ดัชนีสันติภาพโลก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แผนที่ดัชนีสันติภาพโลก ค.ศ. 2018 (สัญลักษณ์สียิ่งเขียวยิ่งมีสันติภาพมาก ยิ่งแดงยิ่งมีสันติภาพน้อย[1])

ดัชนีสันติภาพโลก (อังกฤษ: Global Peace Index) เป็นความพยายามที่จะวัดและเปรียบเทียบระดับความสงบสุขของชาติและทวีปต่าง ๆ[2] โดยสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพและได้รับการพัฒนาผ่านการปรึกษาหารือกับคณะผู้เชี่ยวชาญสันติภาพระหว่างประเทศจากสถาบันสันติภาพและถังความคิดร่วมกับข้อมูลซึ่งเก็บรวบรวมและเปรียบเทียบโดยหน่วยข่าวกรองเศรษฐศาสตร์ รายชื่อดังกล่าวได้รับการเปิดเผยเป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 และครั้งต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551, 2 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นการศึกษาแรกเพื่อจัดลำดับประเทศทั่วโลกตามความสงบสุขภายในประเทศ ดัชนีดังกล่าวมี 149 ประเทศ (เพิ่มขึ้นจาก 121 ประเทศ เมื่อทำดัชนีในปี พ.ศ. 2550) ดัชนีดังกล่าวมีที่มาจากความคิดของผู้ประกอบการชาวออสเตรเลีย สตีฟ คิลเลเลีย และได้รับการสนับสนุนโดยบุคคลอย่างเช่น โคฟี อันนัน ทะไลลามะ และอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จิมมี คาร์เตอร์ ปัจจัยซึ่งผู้ศึกษาสังเกตรวมไปถึงปัจจุยภายใน อย่างเช่น ระดับความรุนแรงและอาชญากรรมภายในประเทศ และปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เช่น รายจ่ายด้านการทหารและสงคราม

ระเบียบวิธี[แก้]

#
ตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล
ปี
การแปรผล
1 จำนวนของสงครามภายนอกและภายใน UCDP 2543-2548 จำนวนทั้งหมด[3]
2 ประมาณการเสียชีวิตเนื่องจากสงครามนอกประเทศ UCDP 2547-2548 จำนวนทั้งหมด[3]
3 ประมาณการเสียชีวิตเนื่องจากสงครามในประเทศ UCDP 2547-2548 จำนวนทั้งหมด[3]
4 ระดับของความขัดแย้งภายใน EIU 2550 ระดับตั้งแต่ 1 ถึง 5
5 ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน EIU 2550 ระดับตั้งแต่ 1 ถึง 5
6 ระดับของความไม่เชื่อใจพลเมืองในประเทศเดียวกัน EIU 2550 ระดับตั้งแต่ 1 ถึง 5
7 จำนวนของประชากรพลัดถิ่นคิดเป็นร้อยละ World Bank 2546 จำนวนผู้อพยพต่อร้อยละของประชากรประเทศที่อพยพมา
8 ความไร้เสถียรภาพทางการเมือง EIU 2550 ระดับตั้งแต่ 1 ถึง 5
9 ระดับของการให้ความเคารพในสิทธิมนุษยชน Amnesty International 2548 การวัดคุณภาพ
10 ความเสี่ยงที่จะเกิดการก่อการร้าย EIU 2550 ระดับตั้งแต่ 1 ถึง 5
11 จำนวนการฆาตกรรม UNSCT 2545 และ 2547 การฆาตกรรมโดยเจตนา รวมไปถึงการฆ่าทารก ต่อประชากร 100,000 คน
12 Level of violent crime EIU 2007 Qualitative scale, ranked 1 to 5
13 Likelihood of violent demonstrations EIU 2007 Qualitative scale, ranked 1 to 5
14 Number of jailed persons ICPS 2006 Persons incarcerated per 100,000 people
15 Number of police and security officers UNSCT 2002 and 2000 Civil security officers per 100,000 people[4]
16 Military expenditure as a percentage of GDP IISS 2004 Cash outlays for armed forces, as a percentage of GDP[5]
17 Number of armed services personnel IISS 2004 Full-time military personnel per 100,000 people
18 Imports of major conventional weapons SIPRI 2001 to 2005 Imports of major conventional weapons per 100,000 people[6]
19 Exports of major conventional weapons SIPRI 2001 to 2005 Exports of major conventional weapons per 100,000 people[6]
20 United Nations deployments IISS 2006 to 2007 Total number
21 Non-United Nations deployments IISS 2006 to 2007 Total number
22 Number of heavy weapons BICC 2003 Weapons per 100,000 people[7]
23 Ease of access to small arms and light weapons EIU 2007 Qualitative scale, ranked 1 to 5
24 Military capability or sophistication EIU 2007 Qualitative scale, ranked 1 to 5

อันดับดัชนีสันติภาพโลก[แก้]

ประเทศ อันดับใน ค.ศ. 2019 คะแนนใน ค.ศ. 2019[8] อันดับใน ค.ศ. 2018 คะแนนใน ค.ศ. 2018[9] อันดับใน ค.ศ. 2017 คะแนนใน ค.ศ. 2017 score[2] อันดับใน ค.ศ. 2016 คะแนนใน ค.ศ. 2016[10] อันดับใน ค.ศ. 2015 คะแนนใน ค.ศ. 2015[11] อันดับใน ค.ศ. 2014 คะแนนใน ค.ศ. 2014[12] อันดับใน ค.ศ. 2013 คะแนนใน ค.ศ. 2013[13] อันดับใน ค.ศ. 2012 คะแนนใน ค.ศ. 2012[14],[15] อันดับใน ค.ศ. 2011 คะแนนใน ค.ศ. 2011[16] อันดับใน ค.ศ. 2010 คะแนนใน ค.ศ. 2010[17] อันดับใน ค.ศ. 2009 คะแนนใน ค.ศ. 2009 อันดับใน ค.ศ. 2008 คะแนนใน ค.ศ. 2008
 ไอซ์แลนด์ 1 1.072 1 1.096 1 1.084 1 1.138 1 1.142 1 1.160 1 1.164 1 1.159 1 1.099 1 1.143 1 1.160 1 1.111
 นิวซีแลนด์ 2 1.221 2 1.188 2 1.216 3 1.238 3 1.263 3 1.271 3 1.291 3 1.276 2 1.255 2 1.251 2 1.260 2 1.261
 โปรตุเกส 3 1.274 5 1.315 3 1.273 5 1.324 12 1.418 16 1.466 17 1.525 16 1.520 16 1.485 14 1.472 13 1.437 10 1.387
 ออสเตรีย 4 1.291 3 1.273 4 1.292 4 1.249 4 1.264 4 1.287 4= 1.309 7 1.407 9 1.416 5 1.383 5 1.369 5 1.337
 เดนมาร์ก 5 1.316 4 1.313 5 1.299 2 1.201 2 1.179 2 1.179 2 1.197 2 1.235 3 1.290 4 1.334 3 1.269 3 1.272
 แคนาดา 6 1.327 6 1.338 6 1.332 6 1.337 6 1.337 5 1.325 6 1.342 11= 1.438 12 1.460 17 1.500 11 1.418 9 1.374
 สิงคโปร์ 7 1.347 9 1.382 12 1.400 11 1.393 10 1.387 11 1.416 14 1.455 13 1.441 13 1.461 16 1.486 18 1.518 20 1.580
 สโลวีเนีย 8 1.355 10 1.390 9 1.373 10 1.390 13 1.421 14 1.430 11 1.434 11= 1.438 6 1.388 6 1.387 7= 1.388 12 1.390
 ญี่ปุ่น 9 1.369 8 1.381 10 1.377 9 1.374 5 1.315 6 1.330 4= 1.309 4 1.346 4 1.333 3 1.328 4 1.330 4 1.325
 สวิตเซอร์แลนด์ 10 1.375 7 1.379 7 1.368 8 1.369 16 1.443 13 1.424 10 1.421 10 1.435 5 1.383 13 1.464 16 1.496 17 1.495
 เช็กเกีย 11 1.383 13 1.403 8 1.369 7 1.367 8 1.372 8 1.382 7 1.383 6 1.400 10 1.426 12 1.452 14 1.464 15 1.432
 ไอร์แลนด์ 12 1.390 11 1.394 13 1.417 14 1.423 14 1.422 12 1.419 12 1.435 9 1.430 14 1.481 11 1.439 15 1.468 7= 1.367
 ออสเตรเลีย 13 1.419 12 1.398 11 1.387 12 1.400 7 1.367 10 1.387 13 1.451 15 1.497 11 1.447 8 1.393 9 1.391 7= 1.367
 ฟินแลนด์ 14 1.488 14 1.505 18 1.527 15 1.447 11 1.399 9 1.383 8 1.385 5 1.385 8 1.414 10 1.410 10 1.416 13 1.409
 ภูฏาน 15 1.506 17 1.521 25 1.604 23 1.572 27= 1.638 35 1.660 33 1.679 38 1.750 60 1.932 66 1.950 59 1.902 58= 1.881
 มาเลเซีย 16 1.529 25 1.616 30 1.650 29 1.635 25 1.585 25 1.579 23 1.585 24 1.611 19 1.540 23 1.618 26 1.657 26 1.635
 เนเธอร์แลนด์ 17 1.530 19 1.528 21 1.540 20 1.526 22 1.527 21 1.538 20 1.549 21 1.577 23 1.611 25 1.635 21 1.599 19 1.578
 เบลเยียม 18= 1.533 21 1.538 20 1.536 16 1.470 15 1.437 15 1.442 15 1.473 14 1.493 18 1.500 18 1.517 17 1.504 16 1.494
 สวีเดน 18= 1.533 15 1.507 14 1.489 13 1.420 9 1.383 7 1.375 9 1.399 8 1.409 7 1.409 7 1.390 6 1.382 11 1.389
 นอร์เวย์ 20 1.536 16 1.515 16 1.504 18 1.488 18 1.483 24 1.556 18 1.530 19 1.563 15 1.482 9 1.407 7= 1.388 6 1.365
 ฮังการี 21 1.540 22 1.542 15 1.503 19 1.502 20 1.519 18 1.510 19 1.542 18 1.557 21 1.590 19 1.544 20 1.558 14 1.427
 เยอรมนี 22 1.547 18 1.527 17 1.515 17 1.487 17 1.482 17 1.475 21 1.555 25 1.620 25 1.621 24 1.633 22 1.613 21 1.592
 สโลวาเกีย 23 1.550 23 1.564 27 1.627 25 1.594 23 1.539 22 1.543 25 1.591 20 1.573 22 1.592 20 1.548 19 1.529 18 1.542
 โรมาเนีย 24 1.562 20 1.530 19 1.528 22 1.557 21 1.526 19 1.511 16 1.516 22 1.595 24 1.613 21= 1.608 23 1.614 22 1.599
 มอริเชียส 25 1.606 24 1.592 26 1.616 31 1.648 27= 1.638 30 1.648 30= 1.669 28 1.686 30 1.690 30 1.701 25 1.637 23 1.610
 บัลแกเรีย 26 1.607 26 1.632 28 1.631 30 1.641 32 1.684 26 1.619 37 1.712 31 1.693 29 1.651 32 1.709 35 1.733 35 1.708
 ชิลี 27 1.634 28 1.646 24 1.603 27 1.623 26 1.633 31 1.649 30= 1.669 29 1.687 41 1.783 37 1.755 34 1.718 32 1.695
 โครเอเชีย 28 1.645 27 1.639 32 1.674 32 1.665 30 1.662 32= 1.656 34 1.688 34 1.723 39 1.761 39 1.773 48= 1.840 49 1.814
 โปแลนด์ 29 1.654 32 1.728 33 1.688 21 1.549 19 1.503 20 1.524 22 1.568 23 1.603 26 1.628 34 1.714 28 1.663 29 1.655
 บอตสวานา 30 1.676 31 1.682 29 1.641 28 1.633 31 1.663 40 1.766 32 1.676 33 1.702 32 1.709 29 1.691 32 1.712 41 1.757
 กาตาร์ 31 1.696 41 1.785 23 1.562 26 1.603 29 1.640 23 1.549 24 1.588 17 1.535 17 1.487 15 1.483 12 1.429 24 1.618
 สเปน 32 1.699 29 1.676 22 1.552 24 1.582 24 1.556 27 1.630 29 1.667 27 1.668 36 1.739 44 1.807 41 1.782 37 1.721
 คอสตาริกา 33 1.706 38 1.766 34 1.700 34 1.705 34 1.706 44 1.781 45 1.801 36 1.740 43 1.793 27 1.654 24 1.631 25 1.619
 อุรุกวัย 34 1.711 37 1.754 35 1.703 35 1.715 41 1.759 36 1.698 35 1.689 35 1.728 27 1.647 31 1.703 33 1.714 33= 1.700
 ลัตเวีย 35 1.718 30 1.679 31 1.671 33 1.666 35 1.707 34 1.657 36 1.694 37 1.744 37 1.746 36 1.742 36 1.746 27 1.643
 ไต้หวัน 36 1.725 34= 1.737 37 1.725 39 1.751 38 1.721 28= 1.643 26 1.639 26 1.638 31 1.707 35 1.731 56 1.873 48 1.813
 เอสโตเนีย 37 1.727 33 1.732 36 1.716 36 1.720 39 1.727 32= 1.656 39 1.753 39 1.771 42 1.792 42 1.798 40 1.773 36 1.718
 มาลาวี 38 1.728 36 1.749 38 1.734 37 1.726 36 1.715 38 1.719 40 1.769 46 1.814 45 1.819 33 1.710 30 1.686 33= 1.700
 อิตาลี 39 1.754 39= 1.772 39 1.744 40 1.761 42 1.761 39 1.753 46 1.806 47 1.819 44 1.814 56 1.882 37 1.765 31 1.676
 ลิทัวเนีย 40 1.779 44 1.814 50 1.824 48 1.813 37 1.719 43 1.778 49 1.834 48 1.825 34 1.733 51 1.858 50= 1.857 55 1.862
 อินโดนีเซีย 41 1.785 55= 1.854 52 1.840 45 1.798 48 1.812 54 1.860 48 1.828 49 1.836 54 1.859 50 1.852 50= 1.857 52= 1.859
 มองโกเลีย 42 1.792 42= 1.807 44 1.802 49 1.830 40 1.750 41 1.771 59= 1.910 55 1.890 50 1.844 82 2.048 88 2.050 88 2.043
 คูเวต 43 1.794 50= 1.831 49 1.823 38 1.749 33 1.696 28= 1.643 27 1.651 30 1.691 20 1.581 21= 1.608 27 1.659 28 1.652
 กานา 44 1.796 39= 1.772 45 1.808 44 1.796 46 1.800 47 1.805 43 1.795 43 1.804 40 1.780 43 1.803 43 1.799 40 1.753
 สหราชอาณาจักร 45 1.801 50= 1.831 42 1.789 47 1.806 51 1.844 56 1.868 52 1.876 52 1.859 55 1.876 53= 1.871 48= 1.840 46= 1.812
 ลาว 46 1.801 47 1.818 46 1.813 52= 1.857 47 1.810 48 1.809 50 1.849 53 1.871 51 1.847 47 1.825 60 1.912 63= 1.913
 ปานามา 47 1.804 49 1.824 47= 1.822 50 1.831 64= 1.948 60 1.907 54 1.879 54 1.885 52 1.849 61 1.919 44= 1.807 51 1.858
 ไซปรัส 48= 1.805 60 1.898 54 1.870 56 1.876 59 1.903 57 1.875 42 1.794 42 1.792 46 1.827 58 1.909 65 1.929 77 2.005
 แซมเบีย 48= 1.805 48 1.821 41 1.780 42 1.774 50 1.817 45 1.793 38 1.724 44= 1.810 33 1.721 48 1.839 54 1.864 57 1.879
 เซอร์เบีย 50 1.812 55= 1.854 55 1.880 58 1.888 60 1.914 74 1.999 86 2.089 93 2.114 83 2.079 90 2.110 93 2.075 86 2.039
 แอลเบเนีย 51 1.821 53 1.843 60 1.920 61 1.900 64= 1.948 67 1.960 71 1.995 63 1.976 62 1.938 59 1.912 62 1.916 69 1.943
 เซียร์ราลีโอน 52 1.822 34= 1.737 40 1.751 41 1.772 45 1.792 42 1.777 47 1.821 60 1.917 56 1.895 49 1.847 52 1.862 56 1.867
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 53 1.847 45 1.816 56 1.883 43 1.783 44 1.767 37 1.708 28 1.665 32 1.700 28 1.649 28 1.669 29 1.685 39 1.738
 แทนซาเนีย 54 1.860 52 1.840 51 1.825 51 1.847 52 1.857 51 1.833 44 1.799 40= 1.772 35 1.735 38 1.761 39 1.772 44 1.783
 เกาหลีใต้ 55= 1.867 46 1.817 43 1.793 46 1.800 43 1.762 46 1.797 41 1.787 44= 1.810 58 1.902 45 1.822 42 1.796 43 1.782
 มาดากัสการ์ 55= 1.867 57 1.860 59 1.914 54 1.866 57= 1.902 68 1.966 98 2.142 107 2.223 108 2.211 77= 2.016 75 1.994 38 1.730
 เวียดนาม 57 1.877 62 1.911 58 1.910 59 1.894 55 1.888 50 1.830 51 1.868 51 1.850 49 1.843 57 1.905 57 1.883 54 1.860
 เซเนกัล 58 1.883 54 1.850 63 1.941 70 1.972 57= 1.902 72 1.987 75 2.034 76 2.050 89= 2.128 99= 2.162 90 2.054 89 2.051
 ไลบีเรีย 59 1.889 63= 1.933 90 2.059 71 1.988 67 1.951 59 1.906 66 1.946 70 1.994 77 2.035 86 2.077 87 2.043 91 2.054
 ฝรั่งเศส 60= 1.892 58 1.887 53 1.869 55 1.873 49 1.816 52 1.842 56= 1.901 57 1.896 48 1.840 52 1.866 53 1.863 50 1.853
 นามิเบีย 60= 1.892 42= 1.807 47= 1.822 52= 1.857 53 1.863 53 1.848 53 1.878 59 1.916 68 1.965 79 2.019 83 2.019 82= 2.028
 แกมเบีย 62 1.908 74 1.987 112 2.221 94 2.099 101 2.151 98 2.123 88 2.096 80= 2.078 69= 2.000 69 1.974 69 1.951 70 1.952
 ติมอร์-เลสเต 63 1.914 61 1.907 62 1.940 68= 1.959 73 1.962 73 1.988 61 1.926 62 1.974 64 1.946 68 1.958 38 1.771 42 1.769
 คาซัคสถาน 64 1.932 69 1.963 69 1.958 76 2.010 78 2.021 92 2.097 72 1.999 88 2.100 84 2.089 95= 2.123 100 2.110 98 2.090
 กรีซ 65= 1.933 79 2.028 80= 2.020 80 2.038 70= 1.958 95 2.108 82 2.071 77 2.063 75 2.012 70 1.985 61 1.915 63= 1.913
 มาซิโดเนียเหนือ 65= 1.933 88= 2.060 103 2.129 98 2.118 83 2.041 83 2.066 83 2.081 71 1.997 67 1.962 76 2.014 89 2.052 78 2.006
 มอนเตเนโกร 67 1.939 59 1.892 65 1.949 57 1.878 66 1.949 64 1.941 58 1.908 82 2.082 95= 2.143 94 2.122 103 2.150 112 2.200
 มอลโดวา 68 1.951 63= 1.933 64 1.944 63= 1.949 62 1.923 63 1.939 68 1.959 69 1.990 71 2.004 73 2.001 73 1.978 82= 2.028
 โอมาน 69 1.953 71 1.974 61 1.922 72 1.995 81 2.038 69 1.970 62 1.930 58 1.901 47 1.828 26 1.650 31 1.701 30 1.672
 อิเควทอเรียลกินี 70 1.957 65 1.934 57 1.888 60 1.895 63 1.929 66 1.953 64= 1.941 66= 1.982 74 2.008 62 1.933 58 1.887 71 1.963
 เอกวาดอร์ 71 1.980 68 1.962 66 1.952 77 2.015 82 2.040 88 2.089 94 2.119 96 2.138 99 2.156 112 2.216 118= 2.280 115 2.244
 เบนิน 72= 1.986 72 1.975 83 2.028 73 1.997 74 1.975 93 2.101 95 2.126 105= 2.212 113 2.261 111 2.213 112 2.214 113 2.218
 ศรีลังกา 72= 1.986 70 1.964 72 1.980 95= 2.101 108 2.225 104 2.176 111 2.221 117 2.303 144 2.640 149 2.793 141 2.515 140 2.467
 เอสวาตินี 72= 1.986 82 2.040 82 2.026 91 2.091 97 2.126 99 2.134 96 2.129 87 2.095 80 2.049 77= 2.016 76= 1.998 79 2.009
 อาร์เจนตินา 75 1.989 67 1.955 76= 2.012 93 2.096 90 2.082 77 2.019 93 2.117 68 1.984 73 2.007 72 2.000 71 1.962 52= 1.859
 เนปาล 76 2.003 88= 2.060 88 2.048 74 2.003 54 1.885 70 1.981 80 2.057 92 2.110 107 2.207 97 2.138 81 2.009 81 2.024
 แองโกลา 77= 2.012 80 2.031 74 2.007 88= 2.073 77 2.008 96 2.115 87 2.094 90= 2.105 82 2.074 80 2.020 84 2.021 93 2.069
 จอร์แดน 77= 2.012 97= 2.101 102 2.120 83 2.049 80 2.028 65 1.946 70 1.981 66= 1.982 59 1.930 65 1.948 67 1.935 68 1.927
 รวันดา 79 2.014 103 2.139 104 2.132 111 2.215 110= 2.228 125 2.336 124 2.326 104 2.199 101 2.164 93 2.120 96 2.090 65 1.918
 เปรู 80 2.016 73 1.982 73 1.985 84 2.062 92 2.093 102 2.158 104= 2.193 101 2.169 97 2.148 99= 2.162 82 2.010 97 2.088
 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 81 2.019 90 2.063 87 2.042 62 1.942 68 1.955 58 1.895 63 1.940 64= 1.980 66 1.953 64 1.943 63= 1.922 62 1.912
 ตูนิเซีย 82 2.035 75 2.000 70 1.976 63= 1.949 75 1.997 84 2.077 90 2.106 85 2.092 53 1.851 40 1.789 44= 1.807 46= 1.812
 จาเมกา 83 2.038 93 2.079 94 2.072 92 2.094 96 2.115 101 2.156 104= 2.193 108 2.229 103 2.174 83 2.059 86 2.039 87 2.041
 สาธารณรัฐโดมินิกัน 84 2.041 91 2.073 100 2.110 100= 2.129 98 2.134 97 2.121 91 2.110 90= 2.105 93 2.136 95= 2.123 76= 1.998 74 1.992
 โบลิเวีย 85 2.044 81 2.033 76= 2.012 78 2.017 87 2.071 91 2.096 101 2.165 97 2.146 79 2.046 91= 2.115 95 2.084 80 2.011
 คอซอวอ 86 2.049 94 2.080 80= 2.020 86 2.070 86 2.058 80 2.038 92 2.111 83 2.083 88 2.116 91= 2.115 101 2.133 103 2.126
 เฮติ 87 2.052 87 2.054 89 2.050 85 2.065 91 2.088 105= 2.178 74 2.016 79 2.070 98 2.150 107= 2.204 117 2.250 121 2.300
 ปารากวัย 88 2.055 76 2.001 68 1.956 79 2.027 88 2.077 79 2.029 84 2.084 61 1.972 63 1.942 75 2.005 68 1.939 58= 1.881
 กัมพูชา 89 2.066 97= 2.101 75 2.010 95= 2.101 94 2.105 103 2.175 108 2.217 111 2.251 106 2.204 109 2.206 114 2.233 102 2.124
 โมร็อกโก 90 2.070 77 2.017 78 2.018 90 2.082 85 2.051 82 2.063 79 2.048 84 2.084 76 2.027 71 1.996 72 1.977 72 1.980
 คิวบา 91 2.073 84 2.046 91 2.063 87 2.072 89 2.079 86 2.084 81 2.064 80= 2.078 78 2.037 85 2.062 91 2.063 94 2.070
 กายอานา 92 2.075 83 2.041 84 2.029 99 2.122 93 2.095 81 2.050 76 2.038 74 2.033 94 2.137 102 2.169 108 2.177 105 2.141
 ตรินิแดดและโตเบโก 93 2.094 86 2.053 96 2.089 88= 2.073 95 2.111 94 2.103 89 2.097 95 2.128 81 2.055 88 2.085 85 2.034 101 2.121
 โมซัมบิก 94 2.099 85 2.051 79 2.019 65= 1.951 69 1.957 76 2.012 56= 1.901 50 1.841 57 1.897 46 1.823 46 1.814 45 1.788
แม่แบบ:Country data Kyrgyz Republic 95 2.105 108 2.178 111 2.219 120 2.274 126 2.303 131 2.396 131 2.417 135 2.454 124 2.332 123= 2.331 123 2.336 132 2.362
 กาบอง 96 2.112 95 2.096 85 2.032 75 2.007 72 1.959 62 1.936 73 2.006 78 2.064 86 2.105 87 2.079 74 1.990 73 1.986
 เบลารุส 97 2.115 101 2.112 99 2.106 105 2.180 118 2.244 108 2.207 113 2.234 113= 2.280 110 2.236 107= 2.204 110 2.202 110 2.187
 ปาปัวนิวกินี 98 2.118 96 2.100 92= 2.065 97 2.114 84 2.048 78 2.025 85 2.087 86 2.094 92 2.133 89 2.089 98= 2.108 100 2.120
 จอร์เจีย 99 2.122 102 2.118 97 2.096 100= 2.129 102 2.159 121 2.311 144 2.600 146 2.671 145 2.667 155 3.107 153 2.950 148 2.870
 กินี 100 2.125 100 2.106 98 2.100 103 2.159 106 2.207 109 2.211 106 2.194 105= 2.212 121 2.320 120 2.296 120 2.296 120 2.296
 บังกลาเทศ 101 2.128 92 2.078 86 2.036 81 2.046 79 2.027 87 2.086 100 2.154 102 2.188 100 2.157 98 2.156 94 2.076 99 2.101
 อุซเบกิสถาน 102 2.166 104= 2.144 101 2.117 107 2.198 120 2.258 117 2.271 123 2.321 124 2.334 118 2.297 119 2.267 113 2.226 118= 2.267
 เลโซโท 103 2.167 104= 2.144 92= 2.065 67 1.955 61 1.915 55 1.865 55 1.884 56 1.894 65 1.949 60 1.918 63= 1.922 66 1.922
 บูร์กินาฟาโซ 104 2.176 78 2.023 95 2.074 82 2.047 56 1.896 49 1.824 59= 1.910 40= 1.772 38 1.750 41 1.791 47 1.826 61 1.893
 ทาจิกิสถาน 105= 2.196 117 2.279 118 2.264 128= 2.304 114 2.237 126 2.355 116 2.265 103 2.189 109 2.212 113 2.226 116 2.248 116 2.250
 ยูกันดา 105= 2.196 107 2.176 105 2.179 102 2.138 115 2.239 118 2.281 103 2.192 118 2.308 125 2.340 128 2.361 132 2.414 145 2.530
 โกตดิวัวร์ 107 2.203 111 2.213 119 2.265 112 2.218 100 2.145 123 2.315 145 2.627 134 2.452 139 2.500 121 2.299 130 2.387 144 2.481
 โตโก 108 2.205 99 2.103 67 1.954 65= 1.951 70= 1.958 71 1.985 67 1.951 64= 1.980 69= 2.000 74 2.004 78 2.000 76 2.002
 จิบูตี 109 2.207 113 2.265 110 2.209 125 2.282 104 2.185 75 2.007 69 1.965 73 2.009 85 2.099 84 2.061 92 2.070 95 2.082
 จีน 110 2.217 112 2.247 115 2.254 122= 2.276 124 2.284 110 2.235 112 2.224 109 2.238 112 2.255 117 2.247 109 2.185 109 2.175
 แอลจีเรีย 111 2.219 109 2.188 107 2.188 106 2.197 121 2.261 119 2.283 122 2.314 125 2.355 140 2.512 130 2.370 126 2.347 127= 2.347
 กินี-บิสเซา 112 2.237 118 2.280 121 2.286 113 2.224 107 2.219 139 2.469 130 2.376 132 2.422 130 2.410 136 2.453 137 2.464 142 2.476
 เอลซัลวาดอร์ 113 2.262 115 2.272 114 2.252 116 2.237 122 2.281 105= 2.178 102 2.178 110 2.250 105 2.203 104 2.173 98= 2.108 92 2.059
 กัวเตมาลา 114 2.264 110 2.210 113 2.243 122= 2.276 112 2.229 112 2.249 114 2.261 122 2.326 119 2.311 105 2.181 104= 2.158 111 2.190
 เติร์กเมนิสถาน 115 2.265 119 2.283 116 2.256 108 2.200 105 2.198 107 2.189 109 2.218 112 2.261 104 2.196 116 2.241 104= 2.158 118= 2.267
 บราซิล 116 2.271 106 2.159 109 2.195 104 2.169 103 2.163 85 2.078 77= 2.047 75 2.043 72 2.005 81 2.022 79 2.002 75 1.993
 ไทย 117 2.278 114 2.266 120 2.285 128= 2.304 135 2.430 135 2.444 137 2.482 139 2.507 135 2.450 138 2.482 139 2.490 137 2.423
 อาร์มีเนีย 118 2.294 121 2.302 117 2.258 114 2.225 116= 2.243 114 2.253 126= 2.332 123 2.329 123 2.331 129 2.368 127 2.356 125= 2.344
 เคนยา 119 2.300 120 2.300 124 2.330 131 2.339 129 2.332 128 2.378 132 2.431 130 2.395 138 2.487 141 2.545 144 2.558 124 2.337
 นิการากัว 120 2.312 66 1.935 71 1.978 68= 1.959 76 2.003 61 1.934 64= 1.941 72 2.003 61 1.935 55 1.880 55 1.869 60 1.883
 สาธารณรัฐคองโก 121 2.323 122 2.326 129= 2.361 126 2.299 116= 2.243 111 2.236 99 2.147 98 2.147 95= 2.143 103 2.170 102 2.147 114 2.226
 มอริเตเนีย 122 2.333 127 2.353 129= 2.361 124 2.279 131 2.385 124 2.322 117 2.273 129 2.392 132 2.421 126 2.348 140 2.510 133 2.378
 ฮอนดูรัส 123 2.341 116 2.276 108 2.193 115 2.232 109 2.226 113 2.251 115 2.263 121 2.320 122 2.327 134 2.421 122 2.323 122 2.304
 บาห์เรน 124 2.357 129 2.404 132 2.410 132 2.347 110= 2.228 120 2.287 107 2.200 100 2.168 117 2.287 53= 1.871 66 1.932 67 1.924
 พม่า 125 2.393 123 2.328 106 2.187 117= 2.250 130 2.337 115 2.266 120 2.300 126 2.357 126 2.341 133 2.413 133 2.417 134 2.393
 ไนเจอร์ 126 2.394 132 2.444 133 2.415 119 2.268 128 2.329 89= 2.094 97 2.132 99 2.156 91 2.130 99= 2.162 106 2.164 107 2.168
 แอฟริกาใต้ 127 2.399 125 2.335 125 2.336 130 2.309 134 2.428 127 2.372 126= 2.332 116 2.299 120 2.312 123= 2.331 128 2.364 108 2.173
 สหรัฐ 128 2.401 124 2.332 123 2.311 109 2.203 119 2.256 116 2.269 118 2.283 115 2.290 116 2.284 122 2.320 124 2.337 117 2.257
 ซาอุดีอาระเบีย 129 2.409 128 2.382 128 2.346 110 2.212 99 2.139 100 2.148 110 2.220 119 2.315 114 2.263 125 2.347 121 2.309 131 2.360
 อาเซอร์ไบจาน 130 2.425 133 2.447 134 2.457 134 2.441 133 2.425 133 2.412 134 2.459 131 2.404 127 2.387 131 2.382 131 2.394 123 2.336
 เอธิโอเปีย 131 2.434 131 2.426 127 2.345 121 2.275 123 2.283 129 2.381 140 2.542 145 2.652 141 2.568 142 2.581 148 2.813 146 2.588
 ซิมบับเว 132 2.463 126 2.340 122 2.297 117= 2.250 113 2.235 130 2.387 138 2.501 140 2.528 146 2.695 146 2.752 149 2.831 141 2.472
 เอริเทรีย 133 2.504 139 2.529 135 2.494 135 2.474 132 2.422 136 2.445 121 2.306 127 2.364 128 2.400 132 2.409 135 2.424 136 2.419
 ฟิลิปปินส์ 134 2.516 138 2.523 136 2.518 137 2.501 140 2.514 140 2.505 135 2.464 138 2.500 136 2.453 137 2.465 134 2.423 130 2.355
 บุรุนดี 135 2.520 136 2.502 140 2.605 138 2.507 127 2.327 122 2.312 133 2.440 137 2.480 131 2.413 140 2.502 136 2.440 139 2.442
 อียิปต์ 136 2.521 143 2.657 139 2.602 140 2.562 136 2.438 146 2.639 128 2.353 120 2.317 89= 2.128 63 1.939 70 1.960 90 2.052
 ชาด 137 2.522 135 2.496 138 2.560 136 2.476 141 2.540 143 2.559 136 2.477 147 2.684 150 2.758 154 3.028 154= 2.980 154= 2.912
 แคเมอรูน 138 2.538 134 2.473 131 2.373 127 2.300 125 2.296 89= 2.094 77= 2.047 89 2.104 87 2.111 106 2.183 97 2.091 85 2.037
 อิหร่าน 139 2.542 130 2.419 126 2.344 133 2.370 137 2.453 138 2.460 139 2.503 136 2.468 137 2.477 127 2.360 118= 2.280 135 2.412
 เม็กซิโก 140 2.600 141 2.640 142 2.631 139 2.548 142 2.544 145 2.573 142 2.563 142 2.581 129 2.405 110 2.212 115 2.238 106 2.153
 อินเดีย 141 2.605 137 2.517 137 2.545 141= 2.565 144 2.557 142 2.540 141 2.546 144 2.627 147 2.714 144 2.683 143 2.543 143 2.477
 ปาเลสไตน์ 142 2.608 140 2.619 143 2.690 147 2.746 163 163 163 163 163 162 162 162
 โคลอมเบีย 143 2.661 145 2.729 146 2.754 145 2.740 147 2.774 150 2.738 148= 2.669 148= 2.712 152 2.800 150 2.908 150 2.841 152 2.891
 เวเนซุเอลา 144 2.671 142 2.643 141 2.608 143 2.601 139 2.510 132 2.401 129 2.365 128 2.379 133 2.426 135 2.435 129 2.377 125= 2.344
 มาลี 145 2.710 144 2.685 144 2.696 141= 2.565 143 2.546 134 2.418 125 2.329 113= 2.280 111 2.251 118 2.266 125 2.346 127= 2.347
 อิสราเอล 146 2.735 146 2.756 145 2.745 146 2.741 145 2.721 147 2.681 150 2.743 151 2.805 154 2.866 151 2.922 151 2.884 150 2.884
 เลบานอน 147 2.800 147 2.790 148 2.804 148 2.755 146 2.730 148= 2.735 148= 2.669 143 2.606 151 2.774 147 2.760 146 2.796 151 2.888
 ไนจีเรีย 148 2.898 148 2.883 149 2.871 149 2.871 149 2.936 151 2.864 151 2.744 148= 2.712 142 2.580 143 2.610 145 2.582 147 2.593
 ซูดาน 149 2.921 150 2.950 150 2.968 150 2.945 150 2.976 152 2.968 154 2.958 155 2.944 157 3.061 152 2.996 152 2.947 156 2.947
 ยูเครน 150 2.950 152 3.147 155 3.213 156 3.280 152 3.059 144 2.562 119 2.298 94 2.125 102 2.171 114 2.228 111 2.203 104 2.127
 เกาหลีเหนือ 151 2.995 154 3.171 154 3.200 154 3.218 156 3.284 157 3.242 157 3.172 161 3.292 160 3.285 159 3.202 157 3.121 158 3.121
 ตุรกี 152 3.015 149 2.909 147 2.802 144 2.714 138 2.496 141 2.518 143 2.578 133 2.446 134 2.441 139 2.486 142 2.541 138 2.440
 ปากีสถาน 153 3.072 151 3.094 152 3.080 153 3.132 154= 3.138 154 3.105 158 3.174 158 3.098 158 3.110 158 3.188 158 3.247 157 3.018
 รัสเซีย 154 3.093 153 3.163 153 3.117 152 3.118 154= 3.138 155 3.125 156 3.008 157 3.005 156 2.992 156 3.125 154= 2.980 149 2.876
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 155 3.218 155 3.249 151 3.059 151 3.064 153 3.076 153 3.071 153 2.929 156 2.958 155 2.925 153 3.023 156 2.998 154= 2.912
 ลิเบีย 156 3.285 157 3.283 158 3.340 155 3.219 151 3.048 137 2.455 147 2.655 152 2.839 149 2.755 67 1.953 80 2.003 84 2.033
 สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 157 3.296 156 3.276 156 3.242 158 3.313 158 3.410 158 3.255 155 2.981 153 2.861 153 2.805 148 2.765 147 2.810 153 2.899
 อัฟกานิสถาน 158 3.300 159 3.350 159 3.347 159 3.391 157 3.293 161 3.321 162 3.353 162 3.442 161 3.392 160 3.485 160 3.426 160 3.350
 เยเมน 159 3.369 160 3.436 161 3.516 162 3.530 160 3.481 159 3.266 159 3.196 159 3.234 162 3.411 161 3.600 161 3.616 161 3.681
 ซีเรีย 160 3.412 158 3.308 157 3.316 157 3.287 148 2.840 148= 2.735 152 2.755 150 2.790 148 2.735 145 2.686 138 2.484 129 2.350
 ซูดานใต้ 161 3.526 161 3.525 160 3.462 161 3.524 161 3.491 156 3.230 146 2.650 141 2.561 143 2.591 163 163 163
 อิรัก 162 3.573 163 3.599 163 3.660 163 3.653 162 3.628 162 3.542 160 3.251 154 2.935 115 2.276 115 2.232 107 2.170 96 2.083
 โซมาเลีย 163 3.574 162 3.576 162 3.519 160 3.465 159 3.425 160 3.288 161 3.316 160 3.279 159 3.167 157 3.163 159 3.312 159 3.204

อ้างอิง[แก้]

 1. Institute for Economics & Peace. Global Peace Index 2018: Measuring Peace in a Complex World, Sydney, June 2018. Global Peace Index 2018. เก็บถาวร 2019-04-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Retrieved: February 6, 2019.
 2. 2.0 2.1 Institute for Economics and Peace. "Global Peace Index 2017" (PDF). visionofhumanity.org. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-05-04.
 3. 3.0 3.1 3.2 ในกรณีนี้ ความขัดแย้งมีการจำกัดความว่าเป็น "การต่อสู้อย่างเข้ากันไม่ได้ซึ่งเกิดขึ้นในรัฐบาลหรือดินแดนที่มีการใช้กำลังติดอาวุธระหว่างคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่าย ซึ่งรัฐบาลของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในความขัดแย้งนั้นด้วย ก่อให้เกิดเป็นการเสียชีวิตที่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 25 ศพต่อปี "
 4. Excludes militia and national guard forces.
 5. This includes, "cash outlays of central or federal government to meet the costs of national armed forces—including strategic, land, naval, air, command, administration and support forces as well as paramilitary forces, customs forces and border guards if these are trained and equipped as a military force."
 6. 6.0 6.1 This includes transfers, purchases, or gifts of aircraft, armoured vehicles, artillery, radar systems, missiles, ships, engines
 7. Weapons defined in four categories: armoured vehicles, artillery, combat aircraft, major fighting ships.
 8. "Global Peace Index 2019" (PDF). visionofhumanity.org. Institute for Economics and Peace. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-08-27. สืบค้นเมื่อ 2020-08-11.
 9. "Global Peace Index 2018" (PDF). visionofhumanity.org. Institute for Economics and Peace. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-04-29. สืบค้นเมื่อ 2020-08-06.
 10. Institute for Economics and Peace (2016). "Global Peace Index 2016" (PDF). Visionofhumanity.org. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-02-11.
 11. Institute for Economics and Peace (2015). "Global Peace Index 2015" (PDF). Visionofhumanity.org. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-03-30.
 12. Institute for Economics and Peace (2014). "Global Peace Index 2014" (PDF). Visionofhumanity.org. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-05-04.
 13. Institute for Economics and Peace (2013). "Global Peace Index 2013" (PDF). Visionofhumanity.org. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-07-13.
 14. Institute for Economics and Peace (2012). "Global Peace Index 2012" (PDF). Visionofhumanity.org. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-07-13.
 15. "Global peace index 2012: the full list". the Guardian. 2012-06-12. สืบค้นเมื่อ 2017-11-27.
 16. Institute for Economics and Peace (2011). "Global Peace Index 2011" (PDF). visionofhumanity.org.
 17. Institute for Economics and Peace (2010). "Global Peace Index 2010" (PDF). visionofhumanity.org. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-03-26.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

Both are linked from: Vision of Humanity (2008). "EIU Reports - Documents - Global Peace Index". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-03-13. สืบค้นเมื่อ 2008-06-17. </ref>