โรงเรียนสุคนธีรวิทย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
Sukhondheerawidh School
ข้อมูล
ชื่ออื่นส.ธ.ว.
ประเภทโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนัก
บริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สถาปนา12 มีนาคม พ.ศ. 2545
เขตการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2
ระดับปีที่จัดการศึกษาอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ต้นไม้ต้นราชพฤกษ์
เว็บไซต์www.sukhon.ac.th

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ (อังกฤษ: Sukhondheerawidh School) (อักษรย่อ:ส.ธ.ว) เป็นโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่ที่ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ปัจจุบัน จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษา 6 รูปแบบสหศึกษา และเป็นส่วนราชการในบังคับของสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จัดตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2545 และตั้งชื่อโรงเรียนว่า " โรงเรียนเสริมสิทธิ์วิทยา " โดยมีนางสาวปิยะวรรณ จันทร์สมบูรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ในปีการศึกษา 2545 จนถึงปีการศึกษา 2548 และปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พณิชยกุล เป็นผู้รับใบอนุญาต เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ในปี 2551 โรงเรียนสุคนธีร์วิทย์ได้เปิดการสอน ระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)

ในปี 2552 โรงเรียนได้ย้ายไปอยู่ที่แห่งใหม่ เป็นอาคารเรียน 7 ชั้น โดยพระครูสุนทรสิทธิการ (สุคนธ์ สุคนฺธธโร; ปัจจุบันเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระพุทธพยากรณ์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม ได้อนุญาตให้สร้างโรงเรียนแห่งนี้บนพื้นที่ดินซึ่งเป็นที่ดินของท่านเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานประกอบพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียน เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2552

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]