โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Joseph Upatham School (JS)
อักษรย่อ ย.อ.(JS)
ประเภท โรงเรียนเอกชน
คติพจน์ เรียนเป็นเลิศ เชิดชูวินัย พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นิกาย โรมันคาทอลิก
ผู้ก่อตั้ง พระคุณเจ้ายอแซฟ ยวง นิตโย
รหัส 3800201
ผู้อำนวยการ บาทหลวงเปาโล ศวง วิจิตรวงศ์
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
นครรัฐวาติกัน ภาษาละติน
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
อิตาลี ภาษาอิตาเลียน
ประเทศจีน ภาษาจีนกลาง
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น(ไม่เป็นทางการ)

เพลง Joseph Concelebremus(ละติน)
มาร์ชยอแซฟ
มาร์ชซ่อนกลิ่น
มาร์ชต้นไม้
เว็บไซต์

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (Joseph Upatham School) อักษรย่อ ยอ.(JS) เป็นโรงเรียนคาทอลิกสังกัดฝ่ายการศึกษามิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ

ประวัติโรงเรียน[แก้]

พระคุณเจ้าหลุยส์ โชแรง ประมุขมิสซังกรุงเทพฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาที่เด็กและเยาวชนของชาติพึงสมควรที่จะได้รับอย่างพอเพียง เพื่อจะได้มีวิชาความรู้และความสามารถ ที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ ท่านเห็นเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน พระคุณเจ้าหลุยส์ โชแรง ได้มอบหมายให้พระคุณเจ้ายอแซฟ ยวง นิตโย ซึ่งเป็นมุขนายกผู้ช่วยในเวลานั้น ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนของมิสซังกรุงเทพฯ ขึ้น เพื่อที่จะรองรับเด็ก และเยาวชนให้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ พระสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย ได้เลือกพื้นที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 30 ถนนเพชรเกษม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นสถานที่ก่อสร้างเซมินารีและโรงเรียน และได้ตั้งชื่อว่ายอแซฟอุปถัมภ์ตามชื่อเซมินารีแห่งแรกในประเทศไทย (ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2209 ที่กรุงศรีอยุธยา โดยพระคุณเจ้าปีแยร์ ล็องแบร์ เดอ ลา ม็อต โดยให้ชื่อบ้านเณรในสมัยนั้นว่า "บ้านเณรนักบุญยอแซฟ") เดิมนั้นได้รับสมัครเฉพาะนักเรียนชายที่นับถือนิกายโรมันคาทอลิกแต่ปัจจุบันนั้นได้รับสมัครนักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นรวมถึงนักเรียนหญิงด้วย

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

อักษรย่อ JS มาจาก JOSEPH เป็นชื่อของนักบุญโยเซฟ (ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี) นักบุญองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน หนังสือและกระถางเพลิงที่มีเปลวไฟลุกสว่างโชติช่วง หมายถึง การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาและความสว่างของชีวิต เส้นขนาน 2 เส้น ในกรอบ 5 เหลี่ยมด้านบนความเสมอต้นเสมอปลายความคงเส้นคงวาของอุดมการณ์ในการจัดการศึกษา กรอบ 5 เหลี่ยม ปลายแหลมตั้งอยู่บนกรอบ 4 เหลี่ยม

 • ORA et LABORA หมายถึง ความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงนั้น มีรากฐานมาจากการอธิษฐานและลงมือทำงาน คือ มีมิติด้านศาสนา จริยธรรม คุณธรรม กับมิติทางด้านหลักการและทฤษฎีทางวิชาการ
 • ดอกซ่อนกลิ่น ดอกไม้ประจำโรงเรียน ซึ่งอยู่เหนือหน้าต่าง เป็นสัญลักษณ์ของนักบุญยอแซฟ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน หมายถึง คุณธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวของนักเรียนที่จะส่งผลต่อสังคมไปตลอดชีวิต ดังเช่น กลิ่นหอมของดอกซ่อนกลิ่นขจรไปทุกทิศทาง

สมเด็จพระสันตะปาปากับโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์[แก้]

 • ค.ศ. 1984

สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 เสด็จไปประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และทรงเป็นประธานในพิธีบวชบาทหลวงใหม่จำนวน 23 องค์ พร้อมกับทรงปิดปีศักดิ์สิทธิ์สำหรับประเทศไทย ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

 • ค.ศ.2004

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ได้ทรงส่งพระราชสาสน์แสดงความยินดีแก่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์เนื่องในโอกาศครบรอบ40ปี

เกี่ยวกับโรงเรียน[แก้]

สีประจำโรงเรียน[แก้]

สีเหลือง - เขียว

 • สีเหลือง หมายถึง ความศรัทธายึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา
 • สีเขียว หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าของชีวิตทางการศึกษา

แผนก[แก้]

ปัจจุบันโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ได้มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย มีการแบ่งเป็น 5 แผนก

 1. แผนกชาย
 2. แผนกหญิง
 3. แผนกอนุบาล
 4. แผนก English programe
 5. แผนก JS

สายการเรียน[แก้]

สายการเรียนของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

มีการแบ่งแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 5 หลักสูตรได้แก่

 1. คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
 2. ศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์(คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ)
 3. ศิลปศาสตร์-ภาษาศาสตร์ โดยแบ่งวิชาเอกเป็น 3 วิชาได้แก่ เอกภาษาอังกฤษ เอกภาษาจีน เอกภาษาฝรั่งเศส
 4. หลักสูตรEnglish Programme
 5. หลักสูตรExtra English Course

มีการแบ่งแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น 4 หลักสูตรได้แก่

 1. หลักสูตรคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
 2. หลักสูตรสามัญ
 3. หลักสูตรIntensive English Course
 4. หลักสูตรEnglish Programme

มีการแบ่งแผนการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาเป็น 3 หลักสูตรได้แก่

 1. หลักสูตรสามัญ
 2. หลักสูตรIntensive English Course
 3. หลักสูตรEnglish Programme

อาคารสถานที่[แก้]

อาคารและสถานที่ภายในโรงเรียน[แก้]

ทั้งหมดของโรงเรียนประมาณ 400 ไร่ มีสนามฟุตบอลจำนวน 5 สนาม สนามบาสเกตบอลจำนวน 8 สนาม สนามหญ้าสวนหย่อม ไม้ดอกไม้ประดับทั้งยืนต้น และล้มลุกทั่วบริเวณ ทะเลสาบขนาดประมาณ 30 ไร่ สวนผักและผลไม้ประมาณ 50 ไร่

ภายในบริเวณของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ได้มีการแบ่งพื้นที่สำหรับใช้งานต่างๆ หลายส่วนงาน ได้แก่

 1. บ้านเณรสามเณราลัย เป็นสถาบันที่ให้การอบรมเยาวชนเพื่อเป็นบาทหลวง มีหอพักประจำ มีระเบียบการอบรมเป็นของของตนเอง และในเวลาเดียวกันก็เรียนวิชาสามัญตามปกติด้วย มีนักเรียนประมาณ 200 คนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมถ์-แผนกชาย เปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในระดับชั้นประถมปีที่ 1 - มัธยนศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนประมาณ 4,500 คน ประกอบด้วยอาคารสันตะมารี อาคารยอแซฟ อาคารแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ อาคารฟรังซิสเซเวียร์ อาคารสหการ-วงโยธวาทิต และอาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2
 3. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมถ์-แผนกหญิง เปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับชั้นประถมปีที่ 1- มัธยนศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนประมาณ 1,900 คน ประกอบด้วยอาคารราฟาแอล อาคารอาเวมารีอา อาคารมีคาแอล อาคารอารักขเทวดา
 4. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมถ์-แผนกอนุบาล เปิดสอนในระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวนนักเรียนประมาณ 400 คน ใช้อาคารคาเบเรียล
 5. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมถ์แผนก English Programme เปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (2544) เรียนสองภาษา จัดระดับชั้นเป็น Grade จำนวนนักเรียนประมาณ 300 คน ประกอบด้วยอาคารไมเคิล อาคารไมเคิล2 อาคารไมเคิล3 บ้านผู้หว่าน
 6. Nittayo English Language Centre ศูนย์ภาษาอังกฤษนิตโย เป็นสถาบันจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษภาคปกติให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเน้นเรื่องของการสนทนาการพูด และการฟังเป็นหลัก
 7. หอพักนักเรียน - สำหรับนักเรียนประจำ

แบ่งออกเป็น

 • หอเล็ก - สำหรับนักเรียนชาย ระดับชั้น ป.1 - ชั้น ป.6
 • หอโต - สำหรับนักเรียนชาย ระดับชั้น ม.1 - ชั้น ม.6
 • หอหญิง - สำหรับนักเรียนหญิง ระดับชั้น ป.1 - ชั้น ม.6

ภายในหอพักจะมีครูคอยให้การดูแล และให้คำปรึกษาแก่ นักเรียน มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อความปลอดภัยของ นักเรียน มีระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

อธิการโรงเรียน[แก้]

อันดับ รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
1 บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์ ทองดี กฤษเจริญ เมษายน พ.ศ. 2508 ถึง 28 สิงหาคม พ.ศ. 2508
2 บาทหลวงมีคาแอล ฮั่วเซี้ยง กิจบุญชู 13 กันยายน พ.ศ. 2508 ถึง 25 มีนาคม พ.ศ. 2516
3 บาทหลวงยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2516 ถึง 19 เมษายน พ.ศ. 2519
4 บาทหลวงยอแซฟ ประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย 19 เมษายน พ.ศ. 2519 ถึง 8 เมษายน พ.ศ. 2526
5 บาทหลวงยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 8 เมษายน พ.ศ. 2526 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
6 บาทหลวงเปโตร สุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ถึง 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
7 บาทหลวงยวง สุเทพ พงษ์วิรัชไชย 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ถึง 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
8 บาทหลวงอิกญาซีโอ อดิศักดิ์ สมแสงสรวง 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ถึง 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
9 บาทหลวงยอห์น วิชชุกรณ์ เกตุภาพ(ชาย) 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถึง 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
10 บาทหลวงเปโตร ชัชวาล ศุภลักษณ์(หญิง) เมษายน พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน
11 บาทหลวงยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ์(ชาย) 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2556
12 บาทหลวงยอแซฟ ไชโย กิจสกุล(ชาย) 30 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน

การบันทึกข้อตกลงMOU[แก้]

1.ปี2558

 • สถาบันภาษาและด้านวัฒนธรรมแห่งคุณหมิง ประเทศจีน และ สถาบันภาษาจีนไชน่าวิส ตัวแทนสถาบันในกรุงเทพฯ

(Chinese Language and Culture School of Kunming,China and Chinaviz Language Institute (ฺBangkok Division))

 • บริษัท กู๊ดวิล ไชนีส คัลเชอร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

(Goodwill Chinese Culture Communication Co.,Ltd.) 2.ปี2560

Stamford International University (Thailand)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์[แก้]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

ยอแซฟในโลกบันเทิง[แก้]

อ้างอิง[แก้]