อักษรโอจิบเว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จารึกภาษาครีเขียนด้วยอักษรครีที่พัฒนามาจากอักษรโอจิบเว

อักษรโอจิบเวคืออักษรที่ใช้เขียนภาษาโอจิบเวซึ่งมีหลายระบบ มีทั้งระบบอักษรพยางค์และการเขียนด้วยอักษรโรมันระบบต่างๆ

อักษรพยางค์ของอีวานส์[แก้]

อักษรโอจิบเว ประดิษฐ์โดย เจมส์ อีวาน มิชชันนารีชาวตะวันตก เมื่อราว พ.ศ. 2383 เขาพยายามเขียนภาษาโอจิบเวด้วยอักษรละติน แตไม่สำเร็จ จึงประดิษฐ์เป็นอักษรพยางค์ บางส่วนมีพื้นฐานมาจากชวเลข ต่อมาเขาปรับปรุงอักษรนี้สำหรับเขียนภาษาครี อักษรโอจิบเวส่วนใหญ่ใช้ในแคนาดา ในสหรัฐนิยมใช้อักษรละตินมากกว่าประกอบด้วยสัญญลักษณ์ 9 ตัว แต่ละตัวเขียนได้ 4 ทิศทาง เพื่อแสดงเสียงสระซึ่งเพียงพอสำหรับภาษาโอจิบเว

อักษรอื่นๆสำหรับภาษาโอจิบเว[แก้]

อักษรโรมัน[แก้]

ระบบสระของ Fiero[แก้]

มีการเรียงลำดับอักษรเป็นดังนี้:

a aa b ch d e g ' h i ii j k m n (nh) ny o oo p s sh t w y z zh

ระบบสระของ Rhodes[แก้]

มีการเรียงลำดับอักษรดังนี้:

' a b c d e g (ġ) h i j k (k̩) m n o p s t w y z

ระบบของ Saulteaux-Cree[แก้]

มีลำดับอักษรเป็นดังนี้:

' a â c ê h i î k m n o ô p s š t w y

ระบบผสม[แก้]

ใช้ทางภาคเหนือของออนตาริโอ ใกล้เคียงกับระบบของ Saulteaux-Cree แต่ใช้ <sh> แทน <š> และใช้สระ 2 ตัวแทนสระเสียงยาว

ระบบAlgonquin[แก้]

ใช้รูปแบบจากภาษาฝรั่งเศส

แผนภูมิของระบบการเขียนด้วยอักษรโรมันชนิดต่างๆ[แก้]

ระบบ
สระของ
Fiero
ระบบ
สระของ
Rhodes
ระบบ
ผสม
ระบบ
Saulteaux
ระบบ
Algonquin
สัทอักษร
<none> ' ' ' <none> <none>
a a a a a ə
aa aa aa â â / à
b b p p b b
ch ch hc hc tc t͡ʃ
d d t t d d
e e e ê ê / è
g g k k g ɡ
gw gw / ġ kw kw gw ɡw
h h h h h h
' h h h h ʔ
i i i i i ɪ
ii ii ii î î / ì
j j c c dj d͡ʒ
k k hk hk k k
kw kw / hkw hkw kw kw
m m m m m m
mb mb mp mp mb mb
n n n n n n
nd nd nt nt nd nd
ng ng nk nk ng ŋ(ɡ)
n' nh <none>/<none> <none>/<none> <none>/<none> Ṽʔ
nj nj nc nc ndj nd͡ʒ
ns ns nhs nhs ns Ṽs
nz nz ns ns nz Ṽz
ny/-nh ny/-nh y/<none> <none>/<none> <none>/<none> Ṽj /
nzh nzh nsh nj Ṽʒ
o o o o o o / ʊ
oo oo oo ô ô / ò /
p p hp hp p p
s s hs hs s s
sh sh hsh c ʃ
shk shk shk šk ck ʃk
shp shp shp šp cp ʃp
sht sht sht št ct ʃt
sk sk sk sk sk sk
t t ht ht t t
w w w w w w
y y y y y j
z z s s z z
zh zh sh š j ʒ

ระบบอักษรโรมันของอีวานส์[แก้]

Evans system a aa b d e ee g j m n o oo u uu z s
Fiero system i/e e b/p d/t y/i ii g/k j/ch m n w/o oo a aa z/s zh/sh
Evans system V̄V̄ VV̂
Fiero system Vn VVny/VVnh 'V/hV V'

ระบบของบารากา[แก้]

Baraga system a â b d dj e/é/ê g h i j k m n o ô p s sh ss t tch w
Fiero system ' a a/aa b d j e g '/h i/ii/y zh k/g- m n o/oo oo p/b- z sh s t/d- ch w

ระบบ Cuoq[แก้]

Cuoq system a b c d dj e g h i j k m n o p s t tc Vv w z
Fiero system ' a/aa b sh/zh d j e g '/h i/ii/y zh k/g m n o/oo p/b s/z t/d ch/j V/Vː/Vw w zแหล่งข้อมูลอื่น[แก้]