ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อักษรจีนตัวเต็ม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ไฟล์:Hanzi (simplified).png|thumb|300px|right|Hànzì ฮั่นจื้อ แปลว่า ตัวอักษรจีน เขียนด้วยอักษรจีนตัวย่อ]]
 
'''อักษรจีนตัวเต็ม''' เป็นหนึ่งในสองรูปแบบอักษรจีนมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกในปัจจุบัน ปรากฏครั้งแรกในสมัย[[ราชวงศ์ฮั่น]] ([[พ.ศ. 337]] - [[พ.ศ. 763|763]]) และได้ใช้มาตั้งแต่[[คริสต์ศตวรรษที่ 5]] ในสมัย[[ราชวงศ์เหนือใต้]] ที่ต้องเรียกว่าอักษรจีนตัวเต็ม หรือ Traditional Chinese character (อักษรจีนดั้งเดิม) ก็เพื่อให้แตกต่างจากอักษรจีนมาตรฐานอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในปัจจุบัน นั่นคือ [[อักษรจีนตัวย่อ]] หรือ Simplified Chinese Character ซึ่งประดิษฐ์และเริ่มใช้โดยรัฐบาลของ [[สาธารณรัฐประชาชนจีน]] ([[จีนแผ่นดินใหญ่]]) ใน [[พ.ศ. 2492]] อักษรจีนตัวเต็มได้ใช้ใน [[ฮ่องกง]] [[มาเก๊า]] [[ไต้หวัน]] และชุมชน[[ชาวจีนโพ้นทะเล]]บางชุมชนที่เริ่มตั้งชุมชนก่อนการใช้อักษรจีนตัวย่ออย่างแพร่หลาย ส่วน[[อักษรจีนตัวย่อ]] ใช้กันใน [[สาธารณรัฐประชาชนจีน]] [[สิงคโปร์]] และชุมชน[[ชาวจีนโพ้นทะเล]]บางชุมชนที่เริ่มตั้งชุมชนหลังการใช้อักษรจีนตัวย่ออย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม [[ชาวไทยเชื้อสายจีน]]ส่วนมากยังคงใช้อักษรจีนตัวเต็มเป็นหลัก แต่สำหรับการสอน[[ภาษาจีน]]ตามสถานศึกษาใน[[ประเทศไทย]]ส่วนมากจะใช้[[อักษรจีนตัวย่อ]] เพื่อให้เป็นแบบแผนเดียวกันกับ[[สาธารณรัฐประชาชนจีน]]
 
== ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการเรียกชื่อ ==
ชาวจีนแต่ละที่จะเรียกชื่ออักษรจีนตัวเต็มนี้ต่างกัน รัฐบาล[[สาธารณรัฐจีน]] หรือ[[ไต้หวัน]] เรียกอักษรจีนตัวเต็มว่า ''ตัวอักษรมาตรฐาน'' (อักษรจีนตัวเต็ม: 正體字; [[อักษรจีนตัวย่อ]]: 正体字; [[พินอิน]]: zhèngtǐzì ''เจิ้งถี่จื้อ'') โดยอ้างว่าอักษรจีนตัวเต็มเป็นอักษรดั้งเดิมที่ถูกต้องและสมบูรณ์ ในทางตรงกันข้าม กลุ่มผู้ใช้[[อักษรจีนตัวย่อ]] จะเรียกอักษรจีนตัวเต็มว่า ''ตัวอักษรซับซ้อน'' (อักษรจีนตัวเต็ม: 繁體字; [[อักษรจีนตัวย่อ]]: 繁体字; [[พินอิน]]: fántǐzì ''ฝานถี่จื้อ'') หรือเรียกว่า ''ตัวอักษรเก่า'' (老字; [[พินอิน]]: lǎozì ''เหล่าจื้อ'') โดยอ้างว่าอักษรจีนตัวเต็มถูกแทนที่แล้ว และไม่ได้นำมาใช้อีก
 
กลุ่มผู้ใช้อักษรจีนตัวเต็ม โต้แย้งว่า อักษรจีนตัวเต็มไม่ควรถูกเรียกว่า ''ตัวอักษรซับซ้อน'' เนื่องด้วยอักษรจีนตัวเต็มไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้ซับซ้อนขึ้นแต่อย่างใด เป็นเพียงการใช้มาแต่โบราณ ในทางกลับกัน กลุ่มผู้ใช้[[อักษรจีนตัวย่อ]] ก็โต้แย้งกับชื่อ ''ตัวอักษรมาตรฐาน'' ด้วยเห็นว่า[[อักษรจีนตัวย่อ]]เป็นอักษรมาตรฐานใหม่ และยังแย้งอีกว่าอักษรจีนตัวเต็มไม่ใช่อักษรดั้งเดิมที่แท้จริง เพราะอักษรจีนมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดแต่โบราณ
 
ชาวจีนสูงอายุมักเรียกอักษรจีนตัวเต็มว่า ''ตัวอักษรสมบูรณ์'' (正字; [[พินอิน]]: zhèngzì ''เจิ๋งจื้อ'') และเรียก[[อักษรจีนตัวย่อ]]ว่า ''ตัวอักษรขีดง่าย'' (อักษรจีนตัวเต็ม: 簡筆字; [[อักษรจีนตัวย่อ]]: 简笔字; [[พินอิน]]: jiǎnbǐzì ''เจี๋ยนปี่จื้อ'') หรือ ''ตัวอักษรลดขีด'' (อักษรจีนตัวเต็ม: 減筆字; [[อักษรจีนตัวย่อ]]: 减笔字; [[พินอิน]]: jiǎnbǐzì ''เจี๋ยนปี่จื้อ'')
 
'''หมายเหตุ:''' คำว่า ง่าย 簡 และ ลด 減 ทั้งคู่อ่านออกเสียงว่า jiǎn ''เจี่ยน'' เหมือนกัน
 
== สิ่งพิมพ์ ==
ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ตามปกติแล้ว ประชาชนใน[[จีนแผ่นดินใหญ่]]และ[[สิงคโปร์]]นิยมใช้[[อักษรจีนตัวย่อ]] ซึ่งรัฐบาล[[สาธารณรัฐประชาชนจีน]] พัฒนาขึ้นในยุค 1950 อย่างไรก็ตาม ทาง[[สาธารณรัฐประชาชนจีน]]พิมพ์สื่อที่จะนำเผยแพร่นอก[[จีนแผ่นดินใหญ่]]โดยใช้อักษรจีนตัวเต็ม ส่วนในการเขียน คนส่วนมากจะเขียนตัวอักษรแบบหวัด ขีดบางขีดของตัวอักษรอาจถูกย่อ ซึ่งแล้วแต่ลายมือของแต่ละบุคคล โดยส่วนมากแล้ว คนนิยมเขียนโดยใช้ตัวอักษรที่เลือกได้ (異體字) คือ การเลือกเขียนตัวอักษรที่มีความหมายเดียวกัน แต่เลือกตัวที่ขีดน้อยกว่า ตัวอย่างเช่น เขียน 体 แทน 體 ตัวอักษรที่เลือกได้เหล่านี้ยังคงเป็นตัวอักษรตัวเต็ม แต่ผู้คนมักเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆว่าเป็น[[อักษรจีนตัวย่อ]] แม้การใช้ตัวอักษรที่เลือกได้จะไม่เป็นมาตรฐาน แต่ก็เป็นที่ยอมรับโดยที่วไป และใช้กันอย่างกว้างขวาง ตัวอย่างที่สำคัญเช่น คำว่า [[ไต้หวัน]] (台灣 Táiwān ''ไถวาน'') นิยมใช้ 台 แทน 臺 ซึ่งเป็นตัวอักษรมาตรฐาน
 
== อ้างอิง ==
130,949

การแก้ไข