โรงพยาบาลเวชธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ประวัติ[แก้]

กลุ่มแพทย์ พยาบาล นายธนาคาร ข้าราชการ และนักธุรกิจ ดำเนินการก่อตั้งโรงพยาบาลเอกชนขนาด 300 เตียง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2533 ดำเนินงานโดยบริษัทโรงพยาบาล เวชธานี จำกัด ต่อมา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2536 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนกับกระทรวงพาณิชย์ และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)

อาคารที่ตั้ง และ สถานที่[แก้]

โรงพยาบาลเวชธานี เป็นโรงพยาบาลเอกชนตั้งอยู่บนถนนลาดพร้าว 111 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240 ในทำเลที่มีการคมนาคมที่สะดวกเพราะเป็นจุดเชื่อมต่อถนนสำคัญถึง 6 สาย คือ ถนนลาดพร้าว ถนนรามคำแหง ถนนศรีนครินทร์ ถนนสุขาภิบาล 1 ถนนสุขาภิบาล 2 ถนนสุขาภิบาล 3 โครงสร้างของโรงพยาบาลประกอบด้วย อาคาร 2 หลัง สูง 12 ชั้น โดยอาคารส่วนหน้าเป็น ส่วนที่ใช้สำหรับการรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วย นอกและผู้ป่วยใน ซึ่ง 3 ชั้นแรกจะเป็นส่วนอภิบาล ผู้ป่วยนอก ( OPD ) และ ฝ่ายบริการต่าง ๆ ส่วนที่เหลือ อีก 9 ชั้นเป็นส่วนอภิบาล ผู้ป่วยใน (IPD) อาคารส่วนหลังเป็นที่ตั้งของสำนัก กรรมการผู้จัดการ และห้องประชุมขนาดใหญ่ และที่จอดรถที่จอดรถได้กว่า 500 คัน

วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ[แก้]

โรงพยาบาลเวชธานี มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ เพื่อบริการทางการแพทย์ภายใต้การดูแลของแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา มีพยาบาล และพนักงานที่มีความชำนาญ และได้รับการฝึกฝน พัฒนาทักษะด้านการ พยาบาลอย่างสม่ำเสมอ พร้อมที่จะให้บริการรักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือ ทางการแพทย์ ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงของ SIEMENS, KODAK และอื่น ๆรวมถึง การให้บริการ ข้อมูลความรู้ด้านการแพทย์ ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการป้องกันโรค การส่งเสริมให้ประชาชน ทั่วไปมีการดูแลและ ฟื้นฟูสุขภาพอย่างถูกวิธีตลอดจนเป็น ศูนย์กลางในการประชุมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ทางวิชาการ และ เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อกระจายความรู้ และ ความเจริญให้ทัดเทียมกับ ต่างประเทศ

รางวัล[แก้]

ISO 50001 2014 : ใบรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001
โรงพยาบาลเวชธานี ได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานเลขที่ ISO : 50001 : 2011

Joint Commission International (JCI) Reaccredited 2013-2016 รับรองมาตรฐานโรงพยาบาล

Joint Commission International (JCI) Certificate of Distinction CCPC Diabetes Mellitus Type 2 Program 2013-2016
รับรองมาตรฐานรายโรค Diabetes Mellitus Type 2 Program "การรักษาผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2"

Joint Commission International (JCI) Certificate of Distinction CCPC Heart Failure Program 2013
รับรองมาตรฐานรายโรค Heart Failure Program "การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว"

Joint Commission International (JCI) Certificate of Distinction CCPC Knee Replacement Program 2013
รับรองมาตรฐานรายโรค Knee Replacement Program "การเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม"

2012 : Best Precision Award
Architect chemistry family integrated chip technology (ICT) Best Precision Award.

DMSc Certify Laboratory of Vejthani 2014 : การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จากกระทรวงสารธารณสุข
โรงพยาบาลเวชธานี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2007 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามรายการและวิธีทดสอบที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายด้านใน ชันสูตรสาธารณสุข

การเดินทาง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]