โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Joseph Upatham School (JS)
อักษรย่อ ย.อ.(JS)
ประเภท โรงเรียนเอกชน
คติพจน์ เรียนเป็นเลิศ เชิดชูวินัย พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม
สังกัด พระศาสนจักรโรมันคาทอลิก
ขึ้นกับ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภายใต้
สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ(ชาย)
วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์(หญิง)
ผู้ก่อตั้ง พระคุณเจ้ายอแซฟ ยวง นิตโย
รหัส 3800201
ผู้อำนวยการ บาทหลวงเปาโล ศวง วิจิตรวงศ์
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
นครรัฐวาติกัน ภาษาละติน
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
ประเทศจีน ภาษาจีนกลาง

เพลง Joseph Concelebremus(ละติน)
มาร์ชยอแซฟ
มาร์ชซ่อนกลิ่น
มาร์ชต้นไม้
เว็บไซต์

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (Joseph Upatham School) อักษรย่อ ยอ.(JS)เป็นโรงเรียนคาทอลิกสังกัดฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ในสมัยของพระสังฆราช หลุยส์ โชแรง ประมุขมิสซังกรุงเทพฯ ท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาที่เด็ก และเยาวชนของชาติพึงสมควรที่จะได้รับอย่างพอเพียง เพื่อจะได้มีวิชาความรู้และความสามารถ ที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพต่างๆได้ท่านเห็นเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วนพระสังฆราช หลุยส์ โชแรง ได้มอบหมายให้พระสังฆราช ยอแซฟ ยวง นิตโย ซึ่งเป็นพระสังฆราชผู้ช่วยในเวลานั้น ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนของมิสซังกรุงเทพฯ ขึ้น เพื่อที่จะรองรับเด็ก และเยาวชนให้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ พระสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย ได้เลือกพื้นที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 30 ถนนเพชรเกษม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นสถานที่ก่อสร้างสามเณราลัย และโรงเรียน และได้ตั้งชื่อนักบุญยอแซฟ และยอแซฟอุปถัมภ์ตามชื่อบ้านเณรแห่งแรกในประเทศไทย (ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2209 ที่กรุงศรีอยุธยา โดยพระสังฆราชลังแบนต์ เดอลาม็อต โดยให้ชื่อบ้านเณรในสมัยนั้นว่า"บ้านเณรนักบุญยอแซฟ")เดิมนั้นได้รับสมัครเฉพาะนักเรียนชายที่นับถือพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกแต่ปัจจุบันนั้นได้รับสมัครนักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นรวมถึงนักเรียนหญิงด้วย

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

อักษรย่อ JS มาจาก JOSEPH เป็นชื่อของนักบุญโยเซฟ (ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี) นักบุญองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน หนังสือและกระถางเพลิงที่มีเปลวไฟลุกสว่างโชติช่วง หมายถึง การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาและความสว่างของชีวิต เส้นขนาน 2 เส้น ในกรอบ 5 เหลี่ยมด้านบนความเสมอต้นเสมอปลายความคงเส้นคงวาของอุดมการณ์ในการจัดการศึกษา กรอบ 5 เหลี่ยม ปลายแหลมตั้งอยู่บนกรอบ 4 เหลี่ยม

 • ORA et LABORA หมายถึง ความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงนั้น มีรากฐานมาจากการอธิษฐานและลงมือทำงาน คือ มีมิติด้านศาสนา จริยธรรม คุณธรรม กับมิติทางด้านหลักการและทฤษฎีทางวิชาการ
 • ดอกซ่อนกลิ่น ดอกไม้ประจำโรงเรียน ซึ่งอยู่เหนือหน้าต่าง เป็นสัญลักษณ์ของนักบุญยอแซฟ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน หมายถึง คุณธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวของนักเรียนที่จะส่งผลต่อสังคมไปตลอดชีวิต ดังเช่น กลิ่นหอมของดอกซ่อนกลิ่นขจรไปทุกทิศทาง

สมเด็จพระสันตะปาปากับโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์[แก้]

 • ค.ศ. 1984

สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2เสด็จไปประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และทรงเป็นประธานในพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่จำนวน 23 องค์ พร้อมกับทรงปิดปีศักดิ์สิทธิ์สำหรับประเทศไทย ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

 • ค.ศ.2004

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16ได้ทรงส่งพระราชสาสน์แสดงความยินดีแก่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์เนื่องในโอกาศครบรอบ40ปี

เกี่ยวกับโรงเรียน[แก้]

สีประจำโรงเรียน[แก้]

สีเหลือง - เขียว

 • สีเหลือง หมายถึง ความศรัทธายึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา
 • สีเขียว หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าของชีวิตทางการศึกษา

แผนก[แก้]

ปัจจุบันโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ได้มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย มีการแบ่งเป็น 4 แผนก

 1. แผนกชาย
 2. แผนกหญิง
 3. แผนกอนุบาล
 4. แผนก English programe

สายการเรียน[แก้]

มีการแบ่งแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 5 หลักสูตรได้แก่

 1. คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
 2. ศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์(คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ)
 3. ศิลปศาสตร์-ภาษาศาสตร์ โดยแบ่งวิชาเอกเป็น3วิชาได้แก่
 * UK เอกภาษาอังกฤษ
 * China เอกภาษาจีน
 * France เอกภาษาฝรั่งเศส
 1. หลักสูตรEnglish Programme
 2. หลักสูตรExtra English Course

มีการแบ่งแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น 4 หลักสูตรได้แก่

 1. หลักสูตรคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
 2. หลักสูตรสามัญ
 3. หลักสูตรIntensive English Course
 4. หลักสูตรEnglish Programme

มีการแบ่งแผนการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาเป็น 3 หลักสูตรได้แก่

 1. หลักสูตรสามัญ
 2. หลักสูตรIntensive English Course
 3. หลักสูตรEnglish Programme

อาคารสถานที่[แก้]

อาคารและสถานที่ภายในโรงเรียน[แก้]

ทั้งหมดของโรงเรียนประมาณ 400 ไร่ มีสนามฟุตบอลจำนวน 5 สนาม สนามบาสเกตบอลจำนวน 8 สนาม สนามหญ้าสวนหย่อม ไม้ดอกไม้ประดับทั้งยืนต้น และล้มลุกทั่วบริเวณ ทะเลสาบขนาดประมาณ 30 ไร่ สวนผัก และผลไม้ประมาณ 50 ไร่

ภายในบริเวณของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ได้มีการแบ่งพื้นที่สำหรับใช้งานต่างๆ หลายส่วนงาน ได้แก่ 1. บ้านเณรสามเณราลัย เป็นสถาบันที่ให้การอบรมเยาวชนเพื่อเป็นบาทหลวง มีหอพักประจำ มีระเบียบการอบรมเป็นของของตนเอง และในเวลาเดียวกันก็เรียนวิชาสามัญตามปกติด้วย มีนักเรียนประมาณ 200 คน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมถ์-แผนกชาย เปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับชั้นประถมปีที่ 1 - มัธยนศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนประมาณ 4,500 คน

3. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมถ์-แผนกหญิง เปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับชั้นประถมปีที่ 1- มัธยนศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนประมาณ 1,900 คน

 • อาคารราฟาแอล
 • อาคารออเวย์มารีอา
 • อาคารแบร์นาแด๊ต

4. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมถ์-แผนกอนุบาล เปิดสอนในระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวนนักเรียนประมาณ 400 คน

 • อาคารคาเบเรียล

5. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมถ์แผนก English Programme เปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ(2544) เรียนสองภาษา จัดระดับชั้นเป็น Grade จำนวนนักเรียนประมาณ 300 คน

 • อาคารไมเคิล
 • อาคารไมเคิล2
 • อาคารไมเคิล3
 • บ้านผู้หว่าน

6. Nittayo English Language Centre ศูนย์ภาษาอังกฤษนิตโย เป็นสถาบันจัดการเรียน การสอนภาษาอังกฤษภาคปกติให้แก่นักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเน้นเรื่องของการสนทนาการพูด และการฟังเป็นหลัก 7. หอพักนักเรียน - สำหรับนักเรียนประจำ แบ่งออกเป็น

 • หอเล็ก - สำหรับนักเรียนชาย ระดับชั้น ป.1 - ชั้น ป.6
 • หอโต - สำหรับนักเรียนชาย ระดับชั้น ม.1 - ชั้น ม.6
 • หอหญิง - สำหรับนักเรียนหญิง ระดับชั้น ป.1 - ชั้น ม.6

ภายในหอพักจะมีครูคอยให้การดูแล และให้คำปรึกษาแก่ นักเรียน มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อความปลอดภัยของ นักเรียน มีระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์[แก้]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

ยอแซฟในโลกบันเทิง[แก้]

อ้างอิง[แก้]