โรงเรียนไร่ขิงวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนไร่ขิงวิทยา
Raikhingwittaya School
Wk logo.jpg
รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
53 หมู่ 2 ถ.ไร่ขิง-ทรงคนอง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

ไทย ประเทศไทย

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Raikhingwittaya School
อักษรย่อ ว.ข. / WRK
ประเภท รัฐบาล
สถาปนา 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2489
ผู้ก่อตั้ง พระครูมงคลวิลาส (เฉย กิตฺติธโร)
รหัส 1001730603
ผู้อำนวยการ นายมนัส ชัยยะ
จำนวนนักเรียน 3,300 คน
สี ██████ ฟ้า-ขาว
เพลง มาร์ช ว.ข. เกรียงไกร
สังกัดการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
บริเวณหน้าอาคาร 5

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา (อังกฤษ: Watraikhing Wittaya School) (อักษรย่อ: ว.ข., W.R.K.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดยพระครูมงคลวิลาส (เฉย กิตติธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง มีเนื้อที่ 37 ไร่ 2 ประกอบด้วยอาคารเรียน 5 หลัง ตั้งอยู่ที่ ถนนไร่ขิง-ทรงคนอง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ประวัติโรงเรียน[แก้]

การก่อตั้งโรงเรียน[แก้]

พระครูมงคลวิลาส (เฉย กิตฺติธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พร้อมด้วยประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมมือร่วมใจก่อกำเนิดโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น เปิดเรียนเมื่อวันที่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 โดยมีฐานะเป็นโรงเรียนราษฎร์ชื่อว่า “โรงเรียนอนันต์สุนทรศึกษา”มีพระครูมงคลวิลาส (เฉย รอดอนันต์) เป็นองค์อุปถัมภ์ นายสุวรรณ อุบลศรี เป็นเจ้าของโรงเรียน นายถวิล โปราณานนท์ เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดไร่ขิงเป็นที่เรียน เมื่อมีนักเรียนมากขึ้นก็ไปอาศัยอาคารชั่วคราวเช่นโรงมุงจากบ้าง โรงลิเกบ้างเป็นที่เรียนจนถึง พ.ศ. 2499 รวมเวลา 10 ปีเต็ม

ผู้อำนวยการ โรงเรียนคนแรก[แก้]

ตลอดระยะเวลาที่ นายพิษณุ รัตนสุพร ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ท่านได้รับความร่วมมือจากคณะครูอาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ตลอดจนนักเรียนในขณะนั้นช่วยกันพํฒนาและปรับปรุงโรงเรียนในทุกด้านทำให้ โรงเรียนเจริญรุ่งเรืองขยายใหญ่โตอย่างรวดเร็ว จนได้เลื่อนตำแหน่งจากครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่และเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนใน เวลาต่อมา

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • คำขวัญ : รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 • คติพจน์ : "สุขา สงฺฆสฺส สามคฺค" แปลว่า "ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะก่อให้เกิดสุข"
 • ตราประจำโรงเรียน : ตราประจำโรงเรียนเป็นรูปองค์พระประธานประจำวัดไร่ขิง ซึ่งมีตัวหนังสือกำกับว่า "โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา" ปรากฏอยู่ด้านล่าง
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์
 • สีประจำโรงเรียน : สีฟ้า และ สีขาว
  • สีฟ้า หมายถึง ความร่าเริง สดใส สว่างไสว รุ่งโรจน์และโอบอ้อมอารี
  • สีขาว หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์ของดินแดนแห่งพุทธศาสนา

เพลงมาร์ช ว.ข.[แก้]

มาร์ช ว.ข.

คำร้อง - ทำนอง นายสงบ เลิศอนันต์

ตึกตระการเด่นล้ำงามสง่า ไร่ขิงวิทยาโอฬาร
วัดโอบอุ้มและเกื้อกูลมาช้านาน จึงพร้อมคงมั่นคู่บ้านของตำบล
เกียรติขจรด้วยพระบารมี ไร่ขิงรับพิธีมงคล
ทรงเปิดป้ายโดยล้นเกล้าภูมิพล ดังน้ำทิพย์หล่นหลั่งชุบชูใจ
22ตุลามหาฤกษ์ ว.ข.เราเกริกเกรียงไกร
พระทัยพระองค์เปี่ยมล้น มิ่งขวัญแห่งชนชาวไทย
ให้ ว.ข.ได้เอมอิ่มศักดิ์ศรี อย่าให้ใครเหยียดหยาม ว.ข.ได้
ให้รักษาจนวายชีวี
พร้อมถ่ายทอดความยิ่งยงความภักดี ว.ข.น้องพี่สืบศักดิ์ศรีเป็นนิรันดร์

อาคารต่างๆ[แก้]

อาคาร การใช้งาน จำนวนชั้น
อาคาร 1 อาคารเรียน 2 ชั้น
อาคาร 2 อาคารเรียน 3 ชั้น
อาคาร 3 อาคารเรียน 3 ชั้น
อาคาร 4 อาคารเรียน 3 ชั้น
อาคาร 5 อาคารเรียน 7 ชั้น
อาคาร 6 อาคารเรียน 3 ชั้น

รายนามอาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

ลำดับ รายนามอาจารย์ใหญ่ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายวิจิตร พร้อมมูล (รักษาการครูใหญ่) พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2517
2 นายพิษณุ รัตนสุพร พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2527
3 นายประสก มนุญวงศ์ พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2533
4 นายทรงศิลป์ ชัยเทียนประเสริฐ พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2536
5 นายถวิล บุญภักดี พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2537
6 นายบุรี แก้วเล็ก พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2538
7 นายจีระศักดิ์ ไพศาล พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2541
8 นายวันชัย เศรษฐกร พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2544
9 นายวรพจน์ นาคนคร พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2547
10 นายสุนทร สุมาลย์โรจน์ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2551
11 นายองอาจ ตรีชั้น พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2556
12 นายมนัส ชัยยะ พ.ศ. 2556 ปัจจุบัน

บุคคลที่มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน[แก้]

รายนามหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนไร่ขิงวิทยา[แก้]

 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย : นางอัจฉรา จินดาพงษ์
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : นางมณฑา ปีมณี
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : นางพรทิย์ กรีแสง
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : นางสาวยุพิน ม่วงนา
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา : นางสาววีรวรรณ ปัถวี
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : นายธนวต์ เจิมสุจริต
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ : นายประทีป รัชวัฒนะ

ดูเพิ่ม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]