รายชื่อประเทศเรียงตามจำนวนประชากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
แผนที่ประเทศเรียงตามจำนวนประชากร ประมาณการเมื่อปี 2010

นี่คือรายชื่อประเทศเรียงตามจำนวนประชากร ประกอบด้วยรัฐเอกราชและเขตปกครองพิเศษตามมาตรฐาน ISO 3166-1

ดินแดนซึ่งประกอบขึ้นเป็นรัฐเอกราชโดยแบ่งแยกมิได้จะถูกนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเอกราชด้วยเช่นกัน แต่ไม่รวมไปถึงองค์กรระหว่างประเทศ อย่างเช่น สหภาพยุโรป ซึ่งมิได้มีสถานะเป็นรัฐเอกราชและเขตปกครองพิเศษซึ่งไม่มีประชากรอยู่อาศัยอย่างถาวร อย่างเช่น การอ้างสิทธิ์ของหลายประเทศเหนือแอนตาร์กติกา ประมาณการประชากรทั่วโลกคิดเป็น 7,481,200,000 คน[1]

ตัวเลขซึ่งใช้ในรายชื่อดังกล่าวตั้งอยู่บนประมาณการล่าสุดของสำนักงานสถิติแห่งชาตินั้น ๆ ที่สามารถยึดถือเอาได้ แต่ถ้าหากไม่มีสถิติที่สามารถถือเอาได้ ตัวเลขจะนำมาจากประมาณการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 โดยแผนกประชากร สำนักงานสังคมและเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติ[2] แต่เนื่องมาจากการเก็บข้อมูลสถิติอาจไม่ได้เก็บในเวลาเดียวกันในทุกประเทศ หรือด้วยความแม่นยำในระดับเดียวกัน ผลจำนวนประชากรอาจนำไปสู่ข้อสรุปที่ผิดพลาดได้ รัฐเอกราชในรายชื่อจะถูกบรรจุไว้ด้วยตัวหนา และเขตปกครองพิเศษด้วยตัวเอียง รัฐที่ไม่ได้รับการรับรองโดยทั่วไปจะถูกบรรจุไว้ด้วยตัวหนาและตัวเอียง

รายชื่อ[แก้]

อันดับ ประเทศ/เขตปกครองพิเศษ จำนวนประชากร วันที่ เทียบสัดส่วนประชากรโลก อ้างอิง
1 China 1,378,530,000 September 2, 2016 18.43% Official population clock
2 India 1,330,480,000 September 2, 2016 17.78% Official population clock
3 United States 324,381,000 September 2, 2016 4.34% Official population clock
4 Indonesia 260,581,000 July 1, 2016 3.48% Official projection
5 Brazil 206,596,000 September 2, 2016 2.76% Official population clock
6 Pakistan 194,141,000 September 2, 2016 2.6% Official population clock
7 Nigeria 186,988,000 July 1, 2016 2.5% UN Projection
8 Bangladesh 161,013,000 September 2, 2016 2.15% Official population clock
9 Russia 146,654,366 July 1, 2016 1.96% Official estimate
10 Mexico 128,632,000 July 1, 2016 1.72% Official projection
11 Japan 127,110,047 September 1, 2016 1.7% Monthly provisional estimate
12 Philippines 102,951,000 September 2, 2016 1.38% Official population clock
13 Vietnam 92,700,000 July 1, 2016 1.24% Annual official projection
14 Ethiopia 92,206,005 July 1, 2016 1.23% Official projection
15 Egypt 91,510,700 September 2, 2016 1.22% Official population clock
16 Democratic Republic of the Congo 82,310,000 July 1, 2016 1.1% Official estimate
17 Germany 82,175,700 December 31, 2015 1.1% Official estimate
18 Iran 79,504,900 September 2, 2016 1.06% Official population clock
19 Turkey 78,742,000 December 31, 2015 1.05% Annual official estimate
20 Thailand 67,959,000 January 10, 2016 0.91% United Nations Department of Economic
21 France 66,763,000 August 1, 2016 0.86% Monthly official estimate
22 United Kingdom 65,110,000 July 1, 2015 0.87% Annual official estimate
23 Italy 60,665,551 January 1, 2016 0.81% Official estimate
24 South Africa 55,653,654 July 1, 2016 0.74% Annual official estimate
25 Tanzania 55,155,000 July 1, 2016 0.74% UN projection
26 Myanmar 54,363,426 July 1, 2016 0.73% UN projection
27 South Korea 50,801,405 July 1, 2016 0.68% Annual official estimate
28 Colombia 48,818,600 September 2, 2016 0.65% Official population clock
29 Kenya 47,251,000 July 1, 2016 0.63% UN projection
30 Spain 46,438,422 January 1, 2016 0.62% Official estimate
31 Argentina 43,590,400 July 1, 2016 0.58% Official annual projection
32 Ukraine 42,650,186 August 1, 2016 0.57% Monthly official estimate
33 Sudan 41,176,000 July 1, 2016 0.55% Official annual projection
34 Algeria 40,400,000 July 1, 2016 0.54% Official annual projection
35 Poland 38,437,239 December 31, 2015 0.51% Official estimate
36 Iraq 37,883,543 July 1, 2016 0.51% Official annual projection
37 Uganda 36,861,000 July 1, 2016 0.49% Official annual projection
38 Canada 36,513,200 September 2, 2016 0.49% Official estimate
39 Morocco 34,069,700 September 2, 2016 0.46% Official annual projection
40 Malaysia 31,742,000 September 2, 2016 0.42% Official population clock
41 Uzbekistan 31,575,300 January 1, 2016 0.42% Official estimate
42 Peru 31,488,700 July 1, 2016 0.42% Official annual projection
43 Venezuela 31,028,700 July 1, 2016 0.41% Official annual projection
44 Saudi Arabia 31,015,999 July 1, 2015 0.41% Official estimate
45 Nepal 28,431,500 July 1, 2016 0.38% Official annual projection
46 Ghana 27,670,174 July 1, 2015 0.37% Official annual projection
47 Afghanistan 27,657,145 July 1, 2016 0.37% Annual official estimate
48 Yemen 27,478,000 July 1, 2016 0.37% UN projection
49 Mozambique 26,423,700 July 1, 2016 0.35% Annual official projection
50 Angola 25,789,024 May 16, 2014 0.34% Final 2014 census result
51 North Korea 24,213,510 October 1, 2014 0.32% Preliminary 2014 census result
52 Australia 24,176,400 September 2, 2016 0.32% Official population clock
53 Taiwan 23,514,750 July 31, 2016 0.31% Monthly official estimate
54 Cameroon 22,709,892 July 1, 2016 0.3% Annual official projection
55 Ivory Coast 22,671,331 May 15, 2014 0.3% Preliminary 2014 census result
56 Madagascar 22,434,363 July 1, 2014 0.3% Official estimate
57 Sri Lanka 20,966,000 July 1, 2015 0.28% Official estimate
58 Niger 20,715,000 July 1, 2016 0.28% UN projection
59 Romania 19,760,000 January 1, 2016 0.26% Annual official estimate
60 Burkina Faso 19,034,397 July 1, 2016 0.25% Annual official projection
61 Syria 18,564,000 July 1, 2016 0.25% UN projection
62 Mali 18,341,000 July 1, 2016 0.25% Official annual projection
63 Chile 18,191,900 July 1, 2016 0.24% Official annual projection
64 Kazakhstan 17,753,200 May 1, 2016 0.24% Official estimate
65 Netherlands 17,045,900 September 2, 2016 0.23% Official population clock
66 Malawi 16,832,910 July 1, 2016 0.23% Official annual projection
67 Ecuador 17,260,059 มิถุนายน 19, 2018 0.23% Official population clock
68 Guatemala 16,176,133 July 1, 2015 0.22% Official estimate
69 Zambia 15,933,883 July 1, 2016 0.21% Official annual projection
70 Cambodia 15,626,444 July 1, 2016 0.21% Official annual projection
71 Senegal 14,799,859 2016 0.2% Official annual projection
72 Chad 14,497,000 July 1, 2016 0.19% UN projection
73 Zimbabwe 14,240,168 July 1, 2016 0.19% Official annual projection
74 Guinea 12,947,000 July 1, 2016 0.17% UN projection
75 South Sudan 12,131,000 July 1, 2016 0.16% Official annual projection
76 Rwanda 11,553,188 July 1, 2016 0.15% Official projection
77 Belgium 11,323,925 July 1, 2016 0.15% Monthly official estimate
78 Cuba 11,239,004 December 31, 2015 0.15% Annual official estimate
79 Tunisia 11,154,400 July 1, 2015 0.15% Official estimate
80 Somalia 11,079,000 July 1, 2016 0.15% UN projection
81 Haiti 11,078,033 July 1, 2016 0.15% Official projection
82 Bolivia 10,985,059 July 1, 2016 0.15% Official projection
83 Greece 10,858,018 January 1, 2015 0.15% Official estimate
84 Benin 10,653,654 July 1, 2016 0.14% Official projection
85 Czech Republic 10,564,866 June 30, 2016 0.14% Official quarterly estimate
86 Portugal 10,341,330 December 31, 2015 0.14% Annual official estimate
87 Burundi 10,114,505 July 1, 2016 0.14% Official annual projection
88 Dominican Republic 10,075,045 July 1, 2016 0.13% Official projection
89 Sweden 9,920,881 July 31, 2016 0.13% Monthly official estimate
90 United Arab Emirates 9,856,000 July 1, 2016 0.13% Official annual projection
91 Hungary 9,823,000 January 1, 2016 0.13% Annual official estimate
92 Azerbaijan 9,755,500 July 1, 2016 0.13% Official estimate
93 Jordan 9,655,910 September 2, 2016 0.13% Preliminary 2015 census result
94 Belarus 9,500,000 July 1, 2016 0.127% Quarterly official estimate
95 Austria 8,741,753 July 1, 2016 0.117% Quarterly provisional figure
96 Honduras 8,721,014 July 1, 2016 0.117% Official annual projection
97 Israel 8,576,560 September 2, 2016 0.11% Official population clock
98 Tajikistan 8,551,000 January 1, 2016 0.114% Official estimate
99 Switzerland 8,341,600 March 31, 2016 0.112% Quarterly provisional figure
100 Papua New Guinea 8,083,700 July 1, 2015 0.108% Annual official estimate
-- Hong Kong (China) 7,346,700 July 1, 2016 0.098% Official estimate
101 Bulgaria 7,153,784 December 31, 2015 0.096% Official estimate
102 Togo 7,143,000 July 1, 2016 0.095% Official estimate
103 Serbia 7,076,372 January 1, 2016 0.095% Annual official estimate
104 Sierra Leone 7,075,641 December 4, 2015 0.095% Preliminary 2015 census result
105 Paraguay 6,854,536 2016 0.092% Official estimate
106 El Salvador 6,520,675 2016 0.087% Official estimate
107 Laos 6,492,400 March 1, 2015 0.087% Preliminary 2015 census result
108 Libya 6,385,000 July 1, 2016 0.085% Official annual projection
109 Nicaragua 6,262,703 2015 0.084% Official estimate
110 Kyrgyzstan 6,088,000 August 1, 2016 0.081% Official estimate
111 Lebanon 5,988,000 July 1, 2016 0.08% UN projection
112 Denmark 5,724,456 July 1, 2016 0.077% Quarterly official estimate
113 Singapore 5,535,000 July 1, 2015 0.074% Official estimate
114 Finland 5,495,830 July 31, 2016 0.073% Monthly official estimate
115 Slovakia 5,426,252 December 31, 2015 0.073% Official estimate
116 Eritrea 5,352,000 July 1, 2016 0.072% UN projection
117 Norway 5,236,826 July 1, 2016 0.07% Quarterly official estimate
118 Central African Republic 4,998,000 July 1, 2016 0.067% UN projection
119 Costa Rica 4,890,379 June 30, 2016 0.065% Official estimate
Palestine 4,816,503 July 1, 2016 0.064% Official estimate
120 Ireland 4,757,976 July 14, 2016 0.064% Preliminary 2016 census result
121 Turkmenistan 4,751,120 December 26, 2012 0.064% Preliminary 2012 census result
122 Republic of the Congo 4,741,000 July 1, 2016 0.063% UN projection
123 New Zealand 4,711,310 September 2, 2016 0.06% Official population clock
124 Oman 4,496,760 September 9, 2016 0.06% Official estimate
-- Puntland (Somalia) 4,284,633 May 27, 2015 0.057% Official estimate
125 Croatia 4,190,669 December 31, 2015 0.056% Annual official estimate
126 Kuwait 4,183,658 June 30, 2015 0.056% Official estimate
127 Liberia 4,076,530 July 1, 2016 0.054% Official projection
-- Somaliland (Somalia) 3,850,000 2009 0.051% Official estimate
128 Panama 3,814,672 July 1, 2016 0.051% Official estimate
129 Georgia 3,720,400 January 1, 2016 0.05% Annual official estimate
130 Mauritania 3,718,678 July 1, 2016 0.05% Annual official projection
131 Moldova 3,553,100 January 1, 2016 0.047% Official estimate
132 Bosnia and Herzegovina 3,531,159 October 15, 2013 0.047% Final 2013 census result
133 Uruguay 3,480,222 June 30, 2016 0.047% Annual official estimate
-- Puerto Rico (U.S.) 3,474,182 July 1, 2015 0.046% Official estimate
134 Mongolia 3,217,350 มิถุนายน 19, 2018 0.043% Official population clock
135 Armenia 2,995,100 July 1, 2016 0.04% Quarterly official estimate
136 Albania 2,886,026 January 1, 2016 0.039% Annual official estimate
137 Lithuania 2,862,786 September 1, 2016 0.038% Monthly official estimate
138 Jamaica 2,723,246 December 31, 2014 0.036% Official estimate
139 Qatar 2,401,598 August 31, 2016 0.032% Monthly official estimate
140 Namibia 2,324,388 July 1, 2016 0.031% Official projection
141 Botswana 2,230,905 July 1, 2016 0.03% Official annual projection
142 Macedonia 2,071,278 December 31, 2015 0.028% Official estimate
143 Slovenia 2,063,371 April 1, 2016 0.028% Official estimate
144 Latvia 1,957,600 September 1, 2016 0.026% Monthly official estimate
145 Lesotho 1,916,000 July 1, 2014 0.026% Official estimate
146 The Gambia 1,882,450 April 15, 2013 0.025% Preliminary 2013 census result
-- Kosovo 1,836,978 2016 0.025% Official annual projection
147 Gabon 1,802,278 October 5, 2013 0.024% Preliminary 2013 census result
148 Guinea-Bissau 1,547,777 July 1, 2016 0.021% Official projection
149 Bahrain 1,404,900 July 1, 2016 0.019% Official annual projection
150 Trinidad and Tobago 1,349,667 July 1, 2015 0.018% Official estimate
151 Estonia 1,315,944 January 1, 2016 0.018% Official estimate
152 Mauritius 1,262,879 July 1, 2015 0.017% Official estimate
153 Equatorial Guinea 1,222,442 July 4, 2015 0.016% Preliminary 2015 census result
154 East Timor 1,167,242 July 11, 2015 0.016% Preliminary 2015 census result
155 Swaziland 1,132,657 July 1, 2016 0.015% Official projection
156 Djibouti 900,000 July 1, 2016 0.012% UN projection
157 Fiji 867,000 July 1, 2015 0.0116% Annual official estimate
158 Cyprus 847,000 December 31, 2014 0.011% Official estimate
-- Proposed flag of Réunion (VAR).svg Réunion (France) 843,529 January 1, 2015 0.0113% Annual official estimate
159 Comoros 806,153 July 1, 2016 0.011% Official estimate
160 Bhutan 801,180 มิถุนายน 19, 2018 0.0107% Official population clock
161 Guyana 746,900 July 1, 2013 0.01% Official estimate
-- Macau (China) 652,500 June 30, 2016 0.009% Official quarterly estimate
162 Solomon Islands 642,000 July 1, 2015 0.009% Annual official estimate
163 Montenegro 621,810 July 1, 2014 0.008% Official estimate
-- Western Sahara 584,000 July 1, 2016 0.0078% UN projection
164 Luxembourg 576,200 December 31, 2015 0.0077% Annual official estimate
165 Suriname 541,638 August 13, 2012 0.0072% Final 2012 census result
166 Cape Verde 531,239 July 1, 2016 0.0071% Official annual projection
-- Transnistria 505,153 January 1, 2014 0.007% Official estimate
167 Malta 429,344 December 31, 2014 0.0057% Official estimate
168 Brunei 411,900 July 1, 2014 0.0055% Official estimate
-- Guadeloupe (France) 400,132 January 1, 2015 0.0053% Annual official estimate
-- Martinique (France) 378,243 January 1, 2015 0.0051% Annual official estimate
169 Bahamas 378,040 July 1, 2016 0.0051% Official projection
170 Belize 375,909 April 1, 2016 0.005% Official estimate
171 Maldives 344,023 September 20, 2014 0.0046% Preliminary 2014 census result
172 Iceland 336,060 June 30, 2016 0.0045% Official quaterly estimate
-- Northern Cyprus 294,396 December 4, 2011 0.0039% 2011 census result
173 Barbados 285,000 July 1, 2016 0.0038% UN projection
174 Vanuatu 277,500 July 1, 2015 0.0037% Annual official estimate
-- French Polynesia (France) 271,800 December 31, 2014 0.0036% Official estimate
-- New Caledonia (France) 268,767 August 26, 2014 0.0036% Preliminary 2014 census result
-- French Guiana (France) 254,541 January 1, 2015 0.0034% Annual official estimate
-- Abkhazia 240,705 February 28, 2011 0.0032% 2011 census result
-- Mayotte (France) 226,915 January 1, 2015 0.003% Annual official estimate
175 Samoa 194,899 January 1, 2016 0.0026% Official projection
176 São Tomé and Príncipe 187,356 May 13, 2012 0.0025% 2012 census result
177 Saint Lucia 186,000 July 1, 2016 0.0025% UN projection
-- Guam (U.S.) 184,200 July 1, 2015 0.0025% Annual official estimate
-- Curaçao (Netherlands) 158,986 January 1, 2016 0.0021% Annual official estimate
-- Flag of Artsakh.svg Nagorno-Karabakh Republic 150,932 2015 0.002% Preliminary 2015 census result
178 Kiribati 113,400 July 1, 2015 0.0015% Annual official estimate
-- Aruba (Netherlands) 110,108 December 31, 2015 0.0015% Official quarterly estimate
179 Saint Vincent and the Grenadines 109,991 June 12, 2012 0.0015% Preliminary 2012 census result
-- United States Virgin Islands (U.S.) 106,000 July 1, 2016 0.0014% UN projection
180 Grenada 103,328 May 12, 2011 0.0014% 2011 census result
181 Tonga 103,252 November 30, 2011 0.0014% 2011 census result
182 Federated States of Micronesia 102,800 July 1, 2015 0.0014% Annual official estimate
-- Jersey (UK) 102,700 December 31, 2015 0.0014% Annual official estimate
183 Seychelles 93,144 December 31, 2015 0.0012% Annual official estimate
184 Antigua and Barbuda 86,295 May 27, 2011 0.0012% Preliminary 2011 census result
-- Isle of Man (UK) 84,497 March 27, 2011 0.0011% 2011 census result
185 Andorra 78,014 December 31, 2015 0.001% Annual official estimate
186 Dominica 71,293 May 14, 2011 0.00095% Preliminary 2011 census result
-- Guernsey (UK) 63,001 September 30, 2015 0.00084% Official estimate
-- Bermuda (UK) 61,954 July 1, 2013 0.00083% Official estimate
-- Cayman Islands (UK) 60,413 December 31, 2015 0.00081% Official estimate
-- American Samoa (U.S.) 57,100 July 1, 2015 0.00076% Annual official estimate
-- Northern Mariana Islands (U.S.) 56,940 July 1, 2015 0.00076% Annual official estimate
-- Greenland (Denmark) 56,186 July 1, 2016 0.00075% Annual official estimate
187 Marshall Islands 54,880 July 1, 2015 0.00073% Annual official estimate
-- South Ossetia 53,559 October 15, 2015 0.00072% Official estimate
-- Faroe Islands (Denmark) 49,552 July 1, 2016 0.00066% Monthly official estimate
188 Saint Kitts and Nevis 46,204 May 15, 2011 0.00062% 2011 census result
189 Monaco 38,400 December 31, 2015 0.00051% Annual official estimate
-- Sint Maarten (Netherlands) 38,247 January 1, 2015 0.00051% Official estimate
190 Liechtenstein 37,623 December 31, 2015 0.0005% Semi annual official estimate
-- Flag of Saint-Martin (fictional).svg Saint-Martin (France) 36,457 January 1, 2015 0.00049% Annual official estimate
-- Gibraltar (UK) 33,140 December 31, 2014 0.00044% Annual official estimate
191 San Marino 33,005 December 31, 2015 0.00044% Monthly official estimate
-- Turks and Caicos Islands (UK) 31,458 January 25, 2012 0.00042% 2012 census result
-- British Virgin Islands (UK) 28,514 July 1, 2013 0.00038% Official estimate
-- Flag of Bonaire.svg Bonaire (Netherlands) 18,905 January 1, 2015 0.00025% Official estimate
-- Cook Islands 18,100 March 1, 2016 0.00024% Official quarterly estimate
192 Palau 17,950 July 1, 2015 0.00024% Annual official estimate
-- Anguilla (UK) 13,452 May 11, 2011 0.00018% Preliminary 2011 census result
-- Wallis and Futuna (France) 11,750 July 1, 2015 0.00016% Annual official estimate
193 Tuvalu 10,640 November 4, 2012 0.00014% 2012 census result
194 Nauru 10,084 October 30, 2011 0.00013% 2011 census result
-- Saint Barthélemy (France) 9,417 January 1, 2015 0.00013% Annual official estimate
-- Saint Pierre and Miquelon (France) 6,286 January 1, 2015 0.000084% Annual official estimate
-- Montserrat (UK) 4,922 May 12, 2011 0.000066% 2011 census result
-- Flag of Saint Helena.svg Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha (UK) 4,255 February 10, 2008 0.000057% 2008 census result
-- Flag of Sint Eustatius.svg Sint Eustatius (Netherlands) 3,877 January 1, 2015 0.000052% Official estimate
-- Falkland Islands (UK) 2,563 April 15, 2012 0.000034% 2012 census result
-- Norfolk Island (Australia) 2,302 August 9, 2011 0.000031% 2011 census result
-- Christmas Island (Australia) 2,072 August 9, 2011 0.000028% 2011 census result
-- Flag of Saba.svg Saba (Netherlands) 1,811 January 1, 2015 0.000024% Official estimate
-- Niue 1,470 July 1, 2015 0.000020% Annual official estimate
-- Tokelau (NZ) 1,411 October 18, 2011 0.000019% 2011 census result
195 Vatican City 842 January 1, 2014 0.000011% Official estimate
-- Cocos (Keeling) Islands (Australia) 550 August 9, 2011 0.0000074% 2011 census result
-- Pitcairn Islands (UK) 56 July 1, 2014 0.00000075% Official estimate

อ้างอิง[แก้]

  1. International Programs Center - census.gov
  2. Department of Economic and Social Affairs Population Division (2009). World Population Prospects, Table A.1 (.PDF). 2008 revision. United Nations. สืบค้นเมื่อ 2009-03-12. 

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]