โรงเรียนไร่ขิงวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
WRK NewLogo200px.jpg
รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
53 หมู่ 2 ถนนไร่ขิง-ทรงคนอง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ข้อมูล
อักษรย่อ ว.ข. / WRK
ประเภท รัฐบาล
ขึ้นกับ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2489
ผู้ก่อตั้ง พระครูมงคลวิลาส (เฉย กิตฺติธโร)
รหัส 1001730603
ผู้อำนวยการ มนัส ชัยยะ
สี ฟ้า-ขาว
เพลง มาร์ช ว.ข. เกรียงไกร
เว็บไซต์
บริเวณสนามกีฬา

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา (อังกฤษ: Watraikhing Wittaya School) (อักษรย่อ: ว.ข., W.R.K.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดยพระครูมงคลวิลาส (เฉย กิตติธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง มีเนื้อที่ 37 ไร่ 2 ประกอบด้วยอาคารเรียน 5 หลัง ตั้งอยู่ที่ ถนนไร่ขิง-ทรงคนอง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ประวัติโรงเรียน[แก้]

การก่อตั้งโรงเรียน[แก้]

พระครูมงคลวิลาส (เฉย กิตฺติธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พร้อมด้วยประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมมือร่วมใจก่อกำเนิดโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น เปิดเรียนเมื่อวันที่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 โดยมีฐานะเป็นโรงเรียนราษฎร์ชื่อว่า “โรงเรียนอนันต์สุนทรศึกษา”มีพระครูมงคลวิลาส (เฉย รอดอนันต์) เป็นองค์อุปถัมภ์ นายสุวรรณ อุบลศรี เป็นเจ้าของโรงเรียน นายถวิล โปราณานนท์ เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดไร่ขิงเป็นที่เรียน เมื่อมีนักเรียนมากขึ้นก็ไปอาศัยอาคารชั่วคราวเช่นโรงมุงจากบ้าง โรงลิเกบ้างเป็นที่เรียนจนถึง พ.ศ. 2499 รวมเวลา 10 ปีเต็ม

ผู้อำนวยการ โรงเรียนคนแรก[แก้]

ตลอดระยะเวลาที่ นายพิษณุ รัตนสุพร ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ท่านได้รับความร่วมมือจากคณะครูอาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ตลอดจนนักเรียนในขณะนั้นช่วยกันพํฒนาและปรับปรุงโรงเรียนในทุกด้านทำให้ โรงเรียนเจริญรุ่งเรืองขยายใหญ่โตอย่างรวดเร็ว จนได้เลื่อนตำแหน่งจากครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่และเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนใน เวลาต่อมา

อาคารต่างๆ[แก้]

อาคาร การใช้งาน จำนวนชั้น
อาคาร 1 อาคารเรียน 2 ชั้น
อาคาร 2 อาคารเรียน 3 ชั้น
อาคาร 3 อาคารเรียน 3 ชั้น
อาคาร 4 อาคารเรียน 3 ชั้น
อาคาร 5 อาคารเรียน 7 ชั้น
อาคาร 6 อาคารเรียน 3 ชั้น

รายนามอาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

ลำดับ รายนามอาจารย์ใหญ่ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายวิจิตร พร้อมมูล (รักษาการครูใหญ่) พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2517
2 นายพิษณุ รัตนสุพร พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2527
3 นายประสก มนุญวงศ์ พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2533
4 นายทรงศิลป์ ชัยเทียนประเสริฐ พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2536
5 นายถวิล บุญภักดี พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2537
6 นายบุรี แก้วเล็ก พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2538
7 นายจีระศักดิ์ ไพศาล พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2541
8 นายวันชัย เศรษฐกร พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2544
9 นายวรพจน์ นาคนคร พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2547
10 นายสุนทร สุมาลย์โรจน์ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2551
11 นายองอาจ ตรีชั้น พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2556
12 นายมนัส ชัยยะ พ.ศ. 2556 ปัจจุบัน

บุคคลที่มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]