7. หอพักนักเรียน - สำหรับนักเรียนประจำ แบ่งออกเป็น

 • หอเล็ก - สำหรับนักเรียนชาย ระดับชั้น ป.1 - ชั้น ป.6
 • หอโต - สำหรับนักเรียนชาย ระดับชั้น ม.1 - ชั้น ม.6
 • หอหญิง - สำหรับนักเรียนหญิง ระดับชั้น ป.1 - ชั้น ม.6

ภายในหอพักจะมีครูคอยให้การดูแล และให้คำปรึกษาแก่ นักเรียน มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อความปลอดภัยของ นักเรียน มีระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์[แก้]

ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน[แก้]

ยอแซฟในโลกบันเทิง[แก้]

อ้างอิง[แก้]