ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Thai Highway-1093.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:89.767 กิโลเมตร (55.779 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อ:พ.ศ. 2526 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
จาก:บ.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา
ถึง:บ.ผาตั้ง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093 [แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 (สบบง) - บ.ฮวก-บ.ผาตั้ง] สร้างขึ้นตามพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายแยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1021 (บ้านสบบง) - บ้านม่วงชุม - บ้านฮวก พ.ศ. 2526 [1] ในสมัยที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นหนึ่งในถนนสายสำคัญในยุทธศาสตร์การปราบปรามคอมมิวนิสต์ในเขตดอยยาวและดอยผาตั้ง จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้แล้ว ทางหลวงสายนี้ยังถูกประกาศให้เป็นทางหลวงที่จำเป็นต้องก่อสร้างโดยเร่งด่วน [2] ในสมัยที่นายสมัคร สุนทรเวช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดิมทางสายนี้ก่อสร้างถึง บ.ฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา และเป็นทางลูกรังต่อไปจนถึง บ.ผาตั้ง อ.เวียงแก่น จ.พะเยา และมีการก่อสร้างทางลาดยางเป็นช่วง ๆ ภายในหมู่บ้านและปัจจุบันเป็นทางลาดยางตลอดสาย และเป็นทางสายสำคัญในการเดินทางขึ้นสู่ภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย

เขตการควบคุม[แก้]

ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง
0100 สบบง - ขุนห้วยไคร้ 0+000 - 40+427 40.427 เชียงคำ พะเยา
0200 ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง 40+427 - 89+767 49.340 เวียงแก่น เชียงรายที่ 2
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093
HWicon leer.svg HWicon 2mcirSTART.svg HWicon leer.svg แยกสบบง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021)
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg อ.ภูซาง จ.พะเยา
HWicon leer.svg HWicon 2mJLF2m.svg HWicon leer.svg แยกก๊อหลวง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1210)
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg ไป อ.เชียงคำ จ.พะเยา)
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg
HWicon leer.svg HWicon 2mJRT2m.svg HWicon leer.svg แยกม่วงชุม (ทางหลวงชนบท พย.4010 )
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg ไป อ.ภูซาง จ.พะเยา
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg
HWicon leer.svg HWicon 2mBDR.svg HWicon leer.svg อ.ภูซาง จ.พะเยา-อ.เทิง จ.เชียงราย
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg
HWicon leer.svg HWicon 2mJRT2m.svg HWicon leer.svg แยกเล่าอู (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093)
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg ไป บ.ปางค่า อ.เทิง
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg
HWicon leer.svg HWicon 2mJRT2m.svg HWicon leer.svg แยกภูชี้ฟ้า (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1155)
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg ไป บ.ปางค่า อ.เทิง
HWicon leer.svg HWicon 2mBDR.svg HWicon leer.svg รอยต่อ อ.เทิง-อ.เวียงแก่น
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg
HWicon leer.svg HWicon 2mcirSTART.svg HWicon leer.svg บ.ผาตั้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

(ทางหลวงชนบท ชร.4029 )

ความสำคัญ[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093 เป็นถนนสายหลักที่ใช้ในการเดินทางเข้าสู่ยอดภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย และเป็นทางสายหลักของประชาชนในอ.ภูซาง จ.พะเยา

อ้างอิง[แก้]

  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายแยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๒๑ (บ้านสบบง) - บ้านม่วงชุม - บ้านฮวก พ.ศ. ๒๕๒๖, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/A/037/7.PDF
  2. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางหลวงจังหวัด สามแยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๒๑- (บ้านสบบง) -บ้านม่วงชุม-บ้านฮวก เป็นทางหลวงที่มีความจำเป็นต้องสร้างโดยเร่งด่วน, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/D/161/3748.PDF