ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนีการศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ดัชนีการศึกษา (อังกฤษ: Education Index) คือดัชนีการจัดอันดับประเทศในด้านการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีการพัฒนามนุษย์ (เอชดีไอ) ที่สหประชาชาติเผยแพร่เป็นประจำทุกปี ประกอบไปด้วยดัชนีคาดการณ์อายุขัย (Life Expectancy Index) ดัชนีการศึกษา และดัชนีรายได้[1] โดยดัชนีการศึกษาคำนวณมาจากข้อมูลใน ดัชนีค่าเฉลียจำนวนปีในโรงเรียน (Mean years of schooling index) และ ดัชนีคาดการณ์จำนวนปีในโรงเรียน (Expected years of schooling index)[1]

การศึกษาคือองค์ประกอบหลักในการมีชีวิตที่ดี ซึงนำไปวัดพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต อันเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินว่าประเทศใดเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศกำลังพัฒนา หรือประเทศด้อยพัฒนา

การจัดอันดับ[แก้]

จากข้อมูลในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2015 มีการเผยแพร่ข้อมูลล่าสุดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการพัฒนามนุษย์ ค.ศ. 2014 โดยสามารถสืบค้นได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นดีพี)[2]

ตารางด้านล่างนี้จัดเรียงข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 โดยตัวเลข 1 คือคะแนนสูงสุด บ่งชีว่าประเทศนั้น ๆ ประสบความสำเร็จและมีการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งประเทศที่ถูกจัดว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้ว (ตามดัชนีการพัฒนามนุษย์; รายชื่อประเทศตามดัชนีการพัฒนามนุษย์) ล้วนแล้วแต่มีคะแนนการจัดอันดับที่สูงในดัชนีการศึกษานี้

ประเทศ ดัชนีการศึกษา
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 อัฟกานิสถาน 0.076 0.103 0.121 0.175 0.226 0.297 0.309 0.321 0.332 0.344 0.357 0.365 0.365 0.365
 แอลเบเนีย 0.541 0.528 0.537 0.529 0.565 0.595 0.596 0.598 0.600 0.601 0.602 0.609 0.609 0.609
 แอลจีเรีย 0.321 0.347 0.382 0.424 0.493 0.563 0.570 0.581 0.598 0.615 0.631 0.643 0.643 0.643
 อันดอร์รา 0.670 0.670 0.670 0.670
 แองโกลา 0.299 0.365 0.380 0.395 0.410 0.426 0.441 0.474 0.474 0.474
 แอนทีกาและบาร์บิวดา 0.687 0.681 0.681 0.681
 อาร์เจนตินา 0.538 0.598 0.627 0.648 0.711 0.726 0.730 0.729 0.732 0.756 0.783 0.783 0.783 0.783
 อาร์มีเนีย 0.633 0.631 0.668 0.671 0.685 0.701 0.690 0.701 0.701 0.701 0.701 0.701
 ออสเตรเลีย 0.870 0.870 0.874 0.894 0.895 0.902 0.905 0.907 0.913 0.916 0.919 0.922 0.927 0.927
 ออสเตรีย 0.592 0.614 0.661 0.699 0.730 0.747 0.756 0.759 0.771 0.780 0.794 0.794 0.794 0.794
 อาเซอร์ไบจาน 0.638 0.667 0.673 0.679 0.679 0.687 0.697 0.700 0.700 0.700
 บาฮามาส 0.668 0.708 0.708 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714
 บาห์เรน 0.425 0.535 0.574 0.619 0.656 0.711 0.703 0.706 0.708 0.711 0.714 0.714 0.714 0.714
 บังกลาเทศ 0.202 0.219 0.251 0.292 0.330 0.381 0.388 0.395 0.397 0.415 0.433 0.447 0.447 0.447
 บาร์เบโดส 0.549 0.612 0.628 0.662 0.684 0.714 0.720 0.725 0.736 0.747 0.743 0.740 0.740 0.740
 เบลารุส 0.717 0.738 0.759 0.779 0.812 0.812 0.817 0.820 0.820
 เบลเยียม 0.626 0.655 0.705 0.804 0.835 0.792 0.794 0.796 0.797 0.802 0.807 0.812 0.812 0.812
 เบลีซ 0.538 0.548 0.563 0.578 0.603 0.660 0.676 0.678 0.679 0.676 0.675 0.678 0.689 0.689
 เบนิน 0.144 0.186 0.201 0.235 0.269 0.339 0.352 0.364 0.377 0.390 0.403 0.414 0.414 0.414
 ภูฏาน 0.410 0.421 0.421 0.421
 โบลิเวีย 0.411 0.466 0.528 0.577 0.620 0.654 0.655 0.656 0.662 0.668 0.674 0.674 0.674 0.674
 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 0.653 0.651 0.648 0.652 0.649 0.650 0.655 0.655 0.655
 บอตสวานา 0.282 0.363 0.459 0.516 0.576 0.607 0.603 0.607 0.611 0.615 0.619 0.619 0.619 0.619
 บราซิล 0.362 0.415 0.463 0.524 0.581 0.614 0.627 0.639 0.657 0.658 0.662 0.661 0.661 0.661
 บรูไน 0.519 0.541 0.589 0.626 0.646 0.672 0.682 0.681 0.677 0.682 0.678 0.681 0.692 0.692
 บัลแกเรีย 0.579 0.610 0.632 0.646 0.676 0.710 0.713 0.725 0.728 0.735 0.747 0.749 0.749 0.749
 บูร์กินาฟาโซ 0.172 0.178 0.192 0.206 0.217 0.228 0.242 0.250 0.250
 บุรุนดี 0.086 0.135 0.170 0.182 0.187 0.242 0.281 0.303 0.327 0.351 0.370 0.370 0.370 0.370
 กัมพูชา 0.353 0.358 0.363 0.372 0.400 0.478 0.485 0.491 0.494 0.495 0.495 0.495 0.495 0.495
 แคเมอรูน 0.265 0.300 0.336 0.344 0.357 0.408 0.406 0.429 0.446 0.463 0.480 0.486 0.486 0.486
 แคนาดา 0.749 0.763 0.809 0.826 0.808 0.853 0.853 0.852 0.851 0.851 0.850 0.850 0.850 0.850
 กาบูเวร์ดี 0.442 0.442 0.461 0.458 0.464 0.467 0.472 0.483 0.483 0.483
 สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 0.176 0.208 0.213 0.211 0.248 0.280 0.286 0.291 0.296 0.302 0.311 0.318 0.318 0.318
 ชาด 0.186 0.203 0.210 0.218 0.225 0.236 0.236 0.256 0.256 0.256
 ชิลี 0.528 0.576 0.625 0.615 0.650 0.707 0.705 0.717 0.740 0.737 0.740 0.746 0.746 0.746
 จีน 0.358 0.366 0.406 0.436 0.478 0.531 0.544 0.561 0.575 0.590 0.599 0.610 0.610 0.610
 โคลอมเบีย 0.387 0.406 0.439 0.489 0.536 0.574 0.580 0.591 0.603 0.609 0.611 0.613 0.602 0.602
 คอโมโรส 0.402 0.409 0.416 0.423 0.430 0.437 0.443 0.450 0.450
 สาธารณรัฐคองโก 0.440 0.464 0.456 0.445 0.410 0.459 0.467 0.475 0.483 0.491 0.499 0.505 0.511 0.511
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 0.241 0.249 0.253 0.272 0.297 0.316 0.320 0.323 0.346 0.349 0.355 0.361 0.372 0.372
 คอสตาริกา 0.445 0.464 0.503 0.546 0.584 0.594 0.602 0.611 0.627 0.637 0.640 0.652 0.654 0.654
 โกตดิวัวร์ 0.204 0.217 0.232 0.261 0.302 0.343 0.351 0.359 0.368 0.376 0.384 0.389 0.389 0.389
 โครเอเชีย 0.497 0.553 0.656 0.708 0.719 0.729 0.737 0.744 0.760 0.770 0.770 0.770
 คิวบา 0.553 0.586 0.625 0.620 0.660 0.735 0.771 0.803 0.819 0.819 0.790 0.768 0.743 0.743
 ไซปรัส 0.465 0.513 0.546 0.655 0.676 0.731 0.740 0.751 0.765 0.778 0.765 0.771 0.776 0.776
 เช็กเกีย 0.689 0.693 0.726 0.783 0.850 0.848 0.854 0.851 0.860 0.863 0.866 0.866 0.866
 เดนมาร์ก 0.672 0.704 0.711 0.751 0.804 0.864 0.863 0.865 0.867 0.868 0.873 0.873 0.873 0.873
 จิบูตี 0.248 0.253 0.267 0.278 0.284 0.295 0.306 0.306 0.306
 ดอมินีกา 0.617 0.617 0.617 0.617 0.607 0.607 0.607 0.607 0.607 0.607
 สาธารณรัฐโดมินิกัน 0.393 0.452 0.481 0.510 0.540 0.576 0.579 0.582 0.583 0.583 0.584 0.587 0.590 0.590
 เอกวาดอร์ 0.507 0.550 0.555 0.546 0.547 0.583 0.585 0.587 0.589 0.592 0.594 0.594 0.594 0.594
 อียิปต์ 0.279 0.349 0.386 0.434 0.486 0.525 0.534 0.544 0.553 0.562 0.573 0.573 0.573 0.573
 เอลซัลวาดอร์ 0.317 0.340 0.367 0.413 0.469 0.528 0.531 0.530 0.531 0.537 0.541 0.548 0.553 0.553
 อิเควทอเรียลกินี 0.415 0.415 0.415 0.415 0.415 0.415 0.415 0.415 0.415 0.415
 เอริเทรีย 0.228 0.228 0.228 0.228
 เอสโตเนีย 0.674 0.705 0.808 0.855 0.853 0.854 0.852 0.852 0.859 0.859 0.859 0.859
 เอธิโอเปีย 0.169 0.233 0.252 0.281 0.301 0.305 0.300 0.314 0.317 0.317
 ฟีจี 0.498 0.517 0.557 0.609 0.671 0.694 0.710 0.723 0.735 0.747 0.759 0.767 0.767 0.767
 ฟินแลนด์ 0.645 0.665 0.691 0.758 0.765 0.812 0.816 0.814 0.815 0.808 0.812 0.815 0.815 0.815
 ฝรั่งเศส 0.543 0.571 0.633 0.728 0.761 0.790 0.792 0.796 0.800 0.803 0.807 0.813 0.816 0.816
 กาบอง 0.380 0.434 0.474 0.510 0.545 0.571 0.575 0.578 0.582 0.586 0.589 0.589 0.589 0.589
 แกมเบีย 0.162 0.171 0.191 0.210 0.256 0.307 0.318 0.329 0.340 0.343 0.346 0.346 0.346 0.346
 จอร์เจีย 0.754 0.751 0.768 0.759 0.770 0.770 0.770 0.770 0.770
 เยอรมนี 0.590 0.600 0.646 0.739 0.787 0.858 0.872 0.875 0.877 0.879 0.879 0.884 0.884 0.884
 กานา 0.327 0.358 0.503 0.411 0.433 0.460 0.477 0.496 0.516 0.522 0.535 0.544 0.553 0.553
 กรีซ 0.543 0.595 0.596 0.637 0.680 0.794 0.803 0.792 0.794 0.795 0.797 0.797 0.797 0.797
 กรีเนดา 0.724 0.724 0.724 0.724
 กัวเตมาลา 0.247 0.262 0.290 0.318 0.365 0.399 0.409 0.428 0.439 0.451 0.462 0.473 0.484 0.484
 กินี 0.253 0.267 0.278 0.281 0.281 0.286 0.292 0.294 0.294
 กินี-บิสเซา 0.314 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325
 กายอานา 0.463 0.482 0.512 0.531 0.553 0.587 0.581 0.574 0.575 0.573 0.576 0.582 0.582 0.582
 เฮติ 0.189 0.253 0.285 0.307 0.331 0.355 0.359 0.363 0.367 0.371 0.374 0.374 0.374 0.374
 ฮอนดูรัส 0.310 0.347 0.354 0.383 0.419 0.458 0.466 0.473 0.483 0.492 0.502 0.507 0.505 0.505
 ฮ่องกง 0.530 0.589 0.626 0.639 0.648 0.683 0.690 0.713 0.748 0.758 0.759 0.762 0.767 0.767
 ฮังการี 0.604 0.625 0.597 0.700 0.755 0.793 0.797 0.798 0.799 0.801 0.808 0.805 0.805 0.805
 ไอซ์แลนด์ 0.598 0.639 0.673 0.732 0.786 0.829 0.833 0.836 0.840 0.843 0.847 0.847 0.847 0.847
 อินเดีย 0.240 0.282 0.311 0.339 0.355 0.409 0.420 0.430 0.442 0.445 0.456 0.473 0.473 0.473
 อินโดนีเซีย 0.345 0.392 0.393 0.424 0.521 0.559 0.564 0.565 0.567 0.588 0.594 0.603 0.603 0.603
 อิหร่าน 0.309 0.333 0.382 0.477 0.526 0.554 0.570 0.587 0.606 0.617 0.625 0.639 0.683 0.683
 อิรัก 0.341 0.342 0.362 0.381 0.401 0.456 0.458 0.460 0.462 0.465 0.467 0.467 0.467 0.467
 ไอร์แลนด์ 0.533 0.553 0.595 0.623 0.637 0.716 0.767 0.780 0.784 0.886 0.887 0.887 0.887 0.887
 อิสราเอล 0.675 0.706 0.714 0.764 0.820 0.848 0.846 0.849 0.844 0.847 0.848 0.851 0.854 0.854
 อิตาลี 0.542 0.556 0.592 0.650 0.695 0.762 0.768 0.775 0.779 0.780 0.784 0.790 0.790 0.790
 จาเมกา 0.483 0.496 0.527 0.564 0.588 0.648 0.652 0.656 0.660 0.664 0.668 0.668 0.668 0.668
 ญี่ปุ่น 0.663 0.681 0.699 0.740 0.767 0.785 0.790 0.792 0.795 0.800 0.802 0.808 0.808 0.808
 จอร์แดน 0.433 0.466 0.495 0.644 0.671 0.707 0.706 0.707 0.714 0.708 0.703 0.700 0.700 0.700
 คาซัคสถาน 0.534 0.581 0.606 0.633 0.683 0.755 0.759 0.758 0.759 0.755 0.754 0.759 0.762 0.762
 เคนยา 0.348 0.369 0.392 0.414 0.431 0.467 0.472 0.491 0.502 0.512 0.515 0.515 0.515 0.515
 คิริบาส 0.602 0.602 0.602 0.602
 เกาหลีเหนือ
 เกาหลีใต้ 0.565 0.638 0.679 0.743 0.797 0.837 0.843 0.848 0.854 0.856 0.862 0.865 0.865 0.865
 คูเวต 0.454 0.514 0.471 0.524 0.637 0.609 0.610 0.612 0.619 0.626 0.633 0.639 0.646 0.646
 คีร์กีซสถาน 0.598 0.578 0.634 0.656 0.659 0.660 0.658 0.653 0.651 0.656 0.656 0.656
 ลาว 0.246 0.256 0.288 0.310 0.352 0.385 0.390 0.395 0.403 0.414 0.422 0.436 0.436 0.436
 ลัตเวีย 0.580 0.605 0.601 0.622 0.709 0.796 0.804 0.814 0.824 0.823 0.822 0.813 0.813 0.813
 เลบานอน 0.633 0.622 0.625 0.625 0.628 0.628 0.633 0.631 0.631
 เลโซโท 0.352 0.395 0.414 0.429 0.449 0.474 0.477 0.483 0.489 0.495 0.500 0.502 0.504 0.504
 ไลบีเรีย 0.170 0.216 0.264 0.312 0.344 0.349 0.353 0.357 0.360 0.364 0.367 0.367 0.367 0.367
 ลิเบีย 0.421 0.459 0.516 0.571 0.625 0.660 0.667 0.675 0.683 0.690 0.698 0.698 0.698 0.698
 ลีชเทินชไตน์ 0.750 0.762 0.762 0.762
 ลิทัวเนีย 0.662 0.668 0.767 0.850 0.856 0.864 0.872 0.882 0.883 0.877 0.877 0.877
 ลักเซมเบิร์ก 0.551 0.584 0.598 0.641 0.734 0.743 0.744 0.746 0.748 0.755 0.762 0.762 0.762 0.762
 มาดากัสการ์ 0.398 0.422 0.431 0.433 0.442 0.456 0.457 0.457 0.458 0.458
 มาลาวี 0.192 0.197 0.229 0.399 0.388 0.380 0.388 0.387 0.403 0.419 0.434 0.440 0.440 0.440
 มาเลเซีย 0.398 0.458 0.487 0.536 0.602 0.651 0.655 0.659 0.663 0.667 0.671 0.671 0.671 0.671
 มัลดีฟส์ 0.484 0.520 0.525 0.531 0.537 0.542 0.548 0.548 0.548 0.548
 มาลี 0.079 0.073 0.085 0.118 0.177 0.239 0.251 0.263 0.276 0.286 0.294 0.301 0.305 0.305
 มอลตา 0.580 0.584 0.585 0.587 0.616 0.684 0.682 0.679 0.688 0.705 0.722 0.722 0.733 0.733
 หมู่เกาะมาร์แชลล์
 มอริเตเนีย 0.165 0.172 0.180 0.242 0.280 0.311 0.322 0.325 0.319 0.336 0.338 0.341 0.352 0.352
 มอริเชียส 0.402 0.430 0.482 0.519 0.574 0.638 0.648 0.656 0.666 0.679 0.686 0.696 0.718 0.718
 เม็กซิโก 0.417 0.468 0.479 0.511 0.544 0.588 0.601 0.604 0.612 0.621 0.631 0.636 0.638 0.638
 ไมโครนีเชีย 0.611 0.611 0.611 0.611
 มอลโดวา 0.600 0.591 0.618 0.646 0.654 0.654 0.657 0.654 0.653 0.656 0.653 0.653
 โมนาโก
 มองโกเลีย 0.477 0.505 0.537 0.472 0.532 0.627 0.636 0.649 0.661 0.674 0.683 0.688 0.694 0.694
 มอนเตเนโกร 0.717 0.730 0.744 0.757 0.768 0.774 0.774 0.774 0.774
 โมร็อกโก 0.205 0.242 0.254 0.292 0.346 0.408 0.411 0.422 0.431 0.440 0.454 0.468 0.468 0.468
 โมซัมบิก 0.158 0.141 0.130 0.138 0.222 0.324 0.334 0.353 0.366 0.374 0.373 0.372 0.372 0.372
 พม่า 0.222 0.247 0.243 0.286 0.310 0.343 0.351 0.360 0.363 0.367 0.371 0.371 0.371 0.371
 นามิเบีย 0.451 0.471 0.495 0.528 0.508 0.515 0.514 0.515 0.517 0.519 0.520 0.520 0.520 0.520
 นาอูรู
 เนปาล 0.155 0.205 0.284 0.306 0.337 0.366 0.384 0.387 0.398 0.418 0.444 0.452 0.452 0.452
 เนเธอร์แลนด์ 0.667 0.686 0.744 0.811 0.824 0.844 0.850 0.860 0.860 0.859 0.866 0.892 0.894 0.894
 นิวซีแลนด์ 0.760 0.772 0.794 0.864 0.885 0.908 0.910 0.911 0.913 0.915 0.917 0.917 0.917 0.917
 นิการากัว 0.327 0.325 0.343 0.387 0.425 0.463 0.467 0.471 0.476 0.480 0.484 0.484 0.484 0.484
 ไนเจอร์ 0.060 0.070 0.084 0.098 0.118 0.149 0.152 0.159 0.165 0.172 0.184 0.192 0.198 0.198
 ไนจีเรีย 0.415 0.417 0.419 0.421 0.423 0.425 0.425 0.425 0.425
 นอร์เวย์ 0.666 0.699 0.750 0.805 0.870 0.910 0.912 0.909 0.903 0.902 0.907 0.910 0.910 0.910
 โอมาน 0.527 0.527 0.539 0.556 0.589 0.596 0.603 0.603 0.603
 ปากีสถาน 0.121 0.144 0.158 0.190 0.221 0.291 0.296 0.298 0.328 0.332 0.339 0.336 0.322 0.302
 ปาเลา 0.760 0.787 0.787 0.787 0.787 0.787 0.787 0.787 0.787 0.787
 ปาเลสไตน์ 0.613 0.620 0.639 0.643 0.650 0.652 0.656 0.662 0.662
 ปานามา 0.505 0.524 0.536 0.576 0.623 0.653 0.656 0.655 0.658 0.658 0.663 0.657 0.657 0.657
 ปาปัวนิวกินี 0.155 0.176 0.208 0.241 0.285 0.326 0.335 0.344 0.353 0.361 0.370 0.376 0.376 0.376
 ปารากวัย 0.382 0.412 0.428 0.476 0.524 0.577 0.565 0.564 0.574 0.583 0.587 0.587 0.587 0.587
 เปรู 0.485 0.523 0.553 0.584 0.642 0.635 0.633 0.629 0.631 0.633 0.656 0.660 0.664 0.664
 ฟิลิปปินส์ 0.488 0.517 0.536 0.557 0.582 0.608 0.603 0.609 0.614 0.608 0.610 0.610 0.610 0.610
 โปแลนด์ 0.591 0.628 0.667 0.720 0.780 0.795 0.797 0.799 0.801 0.808 0.817 0.823 0.825 0.825
 โปรตุเกส 0.451 0.502 0.535 0.631 0.656 0.661 0.667 0.677 0.690 0.701 0.713 0.720 0.728 0.728
 กาตาร์ 0.479 0.513 0.508 0.562 0.612 0.673 0.686 0.699 0.703 0.689 0.680 0.671 0.686 0.686
 โรมาเนีย 0.597 0.618 0.637 0.624 0.654 0.709 0.717 0.732 0.748 0.754 0.747 0.748 0.748 0.748
 รัสเซีย 0.576 0.619 0.660 0.660 0.723 0.764 0.765 0.769 0.772 0.779 0.780 0.780 0.780 0.780
 รวันดา 0.174 0.203 0.217 0.241 0.278 0.324 0.355 0.356 0.354 0.366 0.375 0.387 0.478 0.478
 เซนต์คิตส์และเนวิส 0.638 0.638 0.638 0.638 0.638
 เซนต์ลูเชีย 0.637 0.626 0.631 0.631 0.631
 เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ 0.657 0.657 0.657 0.657 0.657
 ซามัว 0.677 0.697 0.702 0.702 0.702 0.702 0.702 0.702 0.702 0.702
 ซานมารีโน
 เซาตูแมอีปริงซีป 0.392 0.422 0.430 0.439 0.441 0.458 0.455 0.462 0.469 0.469
 ซาอุดีอาระเบีย 0.304 0.363 0.427 0.482 0.565 0.617 0.624 0.630 0.641 0.660 0.688 0.707 0.721 0.723
 เซเนกัล 0.180 0.204 0.226 0.245 0.266 0.312 0.324 0.329 0.343 0.357 0.364 0.368 0.368 0.368
 เซอร์เบีย 0.646 0.668 0.686 0.691 0.692 0.693 0.697 0.697 0.695 0.695 0.695 0.695
 เซเชลส์ 0.666 0.691 0.689 0.686 0.683 0.633 0.678 0.636 0.636 0.636
 เซียร์ราลีโอน 0.164 0.199 0.183 0.221 0.274 0.286 0.288 0.290 0.292 0.294 0.296 0.305 0.305 0.305
 สิงคโปร์ 0.545 0.580 0.606 0.667 0.684 0.698 0.714 0.715 0.759 0.759 0.759 0.768
 สโลวาเกีย 0.680 0.708 0.743 0.784 0.789 0.797 0.800 0.802 0.805 0.802 0.802 0.802
 สโลวีเนีย 0.653 0.697 0.724 0.794 0.842 0.849 0.850 0.854 0.858 0.864 0.862 0.863 0.863
 หมู่เกาะโซโลมอน 0.333 0.383 0.400 0.405 0.405 0.405 0.405 0.405 0.405 0.405
 โซมาเลีย
 แอฟริกาใต้ 0.468 0.468 0.533 0.637 0.655 0.659 0.661 0.666 0.669 0.682 0.685 0.687 0.695 0.695
 ซูดานใต้
 สเปน 0.516 0.551 0.596 0.694 0.721 0.742 0.747 0.753 0.763 0.768 0.783 0.792 0.794 0.794
 ศรีลังกา 0.513 0.547 0.592 0.633 0.679 0.709 0.715 0.721 0.726 0.729 0.738 0.738 0.738 0.738
 ซูดาน 0.133 0.143 0.159 0.175 0.206 0.261 0.272 0.283 0.293 0.304 0.306 0.306 0.306 0.306
 ซูรินาม 0.588 0.588 0.588 0.588 0.588 0.588 0.588 0.588 0.588
 เอสวาตินี 0.355 0.395 0.426 0.448 0.459 0.494 0.514 0.523 0.531 0.539 0.547 0.551 0.551 0.551
 สวีเดน 0.659 0.665 0.692 0.792 0.866 0.830 0.827 0.824 0.824 0.823 0.833 0.830 0.830 0.830
 สวิตเซอร์แลนด์ 0.678 0.675 0.695 0.726 0.804 0.822 0.827 0.828 0.830 0.834 0.841 0.844 0.844 0.844
 ซีเรีย 0.347 0.399 0.422 0.420 0.451 0.534 0.539 0.538 0.545 0.548 0.553 0.553 0.553
 ทาจิกิสถาน 0.634 0.607 0.601 0.630 0.635 0.631 0.639 0.638 0.639 0.639 0.639 0.639
 แทนซาเนีย 0.288 0.269 0.273 0.286 0.325 0.369 0.379 0.389 0.399 0.401 0.403 0.426 0.426 0.426
 ไทย 0.343 0.377 0.386 0.433 0.516 0.569 0.559 0.582 0.589 0.601 0.608 0.608 0.608 0.608
 มาซิโดเนียเหนือ 0.597 0.603 0.609 0.636 0.639 0.642 0.642 0.642 0.642
 ติมอร์-เลสเต 0.362 0.379 0.399 0.419 0.439 0.459 0.472 0.472 0.472 0.472
 โตโก 0.316 0.279 0.311 0.355 0.407 0.446 0.460 0.449 0.466 0.483 0.501 0.514 0.514 0.514
 ตองงา 0.628 0.622 0.648 0.679 0.664 0.710 0.712 0.714 0.716 0.718 0.720 0.720 0.720 0.720
 ตรินิแดดและโตเบโก 0.533 0.545 0.558 0.575 0.607 0.684 0.689 0.695 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700
 ตูนิเซีย 0.298 0.362 0.403 0.460 0.525 0.580 0.588 0.597 0.605 0.610 0.619 0.621 0.621 0.621
 ตุรกี 0.304 0.363 0.398 0.427 0.493 0.531 0.545 0.557 0.563 0.582 0.625 0.648 0.652 0.652
 เติร์กเมนิสถาน 0.679 0.679 0.679 0.679
 ตูวาลู
 ยูกันดา 0.174 0.234 0.251 0.266 0.426 0.449 0.446 0.452 0.466 0.475 0.479 0.479 0.479 0.479
 ยูเครน 0.581 0.614 0.646 0.679 0.705 0.765 0.772 0.776 0.779 0.783 0.784 0.790 0.796 0.796
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 0.358 0.416 0.471 0.543 0.604 0.649 0.654 0.659 0.664 0.669 0.673 0.673 0.673 0.673
 สหราชอาณาจักร 0.608 0.622 0.642 0.791 0.836 0.866 0.854 0.852 0.859 0.865 0.878 0.860 0.860 0.860
 สหรัฐ 0.790 0.805 0.834 0.861 0.850 0.867 0.870 0.876 0.880 0.884 0.887 0.890 0.890 0.890
 อุรุกวัย 0.545 0.567 0.597 0.609 0.660 0.691 0.693 0.708 0.709 0.709 0.707 0.710 0.712 0.712
 อุซเบกิสถาน 0.654 0.654 0.654 0.651 0.651 0.651 0.651 0.651 0.651
 วานูวาตู 0.596 0.596 0.596 0.596 0.596 0.596
 เวเนซุเอลา 0.441 0.461 0.453 0.475 0.513 0.594 0.618 0.650 0.670 0.674 0.682 0.682 0.682 0.682
 เวียดนาม 0.381 0.376 0.349 0.387 0.434 0.470 0.478 0.486 0.494 0.502 0.509 0.513 0.513 0.513
 เยเมน 0.218 0.229 0.257 0.304 0.307 0.310 0.313 0.321 0.328 0.339 0.339 0.339
 แซมเบีย 0.319 0.362 0.375 0.457 0.488 0.538 0.546 0.554 0.561 0.569 0.577 0.584 0.591 0.591
 ซิมบับเว 0.288 0.450 0.423 0.457 0.471 0.483 0.487 0.490 0.493 0.497 0.500 0.500 0.500 0.500

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "Human Development Report Technical Notes 2014" (pdf). UNDP. 15 November 2013. สืบค้นเมื่อ 2015-03-01.
  2. "Human Development Reports - Education Index". UNDP. 15 November 2013. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-01-04. สืบค้นเมื่อ 2015-03-01.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]