ข้ามไปเนื้อหา

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
Joseph Upatham School
ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นย.อ.
ประเภทโรงเรียนเอกชน
คำขวัญเรียนเป็นเลิศ เชิดชูวินัย พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม
ผู้ก่อตั้งพระคุณเจ้ายอแซฟ ยวง นิตโย
รหัส3800201
ผู้อำนวยการบาทหลวงยอห์น บอสโก สุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
จีน ภาษาจีนกลาง
สี███ ███ เหลือง- เขียว
เพลงJoseph Concelebremus (ละติน)
มาร์ชยอแซฟ
มาร์ชซ่อนกลิ่น
มาร์ชต้นไม้
เว็บไซต์http://www.joseph.ac.th/jsb/

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์เดิมนั้นเป็นโรงเรียนฝึกหัดยุวชนชายเพื่อเป็นนักบวชโดยรับสมัครเฉพาะนักเรียนชายที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและมีความประสงค์จะเป็นนักบวช โดยนักเรียนจะต้องเรียนวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี ภาษาละติน และศาสนาคริสต์ ปัจจุบันรับนักเรียนจากทุกศาสนา เปิดการเรียนการสอนเป็นแบบสหศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะแบ่งเป็น แผนกชายและแผนกหญิง

ประวัติโรงเรียน[แก้]

พระคุณเจ้าหลุยส์ โชแรง ประมุขมิสซังกรุงเทพฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาที่เด็กและเยาวชนของชาติพึงสมควรที่จะได้รับอย่างพอเพียง เพื่อจะได้มีวิชาความรู้และความสามารถ ที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ ท่านเห็นเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน พระคุณเจ้าหลุยส์ โชแรง ได้มอบหมายให้พระคุณเจ้ายอแซฟ ยวง นิตโย ซึ่งเป็นมุขนายกผู้ช่วยในเวลานั้น ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนของมิสซังกรุงเทพฯ ขึ้น เพื่อที่จะรองรับเด็ก และเยาวชนให้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ พระสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย ได้เลือกพื้นที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 30 ถนนเพชรเกษม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นสถานที่ก่อสร้างเซมินารีและโรงเรียน และได้ตั้งชื่อว่ายอแซฟอุปถัมภ์ตามชื่อเซมินารีแห่งแรกในประเทศไทย (ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2209 ที่กรุงศรีอยุธยา โดยพระคุณเจ้าปีแยร์ ล็องแบร์ เดอ ลา ม็อต โดยให้ชื่อบ้านเณรในสมัยนั้นว่า "บ้านเณรนักบุญยอแซฟ") เดิมนั้นได้รับสมัครเฉพาะนักเรียนชายที่นับถือนิกายโรมันคาทอลิกแต่ปัจจุบันนั้นได้รับสมัครนักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นรวมถึงนักเรียนหญิงด้วย

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (Joseph Upatham School) เป็นโรงเรียนคาทอลิกสังกัดฝ่ายการศึกษามิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ

บริหารงานโดยสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะบาทหลวงมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ, คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ, และคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

สมเด็จพระสันตะปาปากับโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์[แก้]

 • ค.ศ. 1984

สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 เสด็จไปประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และทรงเป็นประธานในพิธีบวชบาทหลวงใหม่จำนวน 23 องค์ พร้อมกับทรงปิดปีศักดิ์สิทธิ์สำหรับประเทศไทย ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

 • ค.ศ.2004

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ได้ทรงส่งพระราชสาสน์แสดงความยินดีแก่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์เนื่องในโอกาศดำเนินกิจการครบรอบ40ปี

 • ค.ศ.2019

พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี เป็นผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ไปประกอบพิธีฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม ณ อาคารสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จลงณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เพื่อตั้งขบวนเสด็จไปทรงคำนับบุญราศรีนิโคลัส บุญเกิด กฤษบำรุง ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน และทรงโปรดให้คริสตชนเข้าเฝ้าที่วัดนักบุญเปโตร

แผนก[แก้]

ปัจจุบันโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ได้มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย มีการแบ่งเป็น 5 แผนก

 1. แผนกสามัญชาย
 2. แผนกสามัญหญิง
 3. แผนกอนุบาล
 4. แผนก English programme
 5. แผนก JS Gifted

สายการเรียน[แก้]

สายการเรียนของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

มีการแบ่งแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 5 หลักสูตรได้แก่

 1. คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
 2. ศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์(คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ)
 3. ศิลปศาสตร์-ภาษาศาสตร์ โดยแบ่งวิชาเอกเป็น 3 วิชาได้แก่ เอกภาษาอังกฤษ เอกภาษาจีน เอกภาษาฝรั่งเศส
 4. หลักสูตรEnglish Programme
 5. หลักสูตรExtra English Course

มีการแบ่งแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น 4 หลักสูตรได้แก่

 1. หลักสูตรคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
 2. หลักสูตรสามัญ
 3. หลักสูตรIntensive English Course
 4. หลักสูตรEnglish Programme

มีการแบ่งแผนการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาเป็น 3 หลักสูตรได้แก่

 1. หลักสูตรสามัญ
 2. หลักสูตรIntensive English Course
 3. หลักสูตรEnglish Programme

อาคารสถานที่[แก้]

อาคารและสถานที่ภายในโรงเรียน[แก้]

มีสนามฟุตบอลจำนวน 5 สนาม สนามบาสเกตบอลจำนวน 8 สนาม สนามหญ้าสวนหย่อม ไม้ดอกไม้ประดับทั้งยืนต้น และล้มลุกทั่วบริเวณ ทะเลสาบขนาดประมาณ 30 ไร่ สวนผักและผลไม้ประมาณ 50 ไร่

ภายในบริเวณของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ได้มีการแบ่งพื้นที่สำหรับใช้งานต่างๆ หลายส่วนงาน ได้แก่

 1. บ้านเณรยอแซฟ หรือ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ เป็นสถาบันที่ให้การอบรมเยาวชนคาทอลิกชายเพื่อเป็นบาทหลวงในอนาคต มีหอพักประจำ มีระเบียบการอบรมเป็นของของตนเอง และในเวลาเดียวกันก็เรียนวิชาสามัญเฉกเช่นนักเรียนปกติด้วย ปัจจุบันมีเยาวชนที่เข้ารับการอบรมประมาณ 104 คน (2023) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีปีพิเศษเรียกว่ามาสเตอร์เณร (ผู้รับการอบรมที่จบม.6 ไปแล้ว) มีหน้าที่ในการช่วยบาทหลวงดูแลเยาวชนผู้รับการอบรมก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการอบรมในขั้นต่อไป
 2. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมถ์-แผนกชาย เปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในระดับชั้นประถมปีที่ 1 - มัธยนศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนประมาณ 4,500 คน ประกอบด้วยอาคารสันตะมารี อาคารยอแซฟ อาคารแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ อาคารฟรังซิสเซเวียร์ อาคารสหการ-วงโยธวาทิต และอาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2
 3. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมถ์-แผนกหญิง เปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับชั้นประถมปีที่ 1- มัธยนศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนประมาณ 1,900 คน ประกอบด้วยอาคารราฟาแอล อาคารอาเวมารีอา อาคารมีคาแอล อาคารอารักขเทวดา
 4. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมถ์-แผนกอนุบาล เปิดสอนในระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวนนักเรียนประมาณ 400 คน ใช้อาคารคาเบเรียล
 5. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมถ์แผนก English Programme เปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (2544) เรียนสองภาษา จัดระดับชั้นเป็น Grade จำนวนนักเรียนประมาณ 300 คน ประกอบด้วยอาคารไมเคิล อาคารไมเคิล2 อาคารไมเคิล3 บ้านผู้หว่าน
 6. Nittayo English Language Centre ศูนย์ภาษาอังกฤษนิตโย เป็นสถาบันจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษภาคปกติให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเน้นเรื่องของการสนทนาการพูด และการฟังเป็นหลัก
 7. หอพักนักเรียน - สำหรับนักเรียนประจำแบ่งออกเป็น
 • หอเล็ก - สำหรับนักเรียนชาย ระดับชั้น ป.1 - ชั้น ป.6
 • หอโต - สำหรับนักเรียนชาย ระดับชั้น ม.1 - ชั้น ม.6
 • หอหญิง - สำหรับนักเรียนหญิง ระดับชั้น ป.1 - ชั้น ม.6

ภายในหอพักจะมีครูคอยให้การดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักเรียน มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน มีระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

อธิการบ้านเณรยอแซฟ[แก้]

สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ

วาระดำรงตำแหน่ง รายนาม
2508 บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์ ทองดี กฤษเจริญ
2508-2516 บาทหลวงมีคาแอล ฮั่วเซี้ยง กิจบุญชู
อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (2515-2552) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอัครมุขนายกกิตติคุณแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Cardinal Protopriest (2559-ปัจจุบัน)
2516-2519 บาทหลวงยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่ (2530-2552) ปัจจุบัน(เสียชีวิตแล้ว) ดำรงตำแหน่งมุขนายกกิตติคุณแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่
2519-2526 บาทหลวงยอแซฟ ประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย
2526-2535 บาทหลวงยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์ (2552-ปัจจุบัน)
2535-2539 บาทหลวงเปโตร สุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์
2539-2542 บาทหลวงยวง สุเทพ พงษ์วิรัชไชย
2542-2547 บาทหลวงอิกญาซีโอ อดิศักดิ์ สมแสงสรวง
2547-2552 บาทหลวงยอห์น วิชชุกรณ์ เกตุภาพ
2552-2556 บาทหลวงยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ์ (เสียชีวิตแล้ว)
2556- 2560 บาทหลวงยอแซฟ ไชโย กิจสกุล
2560-ปัจจุบัน บาทหลวงยอแซฟ วิทยา ลัดลอย ปัจจุบันเป็นอธิการฯ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตของรร.ยอแซฟอุปถัมภ์

วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ (สุสานศานติคาม สังกัด มิสซังอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ)

วาระดำรงตำแหน่ง รายนาม
2549-ปัจจุบัน บาทหลวงเปโตร ชัชวาล ศุภลักษณ์

การบันทึกข้อตกลงMOU[แก้]


1.ปี2544

(Hawthorn-Melbourne English Language Centre,University of Melbourne(Australia))
2.ปี2558

 • สถาบันภาษาและด้านวัฒนธรรมแห่งคุณหมิง ประเทศจีน และ สถาบันภาษาจีนไชน่าวิส ตัวแทนสถาบันในกรุงเทพฯ

(Chinese Language and Culture School of Kunming,China and Chinaviz Language Institute (ฺBangkok Division))

 • บริษัท กู๊ดวิล ไชนีส คัลเชอร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

(Goodwill Chinese Culture Communication Co.,Ltd.)
3.ปี2560

Stamford International University (Thailand)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์[แก้]

 • ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
 • วงเวียนนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2
 • วงเวียนนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ 23
 • วงเวียนพระเยซูคริสต์
 • สุสานศานติคาม
 • รูปเคารพพระนางมารีย์พรหมจารี
 • รูปเคารพพระเยซูคริสต์
 • วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์
 • วัดน้อยนักบุณยอแซฟ (สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ)
 • รูปเคารพนักบุญต่างๆ
 • เทวรูปอัครทูตสวรรค์มีคาเอล

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

ยอแซฟในโลกบันเทิง[แก้]

อ้างอิง[แก้]