อักษรชวา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อักษรชวา
Aksara Jawa.svg
ชนิดอักษรสระประกอบ
ภาษาพูดภาษาชวา, ซุนดา, ซาซะก์, มาดูรา, อินโดนีเซีย, กวิ, สันสกฤต
ช่วงยุคประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 15 ถึงปัจจุบัน
ระบบแม่
ระบบพี่น้องอักษรบาหลี
อักษรบาตัก
อักษรบายบายิน
อักษรบูฮิด
อักษรฮานูโนโอ
อักษรลนตารา
อักษรซุนดา
อักษรเรินกง
อักษรเรชัง
อักษรตักบันวา
ช่วงยูนิโคดU+A980–U+A9DF
ISO 15924Java
บทความนี้มีสัญลักษณ์สัทศาสตร์สัทอักษรสากล หากไม่มีการสนับสนุนเร็นเดอร์ที่เหมาะสม คุณอาจเห็นเครื่องหมายคำถาม กล่อง หรือสัญลักษณ์อื่นแทนอักขระยูนิโค้ด

อักษรชวา (ภาษาชวา: Aksara Jawa.svg อักซาราจาวา) หรือ ฮานาจารากา (Hanacaraka.svg) เป็นอักษรที่ใช้เขียนภาษาชวา โดยก่อนหน้าที่จะใช้อักษรชวาเขียน ราว พ.ศ. 1900 ภาษาชวาเขียนด้วยอักษรปัลลวะ อีก 200 ปีถัดมาเขียนด้วยอักษรกวิ จนราว พ.ศ. 2200 อักษรชวาหรือจารากันจึงพัฒนาขึ้นมา อักษรนี้ถูกห้ามใช้ในช่วงที่ญี่ปุ่นยึดครองอินโดนีเซียระหว่าง พ.ศ. 2483 -2488 ราวพ.ศ. 2000 มีการเขียนภาษาชวาด้วยอักษรอาหรับเช่นกัน เรียกว่าเปกอลหรือกันดิล ตั้งแต่เนเธอร์แลนด์นำการเขียนด้วยอักษรละตินเข้ามาเผยแพร่ เมื่อประมาณ พ.ศ. 2300 ทั้งอักษรชวาและอักษรอาหรับจึงถูกแทนที่ด้วยอักษรละติน ปัจจุบันอักษรชวาใช้ทางวิชาการและการประดับตกแต่ง ผู้ที่อ่านได้จะได้รับการยกย่องมากอักษรนี้เคยใช้เขียนภาษาบาหลีและภาษาซุนดา แต่ถูกแทนที่ด้วยอักษรละตินหมดแล้ว

ประวัติ[แก้]

อักษรชวาและอักษรบาหลีเป็นอักษรรุ่นใหม่ของอักษรกวิซึ่งสืบทอดมาจากอักษรพราหมี พัฒนาขึ้นในชวาเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 14 ใช้ในการเขียนเอกสารทางศาสนาในใบลาน อักษรกวิได้พัฒนามาเป็นอักษรชวาเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 22 อักษรชวาใช้ในศาลในสุรการ์ตาและยอร์กยาการ์ตา และแพร่หลายในเกาะชวาและหมู่เกาะซุนดาน้อย ใช้เขียนเอกสารทางประวัติศาสตร์ และอื่นๆ

ตัวอักษรโลหะสำหรับอักษรชวาผลิตขึ้นครั้งแรกเมื่อราว พ.ศ. 2373 โดยชาวดัตช์ อักษรแบบตัวเขียนผลิตขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 25 ใน พ.ศ. 2469 ได้จัดมาตรฐานการสะกดคำภาษาชวา อย่างไรก็ตาม การใช้อักษรชวาถูกห้ามในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อญี่ปุ่นเข้ามายึดครอง ในปัจจุบันไม่มีหนังสือพิมพ์หรือวารสารตีพิมพ์ด้วยอักษรชวา และใช้ในงานวิชาการเท่านั้น การใช้ในชีวิตประจำวันถูกแทนที่ด้วยภาษาอินโดนีเซียซึ่งใช้สอนในโรงเรียน และสอนอักษรนี้เป็นรายวิชาหนึ่ง รัฐบาลท้องถิ่นในชวากลางใช้อักษรชวาในป้ายคู่กับภาษาอินโดนีเซียตั้งแต่ พ.ศ. 2555

ลักษณะ[แก้]

อักษรชวามีอักษร 35 ตัว แต่แทนหน่วยเสียงต่างกันขึ้นกับว่าใช้เขียนภาษาใด พยัญชนะมีเสียงอะหรือออเป็นพื้นเสียง ซึ่งเสียงสระนี้จะเปลี่ยนไปตามเครื่องหมายสระ เครื่องหมายวรรคตอน เช่น จุลภาค มหภาค และเครื่องหมายคำพูดใช้ในบทกวี เขียนจากซ้ายไปขวาและเขียนโดยไม่เว้นระหว่างคำ พยัญชนะมี 2 แบบ คือ ตัวเต็ม (อักษรา) และตัวเชิง (ปาซางัน) มีอักษรพิเศษเรียก อักษรา มุรทา หรือ อักษรา เกเท ใช้เขียนชื่อบุคคลที่เป็นที่เคารพ สระมีสองชุดคือสระจมและสระลอย

อักษรตัวเต็มพื้นฐานมี 20 ตัวได้แก่

ha na ca ra ka
Javanese ha.svg Javanese na.svg Javanese ca.svg Javanese ra.svg Javanese ka.svg
da ta sa wa la
Javanese da.svg Javanese ta.svg Javanese sa.svg Javanese wa.svg Javanese la.svg
pa dha ja ya nya
Javanese pa.svg Javanese dha.svg Javanese ja.svg Javanese ya.svg Javanese nya.svg
ma ga ba tha nga
Javanese ma.svg Javanese ga.svg Javanese ba.svg Javanese tha.svg Javanese nga.svg

อักษรตัวเชิง[แก้]

ha na ca ra ka
Jawa Ha Pasangan.png Jawa Na Pasangan.png Jawa Ca Pasangan.png Jawa Ra Pasangan.png Jawa Ka Pasangan.png
da ta sa wa la
Jawa Da Pasangan.png Jawa Ta Pasangan.png Jawa Sa Pasangan.png Jawa Wa Pasangan.png Jawa La Pasangan.png
pa dha ja ya nya
Jawa Pa Pasangan.png Jawa Dha Pasangan.png Jawa Ja Pasangan.png Jawa Ya Pasangan.png Jawa Nya Pasangan.png
ma ga ba tha nga
Jawa Ma Pasangan.png Jawa Ga Pasangan.png Jawa Ba Pasangan.png Jawa Tha Pasangan.png Jawa Nga Pasangan.png

เครื่องหมายตัวสะกด[แก้]

Panyangga Cêcak Wingyan Layar Pangkon
Diacritic Cecak.png Diacritic Wignyan.png Diacritic Layar.png Jawa Pangkon.png
kaṃ kang kah kar -k

พยัญชนะตัวควบกล้ำ[แก้]

Cakra Kêrêt Pengkal
Diacritic Cakra.png Diacritic Keret.png Jawa Pengkal.png
kra krê kya

อักษรส่วนเพิ่ม[แก้]

เป็นอักษรที่เรียกอักษรมุรทาและมหาปรานา ใช้เขียนคำขึ้นต้นของชื่อบุคคลที่เป็นที่เคารพ โดยการใช้คล้ายกับการใช้อักษรตัวใหญ่ของอักษรละตินที่ใช้เขียนภาษาชวาในปัจจุบัน

อักษรมุรทา
ตัวเต็ม ตัวเชิง ชื่อ
Jawa Na Murda.png Jawa Na Murda Pasangan.png Na murda
Jawa Ca Murda.png Jawa Ca Murda Pasangan.png Ca Murda
Jawa Ka Murda.png Jawa Ka Murda Pasangan.png Ka murda
Jawa Ta Murda.png Jawa Ta Murda Pasangan.png Ta murda
Jawa Sa Murda.png Jawa Sa Murda Pasangan.png Sa murda
Jawa Pa Murda.png Jawa Pa Murda Pasangan.png Pa murda
Jawa Nya Murda.png Jawa Nya Murda Pasangan.png Nya murda
Jawa Ga Murda.png Jawa Ga Murda Pasangan.png Ga murda
Jawa Ba Murda.png Jawa Ba Murda Pasangan.png Ba murda
อักษรมหาปรานา
ตัวเต็ม ตัวเชิง ชื่อ
Jawa Dha Mahaprana Pasangan.png Jawa Dha Mahaprana Pasangan2.png Da mahaprana
Jawa Sa Mahaprana.png Jawa Sa Mahaprana Pasangan.png Sa mahaprana
Jawa Ja Mahaprana.png Jawa Ja Mahaprana Pasangan.png Ja mahaprana
Jawa Tha Mahaprana.png Jawa Tha Mahaprana Pasangan.png Tha mahaprana
อักษรพิเศษ
ตัวเต็ม ตัวเชิง ชื่อ
Jawa Ra Agung.png Jawa Ra Agung Pasangan.png Ra agung
Jawa Pa Cerek.png Jawa Pa Cerek Pasangan.png Pa cêrêk
Jawa Nga Lelet.png Jawa Nga Lelet Pasangan.png Nga lêlêt

อักษรสำหรับถ่ายเสียงภาษาอื่น[แก้]

การถ่ายเสียงอักษรละติน
Rekan fa.png Rekan Ka Sasak.png Rekan va.png Rekan za.png
fa qa va za
fa qa va d͡ʒa
ถ่ายเสียงอักษรอาหรับ
Rekan tsa.png Rekan ha.png Rekan kha.png Rekan dza.png Rekan za.png Rekan sho.png Rekan dho.png Rekan tho.png Rekan zho.png Rekan a'.png Rekan gho.png Rekan fa.png Rekan Ka Sasak.png
tsa ḥa kha dza za ṣa ḍa ṭa ẓa a' gha fa qa
θa ħa xa ða d͡ʒa sˤa ðˤa tˤa dˤa ʔ ɣa fa qa
ถ่ายเสียงภาษาซุนดา
Sundanese nya.png Jawa Pa Cerek Tarung.png Jawa Nga Lelet Dirga.png
nya rêu lêu
ɳa
ถ่ายเสียงภาษาจีน
Rekan the.png Rekan se.png Rekan nie.png Rekan hwe.png Rekan yo.png Rekan syo.png
the se nie hwe yo syo

สระพื้นฐาน[แก้]

a i u e o ě
Jawa A.png Jawa I.png Jawa U.png Jawa E.png Jawa O.png
- Wulu Suku Taling Taling-tarung Pěpět
Inherent vowel a.png Diacritic Wulu.png Jawa Suku.png Jawa Taling.png Jawa Taling Tarung.png Jawa Pepet.png

สระส่วนเพิ่ม[แก้]

aa ii uu ai au ěu o (ซุนดา) i (กวิ)
Jawa Aa.png Jawa Ii.png Jawa Uu.png Jawa Ai.png Jawa Au.png Jawa I Kawi.png
Tarung Wulu mělik Suku měndut Dirga mure Dirga mure-tarung Pěpět-tarung Tolong -
Diacritic tarung.png Diacritic wulu melik.png Diacritic suku mendut.png Diacritic dirga mure.png Diacritic dirga mure-tarung.png Diacritic pepet-tarung.png Diacritic tolong.png

ตัวเลข[แก้]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Jawa 1.png Jawa Nga Lelet.png Jawa 3.png Jawa 4.png Jawa 5.png Jawa E.png Jawa 7.png Jawa Pa Murda.png Jawa Ya.png Jawa 0.png

การเรียงลำดับ[แก้]

อักษรชวามีการเรียงลำดับที่มีเอกลักษณ์ เพราะจะเป็นบทกวีในตัวของมันเองด้วย คือ "Hana caraka, data sawala, paḍa jayanya, maga baṭanga," ซึ่งมาจากนิทานพื้นบ้านเรื่องอายี ซากา[1] ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์องค์แรกของชวา อักษรชวานี้จะเรียงลำดับตามแบบของภาษาสันสกฤตก็ได้

การใช้งานในปัจจุบัน[แก้]

ใช้เขียนภาษาซุนดา[แก้]

ชาวซุนดาบางส่วนใช้อักษรชวาในการเขียนภาษาซุนดา แต่ได้ดัดแปลงตัวอักษรและเปลี่ยนชื่อเรียกขากจากจารากันในภาษาชวาเป็นจาจารากัน มี 18 ตัวโดยตัดตัว dha และ tha ออกไป

ความตล้ายคลึงกับอักษรบาหลี[แก้]

รูปลักษณ์ของอักษรชวาและอักษรบาหลีคล้ายคลึงกัน แต่ใช้ยูนิโคดต่างกัน

Javanese Script
Balinese Script
อักษรชวา อักษรบาหลี
อาคารที่มีป้ายเขียนด้วยอักษรชวา


อ้างอิง[แก้]

  1. Soemarmo, Marmo. "Javanese Script." Ohio Working Papers in Linguistics and Language Teaching 14.Winter (1995): 69-103.