โรงพยาบาลเวชธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ประวัติ[แก้]

กลุ่มแพทย์ พยาบาล นายธนาคาร ข้าราชการ และนักธุรกิจ ดำเนินการก่อตั้งโรงพยาบาลเอกชนขนาด 500 เตียง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2533 ดำเนินงานโดยบริษัทโรงพยาบาล เวชธานี จำกัด ต่อมา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2536 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนกับกระทรวงพาณิชย์ และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) สมใจนึก เองตระกูล​ เป็นประธานกรรมการ​ ดร. ชาคริต ศึกษากิจ เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลเวชธานี

อาคารที่ตั้ง และ สถานที่[แก้]

โรงพยาบาลเวชธานี เป็นโรงพยาบาลเอกชนตั้งอยู่บนถนนลาดพร้าว 111 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ในทำเลที่มีการคมนาคมที่สะดวกเพราะเป็นจุดเชื่อมต่อถนนสำคัญถึง 6 สาย คือ ถนนลาดพร้าว ถนนรามคำแหง ถนนศรีนครินทร์ ถนนสุขาภิบาล 1 ถนนสุขาภิบาล 2 ถนนสุขาภิบาล 3 โครงสร้างของโรงพยาบาลประกอบด้วย อาคาร 2 หลัง สูง 12 ชั้น โดยอาคารส่วนหน้าเป็น ส่วนที่ใช้สำหรับการรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วย นอกและผู้ป่วยใน ซึ่ง 3 ชั้นแรกจะเป็นส่วนอภิบาล ผู้ป่วยนอก ( OPD ) และ ฝ่ายบริการต่าง ๆ ส่วนที่เหลือ อีก 9 ชั้นเป็นส่วนอภิบาล ผู้ป่วยใน (IPD) อาคารส่วนหลังเป็นที่ตั้งของสำนัก กรรมการผู้จัดการ และห้องประชุมขนาดใหญ่ และที่จอดรถที่จอดรถได้กว่า 500 คัน

วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ[แก้]

โรงพยาบาลเวชธานี มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ เพื่อบริการทางการแพทย์ภายใต้การดูแลของแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา มีพยาบาล และพนักงานที่มีความชำนาญ และได้รับการฝึกฝน พัฒนาทักษะด้านการ พยาบาลอย่างสม่ำเสมอ พร้อมที่จะให้บริการรักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือ ทางการแพทย์ ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงของ SIEMENS, KODAK และอื่น ๆรวมถึง การให้บริการ ข้อมูลความรู้ด้านการแพทย์ ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการป้องกันโรค การส่งเสริมให้ประชาชน ทั่วไปมีการดูแลและ ฟื้นฟูสุขภาพอย่างถูกวิธีตลอดจนเป็น ศูนย์กลางในการประชุมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ทางวิชาการ และ เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อกระจายความรู้ และ ความเจริญให้ทัดเทียมกับ ต่างประเทศ


คลินิกและศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine Clinic) เก็บถาวร 2016-07-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

คลินิกไขข้อ (Rheumatology Clinic)

คลินิกจิตเวช (Psychiatry Clinic)

คลินิกโรคกระดูกและข้อ (Orthopaedics Clinic) เก็บถาวร 2016-08-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

คลินิกโรคตา (Eye Clinic)

คลินิกโรคติดเชื้อ (Infectious disease Clinic)

คลินิกโรคไต (Nephrology Clinic)

คลินิกโรคปอดและโรคทางเดินหายใจ (Respiratory Clinic)

คลินิกโรคภูมิแพ้ (Allergy Clinic)

คลินิกโรคเลือด (Hematology Clinic)

คลินิกวัยทอง (Golden Age Clinic)

คลินิกศัลยกรรมเด็ก (Pediatrics Surgery Clinic)

คลินิกศัลยกรรมทรวงอก (Thoracic Surgery)

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป (General Surgery Clinic)

คลินิกศัลยกรรมประสาท (Neurosurgery Clinic)

คลินิกศัลยกรรมระบบปัสสาวะ (Urology Surgery Clinic)

คลินิกหู คอ จมูก (Ear&Nose&Throat (ENT) Clinic)

คลินิกอายุรกรรม (Internal Medicine Clinic)

คลินิกอายุรกรรมประสาทวิทยา (Neurology Clinic)

แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน (Emergency Department)

แผนกรังสีวิทยา (Radiology Department)

แผนกวิจัยปฏิบัติการ (Laboratory Department)

แผนกสูตินรีเวช (Obstetrics & Gynecology Department)

ศูนย์กุมารเวช (Super Kids Center)

ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Executive Healthcare Center)

ศูนย์ไตเทียม (Dialysis Center)

ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตรเวชธานี (Vejthani ART Center)

ศูนย์ผิวหนังเลเซอร์และความงาม (Skin Laser & Cosmetics Center)

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อมเวชธานี เก็บถาวร 2016-08-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (Vejthani TJR) (Total Joint Replacement) Center

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ (Gastroentrology and Hepatology Center)

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Center)

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง (Plastic Surgery Center)

ศูนย์ศัลยกรรมทางมือ (Hand Center)

ศูนย์ทันตกรรม Dentalis (Dentalis Center)

ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลเวชธานี (Vejthani Cardiac Center)

ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ (Vejthani Endocrine Center)

รางวัล[แก้]