รายชื่อสถานีรถไฟ สายใต้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ที่หยุดรถไฟห้วยขวาง)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อสถานีรถไฟและที่หยุดรถ สายใต้

รายชื่อสถานีรถไฟในประเทศไทย
(ดำเนินการโดย รฟท.)
  ย่านชานเมือง
(กรุงเทพ - ชุมทางแก่งคอย/ลพบุรี)
  สายเหนือ
(ชุมทางบ้านภาชี - เชียงใหม่)
  สายตะวันออกเฉียงเหนือ
(ชุมทางบ้านภาชี - อุบลราชธานี/หนองคาย)
  สายใต้
(ชุมทางบางซื่อ/ธนบุรี - สุไหงโกลก)
  สายตะวันออก
(สามเหลี่ยมจิตรลดา - อรัญประเทศ/สัตหีบ)
  สายแม่กลอง
(วงเวียนใหญ่ - มหาชัย และบ้านแหลม - แม่กลอง)
ดู · แก้ไข · พูดคุย

หมายเหตุ : ที่หยุดรถ หมายถึง สถานีรถไฟที่ไม่มีอาคารสถานีและนายสถานีประจำ แต่อาจมีที่พักผู้โดยสารและที่ขายตั๋วแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจถูกยุบเลิกหรือตั้งใหม่ได้ ที่หยุดรถบางที่อาจไม่มีรถหยุดเลยแม้แต่รถธรรมดา สำหรับสถานีทุกแห่ง รถธรรมดาจะหยุดทุกสถานี

รถเร็ว จะหยุดเป็นบางสถานี รถด่วนและด่วนพิเศษ จะหยุดห่างขึ้นตามศักดิ์ของขบวน

ทางรถไฟสายใต้
Head station
กรุงเทพ (หัวลำโพง)(กท.)MRT (Bangkok) logo.svg
Unknown BSicon "LSTR"
กรุงเทพ – ตลิ่งชัน
Unknown BSicon "CONTgq" Unknown BSicon "ABZq+r" Unknown BSicon "ABZgr"
สายตะวันออก  ชุมทางฉะเชิงเทรา 
Straight track Stop on track
ยมราช(ยช.)
One way leftward Unknown BSicon "ABZg+r"
Unknown BSicon "eHST"
จิตรลดา(จล.)
Stop on track
โรงพยาบาลรามาธิบดี(รธ.)
Station on track
สามเสน(สส.)
Unknown BSicon "eHST"
ประดิพัทธิ์(ป ิ.)
Unknown BSicon "STR+l" Transverse track Unknown BSicon "ABZgr"
โครงการ: รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง
Straight track
Unknown BSicon "exhKBHFa" + Hub
Station on track + Hub
ชุมทางบางซื่อ(บซ.)MRT (Bangkok) logo.svg
Non-passenger station/depot on track Unknown BSicon "exhSTR" Straight track
ที่ทำการรับส่งสินค้าพหลโยธิน
Unknown BSicon "CONTgq" Unknown BSicon "KRZr" Unknown BSicon "xhKRZ" Unknown BSicon "ABZgr"
สายเหนือและอีสาน  ชุมทางบ้านภาชี 
One way leftward Unknown BSicon "xhKRZ" Unknown BSicon "ABZg+r"
Unknown BSicon "exhSTR" Stop on track
สทล 10+375
Unknown BSicon "exhBHF" Station on track
บางซ่อน(ซอ.)
Unknown BSicon "exhKRZW" Unknown BSicon "hKRZWae"
สะพานพระราม 6 (แม่น้ำเจ้าพระยา)
Unknown BSicon "exhBHFe" Straight track
Unknown BSicon "exBHF" Station on track
บางบำหรุ(บำ)
Unknown BSicon "exSTR" Straight track Unknown BSicon "exKBHFa"
0.00 กม. ธนบุรี (เดิม)
Unknown BSicon "exSTR" Straight track Unknown BSicon "KBHFxa"
0.87 กม. ธนบุรี (บางกอกน้อย)(ธบ.)
Unknown BSicon "exSTR" Straight track Stop on track
1.54 กม. จรัญสนิทวงศ์(รว.)
Unknown BSicon "exSTR" Straight track Stop on track
4.29 กม. บางระมาด(รม.)
Unknown BSicon "exSTR" One way leftward Unknown BSicon "ABZg+r"
Unknown BSicon "exKBHFe" Station on track
6.08 กม. ชุมทางตลิ่งชัน(ตช.)
Station on track
8.64 กม. บ้านฉิมพลี(ฉพ.)
Stop on track
11.47 กม. พุทธมณฑล สาย 2(ทล.)
Station on track
14.05 กม. ศาลาธรรมสพน์(ทพ.)
Station on track
19.06 กม. ศาลายา(ลย.)
Station on track
23.46 กม. วัดสุวรรณ(สุ)
Station on track
27.05 กม. คลองมหาสวัสดิ์(มว.)
Station on track
30.80 กม. วัดงิ้วราย(งร.)
Station on track
35.13 กม. นครชัยศรี(รช.)
Station on track
40.02 กม. ท่าแฉลบ(ฉล.)
Station on track
44.70 กม. ต้นสำโรง(โร.)
Station on track
48.12 กม. นครปฐม(คฐ.)
Stop on track
50.13 กม. พระราชวังสนามจันทร์(สจ.)
Station on track
55.36 กม. โพรงมะเดื่อ(พด.)
Station on track
58.97 กม. คลองบางตาล(บา.)
Station on track
64.19 กม. ชุมทางหนองปลาดุก(ปด.)
Unknown BSicon "STR+l" Transverse track Unknown BSicon "ABZgr"
Straight track Unknown BSicon "STR+l" Unknown BSicon "ABZgr"
Unknown BSicon "LSTR" Straight track Straight track
ไป สุพรรณบุรี
Stop on track Straight track Straight track
71.60 กม. ยางประสาท(ยะ.)
Stop on track Straight track Straight track
80.50 กม. ดอนขุนวิเศษ(ดส.)
Stop on track Straight track Straight track
85.30 กม. กำแพงแสน(กำ.)
Stop on track Straight track Straight track
87.86 กม. ทุ่งบัว(วบ.)
Stop on track Straight track Straight track
93.00 กม. หนองฟัก(นฟ.)
Stop on track Straight track Straight track
96.46 กม. โรงเรียนการบิน(ริ.)
Stop on track Straight track Straight track
104.97 กม. หนองวัลย์เปรียง(หเ.)
Stop on track Straight track Straight track
113.30 กม. ศรีสำราญ(สญ.)
Stop on track Straight track Straight track
118.97 กม. ดอนสงวน(ดน.)
Stop on track Straight track Straight track
122.31 กม. ดอนทอง(ดถ.)
Stop on track Straight track Straight track
125.50 กม. หนองผักชี(ผช.)
Stop on track Straight track Straight track
131.35 กม. บ้านมะขามล้ม(มข.)
Stop on track Straight track Straight track
135.35 กม. สะแกย่างหมู(สู.)
Unknown BSicon "KBHFxe" Straight track Straight track
141.60 กม. สุพรรณบุรี(สพ.)
Unknown BSicon "exKHSTe" Straight track Straight track
มาลัยแมน
Unknown BSicon "LSTR" Straight track
ไป น้ำตก
Stop on track Straight track
67.90 กม. ถนนทรงพล(ซง.)
Station on track Straight track
73.65 กม. สระโกสินารายณ์(สโ.)
Station on track Straight track
77.43 กม. ลูกแก(ลแ.)
Station on track Straight track
89.77 กม. ท่าเรือน้อย(ทน.)
Stop on track Straight track
96.68 กม. บ้านหนองเสือ(บส.)
Stop on track Straight track
100.02 กม. ท่าม่วง(าม)
Stop on track Straight track
102.71 กม. ทุ่งทอง(ทุ.)
Stop on track Straight track
114.36 กม. ปากแพรก(ปแ.)
Station on track Straight track
117.04 กม. กาญจนบุรี(กญ.)
Stop on track Straight track
120.26 กม. สะพานแควใหญ่(แค.)
Stop on track Straight track
124.55 กม. เขาปูน(เป.)
Stop on track Straight track
129.69 กม. วิทยาลัยเกษตร
Stop on track Straight track
132.70 กม. วังลาน(วน.)
Stop on track Straight track
136.46 กม. นากาญจน์(นญ.)
Station on track Straight track
140.15 กม. วังเย็น(วย.)
Stop on track Straight track
144.80 กม. วังตะเคียน(วเ.)
Stop on track Straight track
148.17 กม. บ้านโป่งเสี้ยว(ปเ.)
Stop on track Straight track
151.95 กม. บ้านเก่า(าน.)
Stop on track Straight track
156.80 กม. ท่าตาเสือ(ตส.)
Station on track Straight track
161.95 กม. ท่ากิเลน(กน.)
Stop on track Straight track
167.03 กม. วังสิงห์(วห.)
Stop on track Straight track
172.35 กม. ลุ่มสุ่ม(ลุ.)
Stop on track Straight track
173.87 กม. สะพานถ้ำกระแซ(แซ.)
Station on track Straight track
178.10 กม. วังโพ(วง.)
Stop on track Straight track
183.66 กม. เกาะมหามงคล(กม.)
Stop on track Straight track
185.35 กม. ช่องแคบ(อบ.)
Stop on track Straight track
188.90 กม. วังใหญ่(วใ.)
Stop on track Straight track
191.25 กม. บ้านพุพง(พุ.)
Station on track Straight track
194.24 กม. น้ำตก(าต.)
Unknown BSicon "KHSTxe" Straight track
น้ำตกไทรโยคน้อย
Unknown BSicon "exLSTR" Straight track
รถไฟพม่า-(ปิดทำการ)
Unknown BSicon "exHST" Straight track
203 กม. ท้องช้าง
Unknown BSicon "exHST" Straight track
211 กม. ถ้ำผี
Unknown BSicon "exHST" Straight track
219 กม. หินตก
Unknown BSicon "exHST" Straight track
230 กม. แคนนิว
Unknown BSicon "exHST" Straight track
232 กม. ไทรโยค
Unknown BSicon "exHST" Straight track
236 กม. กิ่งไทรโยค
Unknown BSicon "exHST" Straight track
245 กม. รินถิ่น
Unknown BSicon "exHST" Straight track
254 กม. กุย
Unknown BSicon "exHST" Straight track
262 กม. หินดาด
Unknown BSicon "exHST" Straight track
272 กม. ปรางกาสี
Unknown BSicon "exHST" Straight track
282 กม. ท่าขนุน
Unknown BSicon "exHST" Straight track
293 กม. น้ำโจนใหญ่
Unknown BSicon "exHST" Straight track
301 กม. ท่ามะยอ
Unknown BSicon "exHST" Straight track
308 กม. ตำรองผาโท้
Unknown BSicon "exHST" Straight track
314 กม. บ้านเกริงไกร
Unknown BSicon "exHST" Straight track
322 กม. คุริคอนตา
Unknown BSicon "exHST" Straight track
326 กม. กองกุยตะ
Unknown BSicon "exHST" Straight track
337 กม. ทีมองตะ
Unknown BSicon "exHST" Straight track
346 กม. นิเก
Unknown BSicon "exHST" Straight track
358 กม. ซองกาเลีย
Unknown BSicon "xGRENZE" Straight track
ชายแดนไทย-พม่า
Unused continuation forward Straight track
 ไป ตันบวยซิเย 
Station on track
68.22 กม. บ้านโป่ง(โป.)
Station on track
73.69 กม. นครชุมน์(นช.)
Station on track
77.29 กม. คลองตาคด(ตค.)
Station on track
81.80 กม. โพธาราม(พร.)
Station on track
88.87 กม. เจ็ดเสมียน(จม.)
Station on track
94.64 กม. บ้านกล้วย(าก.)
Stop on track
100.29 กม. สะพานจุฬาลงกรณ์(จา.)
Station on track
101.31 กม. ราชบุรี(รร.)
Station on track
105.46 กม. บ้านคูบัว(บบ.)
Station on track
111.20 กม. บ่อตะคร้อ(บร.)
Stop on track
114.50 กม. บ้านป่าไก่(ไป.)
Station on track
118.62 กม. ปากท่อ(ปท.)
Stop on track
122.77 กม. ห้วยโรง(โง.)
Station on track
127.18 กม. บางเค็ม(งเ.)
Station on track
133.77 กม. เขาย้อย(เข.)
Station on track
139.44 กม. หนองปลาไหล(ปล.)
Station on track
143.90 กม. บางจาก(จก.)
Station on track
150.49 กม. เพชรบุรี(พบ.)
Station on track
160.32 กม. เขาทโมน(โม.)
Station on track
164.21 กม. หนองไม้เหลือง()นม.
Station on track
169.90 กม. หนองจอก(หจ.)
Station on track
175.40 กม. หนองศาลา(งา.)
Station on track
187.06 กม. ชะอำ(ชอ.)
Station on track
197.86 กม. ห้วยทรายเหนือ(ซน.)
Station on track
201.64 กม. ห้วยทรายใต้(ซใ.)
Station on track
212.99 กม. หัวหิน(หห.)
Station on track
216.96 กม. หนองแก(นอ.)
Stop on track
221.03 กม. สวนสนประดิพัทธ์(สป.)
Station on track
225.04 กม. เขาเต่า(ขต.)
Station on track
232.85 กม. วังก์พง(วพ.)
Station on track
235.85 กม. ปราณบุรี(ปน.)
Stop on track
241.83 กม. ห้วยขวาง(ขว.)
Station on track
246.94 กม. หนองคาง(อค.)
Station on track
254.99 กม. สามร้อยยอด(สย.)
Station on track
261.15 กม. สังกระทาย(สท.)
Station on track
271.33 กม. กุยบุรี(กย.)
Station on track
278.85 กม. บ่อนอก(บน.)
Station on track
288.88 กม. ทุ่งมะเม่า(มเ.)
Station on track
294.76 กม. คันกระได(กด.)
Station on track
302.33 กม. ประจวบคีรีขันธ์(จข.)
Station on track
310.37 กม. หนองหิน(นห.)
Stop on track
313.42 กม. หว้ากอ(ห ้.)
Station on track
318.22 กม. วังด้วน(วด.)
Station on track
329.07 กม. ห้วยยาง(หย.)
Station on track
338.60 กม. ทุ่งประดู่(ทด.)
Station on track
342.06 กม. ทับสะแก(สก.)
Station on track
347.00 กม. ดอนทราย(ดซ.)
Stop on track
353.04 กม. โคกตาหอม(โห.)
Station on track
360.53 กม. บ้านกรูด(กร.)
Stop on track
365.85 กม. หนองมงคล(หน.)
Station on track
371.04 กม. นาผักขวง(ผข.)
Station on track
376.52 กม. บางสะพานใหญ่(พญ.)
Stop on track
383.58 กม. หินกอง(หก.)
Station on track
385.92 กม. ชะม่วง(ชว.)
Station on track
392.66 กม. บางสะพานน้อย(พน.)
Station on track
399.92 กม. ห้วยสัก(ยส.)
Stop on track
404.30 กม. บ้านทรายทอง(ซท.)
Station on track
409.65 กม. เขาไชยราช(ขช.)
Station on track
420.59 กม. มาบอำมฤต(มร.)
Stop on track
427.66 กม. บ้านทรัพย์สมบูรณ์(ซส.)
Station on track
434.29 กม. คลองวังช้าง(คช.)
Station on track
439.34 กม. ปะทิว(ะท.)
Station on track
447.46 กม. บ้านคอกม้า(คา)
Station on track
453.80 กม. สะพลี(สี)
Stop on track
458.38 กม. หนองเนียน(งน.)
Station on track
463.20 กม. นาชะอัง(ชง.)
Station on track
468.53 กม. ชุมพร(ชพ.)
Station on track
472.54 กม. แสงแดด(สด.)
Station on track
480.91 กม. ทุ่งคา(ทค.)
Station on track
489.97 กม. วิสัย(ไส.)
Stop on track
495.75 กม. บ้านครน(คร.)
Station on track
500.76 กม. สวี(ะว.)
Station on track
508.51 กม. เขาสวนทุเรียน(ขร.)
Stop on track
512.02 กม. เขาปีบ(ขป.)
Station on track
516.81 กม. ปากตะโก(ตก.)
Stop on track
522.35 กม. ท่าทอง(ทอ.)
Station on track
526.08 กม. ควนหินมุ้ย(มย.)
Station on track
533.30 กม. หลังสวน(งส.)
Station on track
541.03 กม. คลองขนาน(คข.)
Stop on track
546.53 กม. หัวมาด(มั.)
Station on track
553.70 กม. ละแม(แม)
Station on track
560.14 กม. บ้านดวด(ดว.)
Station on track
566.37 กม. คันธุลี(คล.)
Station on track
570.05 กม. ดอนธูป(ดธ.)
Station on track
577.78 กม. ท่าชนะ(นะ.)
Stop on track
584.06 กม. บ้านเกาะมุกข์(ะม.)
Station on track
588.40 กม. เขาพนมแบก(ขบ.)
Station on track
597.71 กม. ไชยา(ชย.)
Station on track
610.53 กม. ท่าฉาง(ทฉ.)
Stop on track
614.00 กม. คลองขุด(ขด.)
Station on track
618.87 กม. คลองไทร(คไ.)
Station on track
623.92 กม. มะลวน(ลว.)
Station on track
631.00 กม. ชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์(ทโ.)
Unknown BSicon "STR+l" Unknown BSicon "ABZgr"
Unknown BSicon "LSTR" Straight track
ไป คีรีรัฐนิคม
Stop on track Straight track
634.35 กม. บ้านดอนรัก
Stop on track Straight track
640.75 กม. บ้านทุ่งหลวง
Stop on track Straight track
644.55 กม. บ้านขนาย
Stop on track Straight track
649.35 กม. บ้านดอนเรียบ
Stop on track Straight track
652.60 กม. คลองยัน
Stop on track Straight track
655.58 กม. เขาหลุง
Stop on track Straight track
658.00 กม. บ้านยาง
End station Straight track
662.00 กม. คีรีรัฐนิคม
Station on track
635.02 กม. สุราษฎร์ธานี(รท.)
Station on track
641.51 กม. เขาหัวควาย(ขค.)
Stop on track
647.23 กม. บ่อกรัง(กง.)
Station on track
652.46 กม. เขาพลู(ขพ.)
Stop on track
657.76 กม. คลองยา(ยา.)
Station on track
662.34 กม. บ้านนา(นน.)
Station on track
669.68 กม. ห้วยมุด(มด.)
Station on track
673.70 กม. นาสาร(นส.)
Station on track
679.90 กม. คลองปราบ(ปบ.)
Station on track
684.03 กม. พรุพี(พพ.)
Stop on track
687.72 กม. คลองสูญ
Station on track
692.73 กม. บ้านส้อง(สอ.)
Station on track
699.78 กม. บ้านพรุกระแชง(แช.)
Station on track
704.61 กม. ห้วยปริก(หป.)
Station on track
709.87 กม. กระเบียด(เบ.)
Station on track
716.66 กม. ทานพอ(ทา.)
Station on track
722.41 กม. ฉวาง(ฉว.)
Station on track
727.95 กม. คลองจันดี(จด.)
Station on track
734.71 กม. หลักช้าง(หช.)
Stop on track
738.98 กม. คลองกุย(อก.)
Station on track
743.01 กม. นาบอน(าอ.)
Station on track
747.03 กม. คลองจัง(คจ.)
Stop on track
751.03 กม. บ้านเกาะปริง(ะป.)
Station on track
757.08 กม. ชุมทางทุ่งสง(ทส.)
Unknown BSicon "STR+l" Unknown BSicon "ABZgr"
Unknown BSicon "LSTR" Straight track
ไป กันตัง
Station on track Straight track
765.57 กม. ที่วัง
Stop on track Straight track
773.08 กม. บ้านพูน
Stop on track Straight track
776.33 กม. กะปาง
Stop on track Straight track
780.97 กม. ควนเมา
Stop on track Straight track
789.44 กม. คลองมวน
Stop on track Straight track
795.43 กม. ยางยวน
Station on track Straight track
800.82 กม. ห้วยยอด
Stop on track Straight track
814.51 กม. ลำภูรา
Station on track Straight track
829.28 กม. ตรัง
Stop on track Straight track
832.67 กม. นาป้อ
Stop on track Straight track
835.86 กม. พรุใหญ่
Stop on track Straight track
843.25 กม. บ้านป่ากอ
End station Straight track
850.08 กม. กันตัง(กต.)
Station on track
762.00 กม. ใสใหญ่(สใ.)
Station on track
767.78 กม. ช่องเขา(ชข.)
Enter and exit tunnel
769.82 กม. อุโมงค์ช่องเขา
Station on track
776.33 กม. ร่อนพิบูลย์(รบ.)
Station on track
781.01 กม. ชุมทางเขาชุมทอง(ชท.)
Unknown BSicon "ABZgl" Unknown BSicon "STR+r"
Straight track Unknown BSicon "LSTR"
ไป นครศรีธรรมราช
Straight track Stop on track
786.15 กม. บ้านเกยเชน
Straight track Station on track
790.59 กม. บ้านทุ่งหล่อ
Straight track Station on track
794.67 กม. โคกคราม
Straight track Stop on track
798.72 กม. บ้านห้วยยูง
Straight track Stop on track
803.40 กม. บ้านท่าช้าง
Straight track Stop on track
806.35 กม. วังวัว
Straight track Stop on track
810.88 กม. มะม่วงสองต้น
Straight track End station
816.02 กม. นครศรีธรรมราช(ธำ.)
Station on track
789.38 กม. ควนหนองคว้า(คว.)
Station on track
794.94 กม. บ้านตูล(ตน.)
Stop on track
802.85 กม. บ้านทุ่งค่าย(น่.)
Station on track
806.06 กม. ชะอวด(ชด.)
Stop on track
810.69 กม. หนองจิก(อจ.)
Station on track
813.47 กม. บ้านนางหลง(นล.)
Stop on track
816.35 กม. บ้านตรอกแค(คั.)
Station on track
818.95 กม. บ้านขอนหาด(ขห.)
Station on track
824.06 กม. แหลมโตนด(โน.)
Stop on track
828.03 กม. บ้านสุนทรา(บท.)
Station on track
833.11 กม. ปากคลอง(ปค.)
Stop on track
837.05 กม. บ้านมะกอกใต้(บใ.)
Stop on track
839.97 กม. ชัยบุรี(ไช.)
Station on track
846.01 กม. พัทลุง(พท.)
Stop on track
849.07 กม. นาปรือ(ปร.)
Stop on track
853.19 กม. บ้านค่ายไทย(ทย.)
Station on track
856.28 กม. บ้านต้นโดน(บโ.)
Stop on track
859.25 กม. บ้านห้วยแตน(ยแ.)
Station on track
865.01 กม. เขาชัยสน(เช.)
Station on track
870.17 กม. บางแก้ว(แก.)
Stop on track
876.50 กม. ควนพระ(คะ.)
Station on track
881.15 กม. ควนเคี่ยม(คเ.)
Stop on track
885.35 กม. หารกง(ฮก.)
Station on track
888.68 กม. หารเทา(หท.)
Stop on track
893.49 กม. วัดควนเผยอ(วผ.)
Station on track
896.24 กม. โคกทราย(โท.)
Station on track
902.97 กม. ควนเนียง(เน.)
Station on track
909.50 กม. บ้านเกาะใหญ่(กใ.)
Station on track
917.02 กม. บางกล่ำ(บล.)
Station on track
921.84 กม. บ้านดินลาน(ดล.)
Unknown BSicon "eBHF"
ชุมทางอู่ตะเภา
Unknown BSicon "eABZgl+l" Unknown BSicon "exSTR+r"
Station on track