ที่หยุดรถไฟโรงเรียนการบิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนการบิน
Rong Rian Kanbin
กิโลเมตรที่ 96.46
หนองฟัก
Nong Fak
-3.46 กม.
หนองวัลย์เปรียง
Nong Wan Priang
+8.51 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ สายตะวันตก

ที่หยุดรถไฟโรงเรียนการบิน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางรถไฟสายตะวันตก ชุมทางหนองปลาดุก - ชุมทางตาก (บรรจบกับโครงการ สายบ้านดารา - สวรรคโลก - ตาก - เมาะละแหม่ง) และแนวเส้นทาง สุพรรณบุรี - ชุมทางบ้านภาชี ซึ่งได้ระงับการก่อสร้างลงไปเมื่อก่อสร้างมาถึงที่หยุดรถไฟมาลัยแมน ปัจจุบันทางรถไฟสายนี้ได้ยุบสถานีรายทางทั้งหมด เหลือเพียงสถานีเดียวคือ สถานีสุพรรณบุรี ที่เหลือมีฐานะเป็นเพียงที่หยุดรถ และป้ายหยุดรถ

ที่หยุดรถไฟโรงเรียนการบิน ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนการบินกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ทางแยกไปยังสุพรรณบุรี


ตารางเวลาเดินรถ[แก้]

ขบวนรถ ต้นทาง สถานีสุพรรณบุรี ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ช356 สุพรรณบุรี 04:50 05.31 กรุงเทพ 08:10
ช355 กรุงเทพ 16:40 18.58 สุพรรณบุรี 19:32
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


*กำหนดเวลาเดินรถ ใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2552