ดัชนีสันติภาพโลก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แผนที่ดัชนีสันติภาพโลก พ.ศ. 2555 สัญลักษณ์สียิ่งเขียวยิ่งมีสันติภาพมาก ยิ่งแดงยิ่งมีสันติภาพน้อย
การเปลี่ยนแปลงจำนวนของประเทศในชั้นของดัชนีสันติภาพโลกแต่ละชั้น พ.ศ. 2550-2553

ดัชนีสันติภาพโลก (อังกฤษ: Global Peace Index) เป็นความพยายามที่จะวัดและเปรียบเทียบระดับความสงบสุขของชาติและทวีปต่าง ๆ โดยสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพและได้รับการพัฒนาผ่านการปรึกษาหารือกับคณะผู้เชี่ยวชาญสันติภาพระหว่างประเทศจากสถาบันสันติภาพและถังความคิดร่วมกับข้อมูลซึ่งเก็บรวบรวมและเปรียบเทียบโดยหน่วยข่าวกรองเศรษฐศาสตร์ รายชื่อดังกล่าวได้รับการเปิดเผยเป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 และครั้งต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551, 2 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นการศึกษาแรกเพื่อจัดลำดับประเทศทั่วโลกตามความสงบสุขภายในประเทศ ดัชนีดังกล่าวมี 149 ประเทศ (เพิ่มขึ้นจาก 121 ประเทศ เมื่อทำดัชนีในปี พ.ศ. 2550) ดัชนีดังกล่าวมีที่มาจากความคิดของผู้ประกอบการชาวออสเตรเลีย สตีฟ คิลเลเลีย และได้รับการสนับสนุนโดยบุคคลอย่างเช่น โคฟี อันนัน ทะไลลามะ และอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จิมมี คาร์เตอร์ ปัจจัยซึ่งผู้ศึกษาสังเกตรวมไปถึงปัจจุยภายใน อย่างเช่น ระดับความรุนแรงและอาชญากรรมภายในประเทศ และปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เช่น รายจ่ายด้านการทหารและสงคราม

ระเบียบวิธี[แก้]

#
Iตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล
ปี
การแปรผล
1 จำนวนของสงครามภายนอกและภายใน UCDP 2543-2548 จำนวนทั้งหมด[1]
2 ประมาณการเสียชีวิตเนื่องจากสงครามนอกประเทศ UCDP 2547-2548 จำนวนทั้งหมด[1]
3 ประมาณการเสียชีวิตเนื่องจากสงครามในประเทศ UCDP 2547-2548 จำนวนทั้งหมด[1]
4 ระดับของความขัดแย้งภายใน EIU 2550 ระดับตั้งแต่ 1 ถึง 5
5 ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน EIU 2550 ระดับตั้งแต่ 1 ถึง 5
6 ระดับของความไม่เชื่อใจพลเมืองในประเทศเดียวกัน EIU 2550 ระดับตั้งแต่ 1 ถึง 5
7 จำนวนของประชากรพลัดถิ่นคิดเป็นร้อยละ World Bank 2546 จำนวนผู้อพยพต่อร้อยละของประชากรประเทศที่อพยพมา
8 ความไร้เสถียรภาพทางการเมือง EIU 2550 ระดับตั้งแต่ 1 ถึง 5
9 ระดับของการให้ความเคารพในสิทธิมนุษยชน Amnesty International 2548 การวัดคุณภาพ
10 ความเสี่ยงที่จะเกิดการก่อการร้าย EIU 2550 ระดับตั้งแต่ 1 ถึง 5
11 จำนวนการฆาตกรรม UNSCT 2545 และ 2547 การฆาตกรรมโดยเจตนา รวมไปถึงการฆ่าทารก ต่อประชากร 100,000 คน
12 Level of violent crime EIU 2007 Qualitative scale, ranked 1 to 5
13 Likelihood of violent demonstrations EIU 2007 Qualitative scale, ranked 1 to 5
14 Number of jailed persons ICPS 2006 Persons incarcerated per 100,000 people
15 Number of police and security officers UNSCT 2002 and 2000 Civil security officers per 100,000 people[2]
16 Military expenditure as a percentage of GDP IISS 2004 Cash outlays for armed forces, as a percentage of GDP[3]
17 Number of armed services personnel IISS 2004 Full-time military personnel per 100,000 people
18 Imports of major conventional weapons SIPRI 2001 to 2005 Imports of major conventional weapons per 100,000 people[4]
19 Exports of major conventional weapons SIPRI 2001 to 2005 Exports of major conventional weapons per 100,000 people[4]
20 United Nations deployments IISS 2006 to 2007 Total number
21 Non-United Nations deployments IISS 2006 to 2007 Total number
22 Number of heavy weapons BICC 2003 Weapons per 100,000 people[5]
23 Ease of access to small arms and light weapons EIU 2007 Qualitative scale, ranked 1 to 5
24 Military capability or sophistication EIU 2007 Qualitative scale, ranked 1 to 5

อันดับดัชนีสันติภาพโลก[แก้]

ชาติที่จัดว่ายิ่งมีสันติสุขมาก จะยิ่งมีคะแนนดัชนีน้อย ประเทศที่มีเลขอันดับในช่องสีเขียวหมายถึงอยู่ในจำนวนประเทศร้อยละ 20 ที่มีสันติสุขมากที่สุดจากประเทศทั้งหมดในปีนั้น ขณะที่ช่องสีแดงหมายถึงอยู่ในร้อยละ 20 ที่มีสันติสุขน้อยที่สุดในปีนั้น[6]

ประเทศ อันดับ พ.ศ. 2553 คะแนน พ.ศ. 2553 อันดับ พ.ศ. 2552 คะแนน พ.ศ. 2552 อันดับ พ.ศ. 2551 คะแนน พ.ศ. 2551 อันดับ พ.ศ. 2550 คะแนน พ.ศ. 2550
ธงชาติของนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ 1 1.188 1 1.202 4 1.350 2 1.363
ธงชาติของไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์ 2 1.212 4 1.225 1 1.176
ธงชาติของญี่ปุ่น ญี่ปุ่น 3 1.247 7 1.272 5 1.358 5 1.413
ธงชาติของออสเตรีย ออสเตรีย 4 1.290 5 1.252 10 1.449 10 1.483
ธงชาติของนอร์เวย์ นอร์เวย์ 5 1.322 2 1.217 3 1.343 1 1.357
Flag of Ireland ไอร์แลนด์ 6 1.337 12 1.333 6 1.410 4 1.396
ธงชาติของเดนมาร์ก เดนมาร์ก 7 1.341 2 1.217 2 1.343 3 1.377
ธงชาติของลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก 7 1.341 13 1.341 9 1.446
ธงชาติของฟินแลนด์ ฟินแลนด์ 9 1.352 9 1.322 8 1.432 6 1.447
ธงชาติของสวีเดน สวีเดน 10 1.354 6 1.269 13 1.468 7 1.478
ธงชาติของสโลวีเนีย สโลวีเนีย 11 1.358 9 1.322 16 1.491 15 1.539
Flag of the Czech Republic สาธารณรัฐเช็ก 12 1.360 11 1.328 17 1.501 13 1.524
ธงชาติของโปรตุเกส โปรตุเกส 13 1.366 14 1.348 7 1.412 9 1.481
ธงชาติของแคนาดา แคนาดา 14 1.392 8 1.311 11 1.451 8 1.481
ธงชาติของประเทศกาตาร์ กาตาร์ 15 1.394 16 1.392 33 1.694 30 1.702
ธงชาติของเยอรมนี เยอรมนี 16 1.398 16 1.392 14 1.475 12 1.523
ธงชาติของเบลเยียม เบลเยียม 17 1.400 15 1.359 15 1.485 11 1.498
ธงชาติของสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ 18 1.424 18 1.393 12 1.465 14 1.526
ธงชาติของออสเตรเลีย ออสเตรเลีย 19 1.467 19 1.476 27 1.652 25 1.664
ธงชาติของฮังการี ฮังการี 20 1.495 27 1.575 18 1.576 18 1.575
ธงชาติของสโลวาเกีย สโลวาเกีย 21 1.536 24 1.539 20 1.576 17 1.571
ธงชาติของมาเลเซีย มาเลเซีย 22 1.539 26 1.561 37 1.721 37 1.744
ธงชาติของฮ่องกง ฮ่องกง 23 1.608 23 1.6570
ธงชาติของโอมาน โอมาน 23 1.561 21 1.520 25 1.612 22 1.641
ธงชาติของอุรุกวัย อุรุกวัย 24 1.568 25 1.557 21 1.606 24 1.661
ธงชาติของสเปน สเปน 25 1.588 28 1.577 30 1.683 21 1.633
ธงชาติของคอสตาริกา คอสตาริกา 26 1.590 29 1.578 34 1.701 31 1.702
Flag of the Netherlands เนเธอร์แลนด์ 27 1.610 22 1.531 22 1.607 20 1.620
ธงชาติของชิลี ชิลี 28 1.616 20 1.481 19 1.576 16 1.568
ธงชาติของโปแลนด์ โปแลนด์ 29 1.618 32 1.599 31 1.687 27 1.683
ธงชาติของสิงคโปร์ สิงคโปร์ 30 1.624 23 1.533 29 1.673 29 1.692
Flag of the United Kingdom สหราชอาณาจักร 31 1.631 35 1.647 49 1.801
ธงชาติของฝรั่งเศส ฝรั่งเศส 32 1.636 30 1.579 36 1.707 34 1.729
ธงชาติของบอตสวานา บอตสวานา 33 1.641 34 1.643 46 1.792 42 1.786
ธงชาติของลาว ลาว 34 1.661 45 1.701 51 1.810
Flag of the Republic of China สาธารณรัฐจีน 35 1.664 37 1.652 44 1.779 36 1.731
ธงชาติของภูฏาน ภูฏาน 36 1.665 40 1.667 26 1.616 19 1.611
ธงชาติของตูนิเซีย ตูนิเซีย 37 1.678 44 1.698 47 1.797 39 1.762
ธงชาติของเวียดนาม เวียดนาม 38 1.691 39 1.664 37 1.720 35 1.729
ธงชาติของคูเวต คูเวต 39 1.693 42 1.680 45 1.786 46 1.818
ธงชาติของอิตาลี อิตาลี 40 1.701 36 1.648 28 1.653 33 1.724
ธงชาติของโครเอเชีย โครเอเชีย 41 1.707 49 1.741 60 1.926 67 2.030
ธงชาติของลิทัวเนีย ลิทัวเนีย 42 1.713 43 1.687 41 1.723 43 1.788
ธงชาติของเกาหลีใต้ เกาหลีใต้ 43 1.715 33 1.627 32 1.691 32 1.719
Flag of the United Arab Emirates สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 44 1.739 40 1.667 42 1.745 38 1.747
ธงชาติของโรมาเนีย โรมาเนีย 45 1.749 31 1.591 24 1.611 26 1.682
ธงชาติของเอสโตเนีย เอสโตเนีย 46 1.751 38 1.661 35 1.702 28 1.684
ธงชาติของโมซัมบิก โมซัมบิก 47 1.779 53 1.765 50 1.803 50 1.909
ธงชาติของกานา กานา 48 1.781 52 1.761 40 1.723 40 1.765
ธงชาติของอียิปต์ อียิปต์ 49 1.784 54 1.773 69 1.987 73 2.068
ธงชาติของบัลแกเรีย บัลแกเรีย 50 1.785 56 1.775 57 1.903 54 1.936
ธงชาติของแซมเบีย แซมเบีย 51 1.813 58 1.779 53 1.856 53 1.930
ธงชาติของมาลาวี มาลาวี 51 1.813 47 1.711 73 2.024 68 2.038
ธงชาติของเซียร์ราลีโอน เซียร์ราลีโอน 53 1.818
ธงชาติของลัตเวีย ลัตเวีย 54 1.827 54 1.773 39 1.723 47 1.848
ธงชาติของแทนซาเนีย แทนซาเนีย 55 1.832 59 1.796 58 1.919 57 1.966
ธงชาติของลิเบีย ลิเบีย 56 1.839 46 1.710 61 1.927 58 1.967
ธงชาติของบูร์กินาฟาโซ บูร์กินาฟาโซ 57 1.852 71 1.905 81 2.062
ธงชาติของโมร็อกโก โมร็อกโก 58 1.861 63 1.811 63 1.954 48 1.893
ธงชาติของนามิเบีย นามิเบีย 59 1.864 65 1.841 77 2.042 64 2.003
ธงชาติของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 60 1.873 50 1.755 66 1.974 75 2.089
ธงชาติของปานามา ปานามา 61 1.878 59 1.798 48 1.797 45 1.798
ธงชาติของประเทศกรีซ กรีซ 62 1.887 57 1.778 54 1.867 44 1.791
ธงชาติของประเทศแกมเบีย สาธารณรัฐแกมเบีย 63 1.890
ธงชาติของนิการากัว นิการากัว 64 1.924 61 1.801 59 1.919 66 2.020
ธงชาติของแอลเบเนีย แอลเบเนีย 65 1.925 75 1.925 79 2.044
ธงชาติของมอลโดวา มอลโดวา 66 1.938 75 1.925 83 2.091 72 2.059
ธงชาติของอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 67 1.946 67 1.853 68 1.983 78 2.111
ธงชาติของอิเควทอเรียลกินี อิเควทอเรียลกินี 68 1.948 61 1.801 64 1.964 71 2.059
ธงชาติของจอร์แดน จอร์แดน 68 1.948 64 1.832 65 1.969 63 1.997
ธงชาติของบาห์เรน บาห์เรน 70 1.956 69 1.881 74 2.025 62 1.995
ธงชาติของอาร์เจนตินา อาร์เจนตินา 71 1.962 66 1.851 56 1.895 52 1.923
ธงชาติของคิวบา คิวบา 72 1.964 68 1.856 62 1.954 59 1.968
ธงชาติของสวาซิแลนด์ สวาซิแลนด์ 73 1.966
ธงชาติของกาบอง กาบอง 74 1.981 51 1.758 55 1.878 56 1.952
ธงชาติของรวันดา รวันดา 75 2.012 86 2.027 76 2.030
ธงชาติของไซปรัส ไซปรัส 76 2.013 48 1.737 52 1.847 51 1.915
ธงชาติของมาดากัสการ์ มาดากัสการ์ 77 2.019 72 1.912 43 1.770 41 1.766
ธงชาติของปารากวัย ปารากวัย 77 2.019 73 1.916 70 1.997 55 1.946
ธงชาติของเซเนกัล เซเนกัล 79 2.031 80 1.984 71 2.011 65 2.017
Flag of the People's Republic of China จีน 80 2.034 74 1.921 67 1.981 60 1.980
ธงชาติของโบลิเวีย โบลิเวีย 81 2.037 81 1.990 78 2.043 69 2.052
ธงชาติของเนปาล เนปาล 82 2.044
ธงชาติของบราซิล บราซิล 83 2.048 85 2.022 90 2.168 83 2.173
Flag of the Republic of Macedonia มาซิโดเนีย 83 2.048 88 2.039 87 2.119 82 2.170
Flag of the United States สหรัฐอเมริกา 85 2.056 83 2.015 97 2.227 96 2.317
ธงชาติของแองโกลา แองโกลา 86 2.057 100 2.105 110 2.364 112 2.587
ธงชาติของบังกลาเทศ บังกลาเทศ 87 2.058 90 2.045 86 2.118 86 2.219
ธงชาติของเปรู เปรู 89 2.067 79 1.972 80 2.046 70 2.056
ธงชาติของเซอร์เบีย เซอร์เบีย 90 2.071 78 1.951 85 2.110 84 2.181
ธงชาติของกายอานา กายอานา 91 2.095
ธงชาติของมองโกเลีย มองโกเลีย 92 2.101 89 2.040 88 2.155
Flag of the Dominican Republic สาธารณรัฐโดมินิกัน 93 2.103 70 1.890 82 2.069 74 2.071
ธงชาติของตรินิแดดและโตเบโก ตรินิแดดและโตเบโก 94 2.107 87 2.035 98 2.230 94 2.286
ธงชาติของคาซัคสถาน คาซัคสถาน 95 2.113 84 2.018 72 2.018 61 1.995
ธงชาติของปาปัวนิวกินี ปาปัวนิวกินี 95 2.113 93 2.059 95 2.224 88 2.223
ธงชาติของยูเครน ยูเครน 97 2.115 82 2.010 84 2.096 80 2.150
ธงชาติของจาเมกา จาเมกา 98 2.138 102 2.111 96 2.226 81 2.164
ธงชาติของไลบีเรีย ไลบีเรีย 99 2.148
ธงชาติของยูกันดา ยูกันดา 100 2.165 103 2.140 114 2.391 104 2.489
ธงชาติของเอกวาดอร์ เอกวาดอร์ 101 2.185 109 2.211 100 2.274 87 2.219
Flag of the Republic of the Congo สาธารณรัฐคองโก 102 2.192 106 2.202 117 2.417
ธงชาติของเอลซัลวาดอร์ เอลซัลวาดอร์ 103 2.195 94 2.068 89 2.163 89 2.244
ธงชาติของอิหร่าน อิหร่าน 104 2.202 99 2.104 105 2.341 97 2.320
ธงชาติของเบลารุส เบลารุส 105 2.204 98 2.103 94 2.194
ธงชาติของแคเมอรูน แคเมอรูน 106 2.210 95 2.073 92 2.182 76 2.093
ธงชาติของเม็กซิโก เม็กซิโก 107 2.216 108 2.209 93 2.191 79 2.125
ธงชาติของซาอุดีอาระเบีย ซาอุดีอาระเบีย 107 2.216 104 2.167 108 2.357 90 2.246
ธงชาติของมาลี มาลี 109 2.240 96 2.086 99 2.238
ธงชาติของอุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน 110 2.242 106 2.202 111 2.377 110 2.542
ธงชาติของประเทศกัมพูชา กัมพูชา 111 2.252 105 2.179 91 2.179 85 2.197
ธงชาติของประเทศกัวเตมาลา กัวเตมาลา 112 2.258 111 2.218 103 2.328 93 2.285
ธงชาติของอาร์มีเนีย อาร์มีเนีย 113 2.266
ธงชาติของเฮติ เฮติ 114 2.270 116 2.330 109 2.362
ธงชาติของซีเรีย ซีเรีย 115 2.274 92 2.049 75 2.027 77 2.106
ธงชาติของแอลจีเรีย แอลจีเรีย 116 2.277 110 2.212 112 2.378 107 2.503
ธงชาติของเติร์กเมนิสถาน เติร์กเมนิสถาน 117 2.295 101 2.110 102 2.302
ธงชาติของโกตดิวัวร์ โกตดิวัวร์ 118 2.297 117 2.342 122 2.451 113 2.638
ธงชาติของอาเซอร์ไบจาน อาเซอร์ไบจาน 119 2.367 114 2.327 101 2.287 101 2.448
ธงชาติของเคนยา เคนยา 120 2.369 113 2.266 119 2.429 91 2.258
ธงชาติของแอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้ 121 2.380 123 2.437 116 2.412 99 2.399
ธงชาติของเวเนซุเอลา เวเนซุเอลา 122 2.387 120 2.381 123 2.505 102 2.453
ธงชาติของมอริเตเนีย มอริเตเนีย 123 2.389 124 2.478 120 2.435
ธงชาติของไทย ไทย 124 2.393 118 2.353 118 2.424 105 2.491
ธงชาติของฮอนดูรัส ฮอนดูรัส 125 2.395 112 2.265 104 2.335 98 2.390
ธงชาติของตุรกี ตุรกี 126 2.420 121 2.389 115 2.403 92 2.272
ธงชาติของเอธิโอเปีย เอธิโอเปีย 127 2.444 128 2.551 121 2.439 103 2.479
ธงชาติของอินเดีย อินเดีย 128 2.516 122 2.433 107 2.355 109 2.530
ธงชาติของเยเมน เยเมน 129 2.573 119 2.363 106 2.352 95 2.309
Flag of the Philippines ฟิลิปปินส์ 130 2.574 114 2.327 113 2.385 100 2.428
ธงชาติของบุรุนดี บุรุนดี 131 2.577
ธงชาติของประเทศพม่า พม่า 132 2.580 126 2.501 126 2.590 108 2.524
ธงชาติของศรีลังกา ศรีลังกา 133 2.621 125 2.485 125 2.584 111 2.575
ธงชาติของเลบานอน เลบานอน 134 2.639 132 2.718 132 2.840 114 2.662
ธงชาติของซิมบับเว ซิมบับเว 135 2.678 134 2.736 124 2.513 106 2.495
Flag of the Central African Republic สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 136 2.753 133 2.733 134 2.857
ธงชาติของไนจีเรีย ไนจีเรีย 137 2.756 129 2.602 129 2.724 117 2.898
ธงชาติของโคลอมเบีย โคลอมเบีย 138 2.787 130 2.645 130 2.757 116 2.770
ธงชาติของเกาหลีเหนือ เกาหลีเหนือ 139 2.855 131 2.717 133 2.850
Flag of the Democratic Republic of the Congo สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 140 2.925 139 2.888 128 2.707
ธงชาติของชาด ชาด 141 2.964 138 2.880 135 3.007
ธงชาติของประเทศจอร์เจีย ประเทศจอร์เจีย 142 2.970
ธงชาติของรัสเซีย รัสเซีย 143 3.013 136 2.750 131 2.777 118 2.903
ธงชาติของอิสราเอล อิสราเอล 144 3.019 141 3.035 136 3.052 119 3.033
ธงชาติของปากีสถาน ปากีสถาน 145 3.050 137 2.859 127 2.694 115 2.697
ธงชาติของซูดาน ซูดาน 146 3.125 140 2.922 138 3.189 120 3.182
ธงชาติของอัฟกานิสถาน อัฟกานิสถาน 147 3.252 143 3.285 137 3.126
ธงชาติของโซมาเลีย โซมาเลีย 148 3.390 142 3.257 139 3.293
ธงชาติของอิรัก อิรัก 149 3.406 144 3.341 140 3.514 121 3.437
Note: There have been changes to the methodology for the 2010 data.[7]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 1.2 ในกรณีนี้ ความขัดแย้งมีการจำกัดความว่าเป็น "การต่อสู้อย่างเข้ากันไม่ได้ซึ่งเกิดขึ้นในรัฐบาลหรือดินแดนที่มีการใช้กำลังติดอาวุธระหว่างคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่าย ซึ่งรัฐบาลของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในความขัดแย้งนั้นด้วย ก่อให้เกิดเป็นการเสียชีวิตที่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 25 ศพต่อปี "
  2. Excludes militia and national guard forces.
  3. This includes, "cash outlays of central or federal government to meet the costs of national armed forces—including strategic, land, naval, air, command, administration and support forces as well as paramilitary forces, customs forces and border guards if these are trained and equipped as a military force."
  4. 4.0 4.1 This includes transfers, purchases, or gifts of aircraft, armoured vehicles, artillery, radar systems, missiles, ships, engines
  5. Weapons defined in four categories: armoured vehicles, artillery, combat aircraft, major fighting ships.
  6. All information in the table of rankings from: Both are linked from: Vision of Humanity (2008). "EIU Reports - Documents - Global Peace Index". สืบค้นเมื่อ 2008-06-17. 
  7. Global Peace Index - Methodology and Data Sources

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

Both are linked from: Vision of Humanity (2008). "EIU Reports - Documents - Global Peace Index". สืบค้นเมื่อ 2008-06-17.  </ref>