พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสนิทนเรนทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสนิทนเรนทร์[1] (พ.ศ. 2345 - พ.ศ. 2391) มีพระยศเดิมว่าหม่อมเจ้าไพฑูรย์[2] ประสูติเมื่อปีจอ จัตวาศก จุลศักราช 1164 ตรงกับปี พ.ศ. 2345 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและเจ้าจอมมารดาทับทิม ณ บางช้าง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็นกรมหมื่นสนิทนเรนทร์ ในปี พ.ศ. 2379 สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 3 เมื่อปีวอก สัมฤทธิศก จุลศักราช 1210 ตรงกับปี พ.ศ. 2391 พระชันษา 47 ปี ทรงเป็นต้นราชสกุลไพฑูรย์

พระโอรส-พระธิดา[แก้]

มีพระโอรสธิดา 11 พระองค์ ได้แก่[3]

 • หม่อมเจ้าหญิงจำรัส ไพฑูรย์
 • หม่อมเจ้าหญิงพัด ไพฑูรย์
 • หม่อมเจ้าหญิงหวาน ไพฑูรย์
 • หม่อมเจ้าหญิงสอิ้ง ไพฑูรย์
 • หม่อมเจ้าหญิงแพ ไพฑูรย์
 • หม่อมเจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม
 • หม่อมเจ้าหญิงสดสวาดิ์ ไพฑูรย์ (พ.ศ. 2389 - 8 เมษายน พ.ศ. 2475)
 • หม่อมเจ้าชายจุ้ย ไพฑูรย์
 • หม่อมเจ้าหญิงศุข ไพฑูรย์
 • หม่อมเจ้าชายไม่ปรากฏพระนาม
 • หม่อมเจ้าชายเพชรรัตน ไพฑูรย์

อ้างอิง[แก้]

เชิงอรรถ
 1. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. ราชสกุลวงศ์. พิมพ์ครั้งที่ 14, กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2554. 296 หน้า. หน้า 39. ISBN 978-974-417-594-6
 2. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี, หน้า 7
 3. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี, หน้า 82
บรรณานุกรม
 • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า 82. ISBN 974-221-818-8
 • บรรเจิด อินทุจันทร์ยง. ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : องค์การค้าของคุรุสภา, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539. หน้า หน้าที่. ISBN 974-005-650-8