ดัชนีการพัฒนามนุษย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แผนที่โลกแสดงดัชนีการพัฒนามนุษย์ ในปี พ.ศ. 2556
  สูงมาก
  ต่ำ
  สูง
  ไม่มีข้อมูล
  ปานกลาง

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (อังกฤษ: Human Development Index: HDI) เป็นดัชนีการวัดและเปรียบเทียบ ความยากจน การรู้หนังสือ การศึกษา อายุขัย การคลอดบุตร และปัจจัยอื่น ๆ ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นวิธีการวัดความอยู่ดีกินดีตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและเยาวชน หลายคนใช้ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของสหประชาชาตินี้ในการระบุว่าประเทศใดประเทศหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศที่กำลังพัฒนา หรือประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ดัชนีดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นมาในปี ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) โดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวปากีสถานชื่อ มาฮฺบับ อุล ฮาค และองค์การสหประชาชาติได้ในดัชนีดังกล่าวมาใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536) เป็นต้นมา

ดัชนีการพัฒนามนุษย์วัดความสำเร็จโดยเฉลี่ยของแต่ละประเทศในการพัฒนามนุษย์สามด้านหลัก ๆ ได้แก่

การมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดี ซึ่งวัดได้จากอายุขัย

ความรู้ ซึ่งวัดได้จากการรู้หนังสือ (มีน้ำหนักเป็นสองในสามส่วน) และอัตราส่วนการเข้าเรียนสุทธิที่รวมกันทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา (มีน้ำหนักเป็นหนึ่งในสามส่วน)

มาตรฐานคุณภาพชีวิต ซึ่งวัดได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product - GDP) ต่อหัวและความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ (purchasing power parity - PPP)

ในแต่ละปี รัฐสมาชิกองค์การสหประชาชาติจะถูกจัดอันดับตามดัชนีนี้ ประเทศที่ได้รับการจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ มักจะโฆษณาผลการจัดอันดับดังกล่าว (เช่น กรณีของนายฌอง เครเตียง อดีตนายกรัฐมนตรีของแคนาดา) เพื่อที่จะดึงดูดให้บุคลากรที่มีความสามารถอพยพเข้ามาในประเทศของตนมากขึ้น (เพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ในทางเศรษฐกิจ) หรือเพื่อที่จะลดแรงจูงใจในการอพยพย้ายออก

อย่างไรก็ดี องค์การสหประชาชาติยังมีวิธีการวัดความยากจนในแต่ละประเทศอีกด้วย โดยการใช้ดัชนีความยากจนมนุษย์ (Human Poverty Index)

ประเทศที่มี HDI มากที่สุดคือ นอร์เวย์ 0.938 และน้อยที่สุดคือ ซิมบับเว 0.140 อยู่ที่อันดับ 181 ส่วนประเทศไทย 0.722 อยู่ที่อันดับ 92 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มี HDI เยอะที่สุดคือสิงคโปร์ 0.846 อยู่ที่อันดับ 27 ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 4 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอันดับ 11 ของเอเชีย (ไม่รวมตะวันออกกลาง) ประเทศที่มี HDI น้อยที่สุดในเอเชียคือ อัฟกานิสถาน 0.349 อยู่ที่อันดับ 180 ของโลก และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ พม่า 0.451 อยู่ที่อันดับ 132.

ทั้งนี้ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) ถูกนำไปใช้วัดการพัฒนาเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจคือการคำนึงถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงรายได้ หากแต่รวมถึงสุขภkrและการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของดัชนีการพัฒนามนุษย์


ในทวีปเอเชีย 5 อันดับแรกมีดังนี้ ประเทศญี่ปุ่น(อันดับโลก 12), ฮ่องกง(อันดับโลก 13), ประเทศเกาหลีใต้(อันดับโลก 15), ประเทศอิสราเอล(อันดับโลก 17), และประเทศสิงคโปร์(อันดับโลก 26)

 1. ธงชาติของนอร์เวย์ Norway 0.943 ()
 2. ธงชาติของออสเตรเลีย Australia 0.929 ()
 3. Flag of the Netherlands Netherlands 0.910 ( 4)
 4. Flag of the United States United States 0.910 ()
 5. ธงชาติของนิวซีแลนด์ New Zealand 0.908 ( 2)
 6. ธงชาติของแคนาดา Canada 0.908 ( 2)
 7. Flag of Ireland Ireland 0.908 ( 2)
 8. ธงชาติของลิกเตนสไตน์ Liechtenstein 0.905 ( 2)
 9. ธงชาติของเยอรมนี Germany 0.905 ( 1)
 10. ธงชาติของสวีเดน Sweden 0.904 ( 1)
 11. ธงชาติของสวิตเซอร์แลนด์ Switzerland 0.903 ( 2)
 12. ธงชาติของญี่ปุ่น Japan 0.901 ( 1)
 13. ธงชาติของฮ่องกง Hong Kong 0.898 ( 8)
 14. ธงชาติของไอซ์แลนด์ Iceland 0.898 ( 3)
 15. ธงชาติของเกาหลีใต้ South Korea 0.897 ( 3)
 16. ธงชาติของเดนมาร์ก Denmark 0.895 ( 3)
 1. ธงชาติของอิสราเอล Israel 0.888 ( 2)
 2. ธงชาติของเบลเยียม Belgium 0.886 ()
 3. ธงชาติของออสเตรีย Austria 0.885 ( 6)
 4. ธงชาติของฝรั่งเศส France 0.884 ( 6)
 5. ธงชาติของสโลวีเนีย Slovenia 0.884 ( 8)
 6. ธงชาติของฟินแลนด์ Finland 0.882 ( 6)
 7. ธงชาติของสเปน Spain 0.878 ( 3)
 8. ธงชาติของอิตาลี Italy 0.874 ( 1)
 9. ธงชาติของลักเซมเบิร์ก Luxembourg 0.867 ( 1)
 10. ธงชาติของสิงคโปร์ Singapore 0.866 ( 1)
 11. Flag of the Czech Republic Czech Republic 0.865 ( 1)
 12. Flag of the United Kingdom United Kingdom 0.863 ( 2)
 13. ธงชาติของประเทศกรีซ Greece 0.861 ( 7)
 14. Flag of the United Arab Emirates United Arab Emirates 0.846 ( 2)
 15. ธงชาติของไซปรัส Cyprus 0.840 ( 4)
 16. ธงชาติของอันดอร์รา Andorra 0.838 ( 2)
 1. ธงชาติของบรูไน Brunei 0.838 ( 4)
 2. ธงชาติของเอสโตเนีย Estonia 0.835 ()
 3. ธงชาติของสโลวาเกีย Slovakia 0.834 ( 4)
 4. ธงชาติของมอลตา Malta 0.832 ( 3)
 5. ธงชาติของประเทศกาตาร์ Qatar 0.831 ( 1)
 6. ธงชาติของฮังการี Hungary 0.816 ( 2)
 7. ธงชาติของโปแลนด์ Poland 0.813 ( 2)
 8. ธงชาติของลิทัวเนีย Lithuania 0.810 ( 4)
 9. ธงชาติของโปรตุเกส Portugal 0.809 ( 1)
 10. ธงชาติของบาห์เรน Bahrain 0.806 ( 3)
 11. ธงชาติของลัตเวีย Latvia 0.805 ( 5)
 12. ธงชาติของชิลี Chile 0.805 ( 1)
 13. ธงชาติของอาร์เจนตินา Argentina 0.797 ( 1)
 14. ธงชาติของโครเอเชีย Croatia 0.796 ( 5)
 15. ธงชาติของบาร์เบโดส Barbados 0.793 ( 5)


ดูเพิ่ม[แก้]


อ้างอิง[แก้]

1.วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์. (2557). การศึกษาการลดความยากจนและการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศต่างๆทั่วโลก. วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.