อักษรกอธิก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อักษรกอธิก เป็นอักษรที่ใช้เขียนภาษากอธิก โดยอุลฟิลัสเป็นผู้คิดค้นอักษรชุดนี้เมื่อราวคริสต์ศตวรรษที่ 4 โดยมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการแปลคัมภีร์ไบเบิล[1]

อักษรกอธิกใช้รูปอันเชียล (uncial) ของอักษรกรีกแต่ละตัว และได้มีการคิดค้นตัวอักษรเพิ่มบางตัวเพื่อให้สามารถแทนเสียงในภาษากอธิกได้ครบ

ตัวอักษร[แก้]

ตัวอักษร ถอดถ่ายเป็นอักษรละติน เทียบอักษรกรีก ชื่อ IPA ค่าตัวเลข รหัส XML
Gothic letter ahsa.svg 𐌰 a Α ahsa / aza /a, aː/ 1 𐌰
Gothic letter bairkan.svg 𐌱 b Β bairkan / bercna /b, β/ 2 𐌱
Gothic letter giba.svg 𐌲 g Γ giba / geuua /ɡ, ŋ/ 3 𐌲
Gothic letter dags.svg 𐌳 d Δ dags / daaz /d, ð/ 4 𐌳
Gothic letter aihvus.svg 𐌴 e Ε aiƕus / eyz /e, eː/ 5 𐌴
Gothic letter qairthra.svg 𐌵 q 16x16像素 (Ϛ), ϰ qairþra (qairthra) / qertra /kʷ/ 6 𐌵
Gothic letter iuja.svg 𐌶 z Ζ ezec /z/ 7 𐌶
Gothic letter hagl.svg 𐌷 h H hagl / haal /h/ 8 𐌷
Gothic letter thiuth.svg 𐌸 þ, th Θ þiuþ (thiuth) / thyth /θ/ 9 𐌸
Gothic letter eis.svg 𐌹 i Ι eis / iiz /i, iː/ 10 𐌹
Gothic letter kusma.svg 𐌺 k Κ kusma / chozma /k/ 20 𐌺
Gothic letter lagus.svg 𐌻 l Λ lagus / laaz /l/ 30 𐌻
Gothic letter manna.svg 𐌼 m Μ manna /m/ 40 𐌼
Gothic letter nauthus.svg 𐌽 n Ν nauþs (nauths) / noicz /n/ 50 𐌽
Gothic letter jer.svg 𐌾 j jer / gaar /j/ 60 𐌾
Gothic letter urus.svg 𐌿 u urus / uraz /u, uː/ 70 𐌿
Gothic letter pairthra.svg 𐍀 p Π pairþra (pairthra) / pertra /p/ 80 𐍀
Gothic numeral ninety.svg 𐍁 Ϟ 90 𐍁
Gothic letter raida.svg 𐍂 r R raida / reda /r/ 100 𐍂
Gothic letter sauil.svg 𐍃 s S sauil / sugil /s/ 200 𐍃
Gothic letter teiws.svg 𐍄 t Τ teiws / tyz /t/ 300 𐍄
Gothic letter winja.svg 𐍅 w Υ winja / uuinne /w, y/ 400 𐍅
Gothic letter faihu.svg 𐍆 f F faihu / fe /f/ 500 𐍆
Gothic letter iggws.svg 𐍇 x Χ iggws / enguz /kʰ/ 600 𐍇
Gothic letter hwair.svg 𐍈 ƕ, hw ƕair / uuaer /ʍ/ 700 𐍈
Gothic letter othal.svg 𐍉 o Ω oþal (othal) / utal /o, oː/ 800 𐍉
Gothic numeral nine hundred.svg 𐍊 Ϡ 900 𐍊

อักษรกอธิกในยูนิโคด[แก้]

อักษรกอธิกถูกเพิ่มในยูนิโคดในรุ่น 3.1 ซึ่งออกเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544 มีช่วงยูนิโคดอยู่ที่ U+10330–U+1034F

กอธิก[1][2]
ผังอักขระทางการของยูนิโคดคอนซอร์เทียม (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+1033x 𐌰 𐌱 𐌲 𐌳 𐌴 𐌵 𐌶 𐌷 𐌸 𐌹 𐌺 𐌻 𐌼 𐌽 𐌾 𐌿
U+1034x 𐍀 𐍁 𐍂 𐍃 𐍄 𐍅 𐍆 𐍇 𐍈 𐍉 𐍊
หมายเหตุ
1.^ อ้างอิงจากยูนิโคดรุ่น 13.0
2.^ ช่องที่เป็นสีเทาหมายถึงช่องที่ไม่ได้มีการกำหนดอักขระใด ๆ ไว้

อ้างอิง[แก้]

  1. According to the testimony of the historians Philostorgius, Socrates of Constantinople and Sozomen. Cf. Streitberg (1910:20).

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ในอักษรกอธิก