ชุดตัวอักษรฟินิเชีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ชุดตัวอักษรฟินิเชีย
Phoenician abjad.svg
ชนิดอักษรไร้สระ
ภาษาพูดฟินิเชีย, พิวนิก, อัมโมไนต์, มัวไบต์, อีโดไมต์, อาหรับเก่า
ช่วงยุคป. 1050–150 ปีก่อนคริสต์ศักราช[1]
ระบบแม่
ระบบลูก
ระบบพี่น้อง
ช่วงยูนิโคดU+10900–U+1091F
ISO 15924Phnx
บทความนี้มีสัญลักษณ์สัทศาสตร์สัทอักษรสากล หากไม่มีการสนับสนุนเร็นเดอร์ที่เหมาะสม คุณอาจเห็นเครื่องหมายคำถาม กล่อง หรือสัญลักษณ์อื่นแทนอักขระยูนิโค้ด
ชุดตัวอักษรฟินิเชีย *
UNESCO-MOW.svg  ความทรงจำแห่งโลกโดยยูเนสโก
Sarcophagus with Phoenician writing 2.jpg
โลงหินของกษัตริย์ฟินิเชียพระองค์หนึ่ง ที่ขอบฝาโลง
มีข้อความจารึกเป็นอักษรฟินิเชียรูปแบบเก่าที่สุดเท่าที่พบ
ประเทศ เลบานอน
ภูมิภาค **รัฐอาหรับ
อ้างอิง2004-53
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน2005/2548
* ชื่อตามที่ได้จดทะเบียนในบัญชีมรดกความทรงจำแห่งโลก
** ภูมิภาคที่จัดแบ่งโดยยูเนสโก

ชุดตัวอักษรฟินิเชีย เป็นชุดตัวอักษร (อักษรไร้สระ)[3] จากจารึกคะนาอันและแอราเมอิกที่พบทั่วภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียน มีอักษร 22 ตัว ไม่มีเครื่องหมายสระ ชื่ออักษรนี้มาจากอารยธรรมฟินิเชีย

รูปแบบอักษร[แก้]

ต้นตอ อักษร ชื่อ[4] ความหมาย หน่วยเสียง ทับศัพท์ ตัวอักษรที่ตรงกัน
ไฮเออโรกลีฟอียิปต์ อักษรไซนายดั้งเดิม อักษรคะนาอันดั้งเดิม ภาพ ตัวอักษร แอราเมอิก ฮีบรู ซีรีแอก อาหรับ กรีก ละติน ซีริลลิก พราหมี เทวนาครี ไทย
𓃾 Proto-semiticA-01.svg Protoalef.svg อาเลฟ 𐤀 ʾālep โค, หัววัว ʾ [ʔ] ʾ 𐡀 א ܐ , ء Αα Aa Аа 𑀅 /a/ अ /a/
𓉐 Proto-semiticB-01.svg Protobet.svg เบต 𐤁 bēt บ้าน b [b] b 𐡁 ב ܒ Ββ Bb Бб, Вв 𑀩 /b/ ब /b/
𓌙 Proto-semiticG-01.svg Protogimel.svg กิเมล 𐤂 gīml ไม้ขว้าง (หรืออูฐ[5]) g [ɡ] g 𐡂 ג ܓ Γγ Cc, Gg Гг, Ґґ 𑀕 /g/ ग /g/
𓇯 Proto-semiticD-01.svg Proto-semiticD-02.svg Protodalet.svg ดาเล็ต 𐤃 dālet ประตู (หรือปลา[5]) d [d] d 𐡃 ד ܕ د, ذ Δδ Dd Дд 𑀥 /dʰ/ ध /dʰ/
𓀠? Proto-semiticE-01.svg Protohe.svg เฮ 𐤄 he หน้าต่าง (หรือความปีติยินดี[5]) h [h] h 𐡄 ה ܗ ه Εε Ee Ее, Єє, Ээ 𑀳 /ɦ/ ह /ɦ/
𓏲 Proto-semiticW-01.svg Protowaw.svg วาว 𐤅 wāw ตะขอ w [w] w 𐡅 ו ܘ (Ϝϝ), Υυ Ff, Uu, Vv, Yy, Ww Ѵѵ, Уу, Ўў 𑀯 /v/ व /v/
𓏭 Proto-semiticZ-01.svg Protozayn.svg ซายิน 𐤆 zajin, zayin อาวุธ (หรือตรวน[5]) z [z] z 𐡆 ז ܙ Ζζ Zz Зз 𑀚 /ɟ/ ज /dʒ/
𓉗/𓈈? Proto-semiticH-01.svg Protohet.svg เฮท 𐤇 ḥēt ลาน/กำแพง[6] (?) [ħ] 𐡇 ח ܚ ح, خ Ηη Hh Ии, Йй 𑀖 /gʰ/ घ /gʰ/
𓄤? Proto-semiticTet-01 Prototet.svg เทท 𐤈 ṭēt ล้อ[7] [] 𐡈 ט ܛ ط, ظ Θθ Ѳѳ 𑀣 /tʰ/ थ /tʰ/
𓂝 Proto-semiticI-01Proto-semiticI-02.svg Protoyud.svg ย้อด 𐤉 yod แขน, มือ y [j] j 𐡉 י ܝ ي Ιι Ιi, Jj Іі, Її, Јј 𑀬 /j/ य /j/
𓂧 Proto-semiticK-01.svg Protokaf.svg คาฟ 𐤊 kāp ฝ่ามือ k [k] k 𐡊 כך ܟ Κκ Kk Кк 𑀓 /k/ क /k/
𓌅 Proto-semiticL-01.svg Protolamed.svg ลาเมด 𐤋 lāmed ประตัก[8] l [l] l 𐡋 ל ܠ Λλ Ll Лл 𑀮 /l/ ल /l/
𓈖 Proto-semiticM-01.svg Protomem.svg เม็ม 𐤌 mēm น้ำ m [m] m 𐡌 מם ܡ Μμ Mm Мм 𑀫 /m/ म /m/
𓆓 Proto-semiticN-01.svg Protonun.svg นูน 𐤍 nūn งู (หรือปลา [5][9]) n [n] n 𐡍 נן ܢ Νν Nn Нн 𑀦 /n/ न /n/
𓊽 Proto-semiticX-01Proto-semiticX-02 Protosamek.svg ซาเมก 𐤎 śāmek เสา(?) ś [s] s 𐡎 ס ܣ ܤ Ξξ Ѯѯ 𑀱 /ʂ/ ष /ʂ/
𓁹 Proto-semiticO-01 Protoayin.svg อายิน 𐤏 ʿayin ตา ʿ [ʕ] ʿ 𐡏 ע ܥ ع, غ Οο, Ωω Oo Оо, Ѡѡ 𑀏 /e/ ए /e/
𓂋 Proto-semiticP-01.svg Protope.svg Pe 𐤐 ปาก (หรือมุม[5]) p [p] p 𐡐 פף ܦ ف Ππ Pp Пп 𑀧 /p/ प /p/
𓇑 ?[10] Proto-semiticTsade-01Proto-semiticTsade-02 Protosade.svg Sadek 𐤑 ṩādē ต้นพาไพรัส/เบ็ดตกปลา? [] 𐡑 צץ ܨ ص, ض (Ϻϻ) Цц, Чч, Џџ 𑀘 /c/ च /tʃ/
𓃻? Proto-semiticQ-01.svg Protoquf.svg กอฟ 𐤒 qōp ตาเข็ม q [q] q 𐡒 ק ܩ (Ϙϙ), Φφ Qq Ҁҁ 𑀔 /kʰ/ ख /kʰ/
𓁶 Proto-semiticR-01.svg Protoresh.svg Res 𐤓 rēs, reš หัว r [r] r 𐡓 ר ܪ Ρρ Rr Рр 𑀭 /r/ र /r/
𓌓 Proto-semiticS-01.svg Proto-semiticS-01.svg ชีน 𐤔 šīn ฟัน (หรือดวงอาทิตย์[5]) š [ʃ] š 𐡔 ש ܫ ش, س Σσς Ss Сс, Шш, Щщ 𑀰 /ɕ/ श /ɕ/
𓏴 Proto-semiticT-01.svg Prototaw.svg ทาฟ 𐤕 tāw เครื่องหมาย t [t] t 𐡕 ת ܬ ت, ث Ττ Tt Тт 𑀢 /t/ त /t/

ยูนิโคด[แก้]

ฟินิเชีย
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+1090x 𐤀 𐤁 𐤂 𐤃 𐤄 𐤅 𐤆 𐤇 𐤈 𐤉 𐤊 𐤋 𐤌 𐤍 𐤎 𐤏
U+1091x 𐤐 𐤑 𐤒 𐤓 𐤔 𐤕 𐤖 𐤗 𐤘 𐤙 𐤚 𐤛       𐤟

เชิงอรรถและอ้างอิง[แก้]

  1. 1050 ปีก่อนคริสต์ศักราชมีไว้เพื่อความสะดวก จารึกที่เก่าแก่ที่สุดมาจากศตวรรษที่ 10 ก่อนคริสต์ศักราช อักษรก่อนหน้าที่ใช้ในอาณาจักรซีเรีย-ฮิตไทต์เมื่อศตวรรษที่ 13 ถึง 12 ก่อนคริสต์ศักราช ได้รับการระบุเป็น "อักษรคะนาอันดั้งเดิม" การใช้งานชุดตัวอักษรฟินิเชียเริ่มสูญไปอย่างช้า ๆ ในสมัยเฮลเลนิสต์ในขณะที่รูปแบบที่ผ่านการพัฒนาการได้เข้ามาแทนที่ แล้วยกเลิกใช้งานพร้อมกับการทำลายล้างคาร์เทจใน 149 ปีก่อนคริสต์ศักราช
  2. Himelfarb, Elizabeth J. "First Alphabet Found in Egypt", Archaeology 53, Issue 1 (January/February 2000): 21.
  3. Fischer, Steven Roger (2004). A history of writing. Reaktion Books. p. 90.
  4. ตาม Fischer, Steven R. (2001). A History of Writing. London: Reaction Books. p. 126.
  5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Theodor Nöldeke (1904)[ต้องการเลขหน้า]
  6. The letters he and ḥēt continue three Proto-Sinaitic letters, ḥasir "courtyard", hillul "jubilation" and ḫayt "thread". The shape of ḥēt continues ḥasir "courtyard", but the name continues ḫayt "thread". The shape of he continues hillul "jubilation" but the name means "window".[ต้องการอ้างอิง] see: He (letter)#Origins.
  7. The glyph was taken to represent a wheel, but it possibly derives from the hieroglyph nefer hieroglyph 𓄤 and would originally have been called tab טוב "good".
  8. The root l-m-d mainly means "to teach", from an original meaning "to goad". H3925 in Strong’s Exhaustive Concordance to the Bible, 1979.
  9. the letter name nūn is a word for "fish", but the glyph is presumably from the depiction of a snake, which would point to an original name נחש "snake".
  10. the letter name may be from צד "to hunt".

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]