ชุดตัวอักษรซีรีแอก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ชุดตัวอักษรซีรีแอก
ชนิดอักษรไร้สระ
ภาษาพูดภาษาซีรีแอก
ภาษาแอราเมอิก
ภาษาอาหรับ (Garshuni)
ช่วงยุคประมาณ 200 ปีก่อนคริสตกาล–ปัจจุบัน
ระบบแม่
ระบบลูกชุดตัวอักษรซอกเดีย

  → อักษรออร์คอน
      → อักษรฮังการีโบราณ
  → อักษรอุยกูร์
      → อักษรมองโกเลีย
ชุดตัวอักษรนาบาทาเอียน
  → ชุดตัวอักษรอาหรับ

อักษรจอร์เจีย (ยังสรุปไม่ได้)
ISO 15924Syrc (ซีรีแอก)
Syre (เอสตรันเจลา)
Syrj (ตะวันตก)
Syrn (ตะวันออก)
บทความนี้มีสัญลักษณ์สัทศาสตร์สัทอักษรสากล หากไม่มีการสนับสนุนเร็นเดอร์ที่เหมาะสม คุณอาจเห็นเครื่องหมายคำถาม กล่อง หรือสัญลักษณ์อื่นแทนอักขระยูนิโค้ด
หนังสือเขียนด้วยอักษรซีรีแอก

ชุดตัวอักษรซีรีแอก (อังกฤษ: Syriac alphabet) เป็นชุดของตัวอักษรที่ใช้ในวรรณคดีทางศาสนาของชาวคริสต์ในซีเรีย ราวพ.ศ. 1032 เกิดการแบ่งแยกเป็น 2 กลุ่มคือ

  1. กลุ่มซีเรียตะวันออกที่ถือปฏิบัติตามเนสโตเรียสในเปอร์เซีย
  2. กลุ่มซีเรียตะวันตกที่ถือปฏิบัติตามจาคอบแห่งอีเดสซา

เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าอักษรที่แต่ละกลุ่มใช้เริ่มต่างกัน อักษรที่กลุ่มตะวันออกใช้เรียกอักษรเนสโตเรีย ยังคงใช้ในทางศาสนาโดยชาวคริสต์ในซีเรีย อิรัก และเลบานอน อักษรที่กลุ่มตะวันตกใช้เรียกอักษรเซอร์โต (เส้นตรง) หรือ อักษรจาโคไบต์

อักษรหลายชนิดพัฒนามาจากชุดตัวอักษรซีรีแอก ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เช่น อักษรนาบาทาเอียน อักษรพัลไมรัน อักษรมันดาอิก อักษรพาร์เทียน อักษรปะห์ลาวี อักษรซอกเดีย อักษรอเวสตะ และอักษรมานิเชียน

ลักษณะ[แก้]

เขียนจากขวาไปซ้ายรูปอักษรเปลี่ยนไปตามตำแหน่งในคำ ไม่มีตัวเลข แต่อักษรแต่ละตัวใช้แทนค่าเป็นตัวเลขได้ ปกติแสดงเสียงสระโดยใช้จุด แต่เขียนโดยไม่แสดงเสียงสระก็ได้

ใช้เขียน[แก้]

พยัญชนะ[แก้]

อักษรซีรีแอก ชื่ออักษร ค่าเป็นตัวเลข
ܐ อะลาฟ 1
ܒ เบธ 2
ܓ กามัล 3
ܔ กาชูนี -
ܕ ดาลาธ 4
ܗ เฮ 5
ܘ วาว 6
ܙ เซน 7
ܚ เฮธ 8
ܛ เทธ 9
ܝ ยุดห์ 10
ܟ คาปห์ 20
ܠ ลามานดน์ 30
ܡ มิม 40
ܢ นุน 50
ܣ เซมคาธ 60
ܥ เอ 70
ܦ เพ 80
ܨ ซาด์เฮ 90
ܩ ควาฟ 100
ܪ ริช 200
ܫ ชิน 300
ܬ ทาว 400

อักษรซีรีแอกในคอมพิวเตอร์[แก้]

ผู้ใช้วินโดวส์เอกซ์พีสามารถอ่านอักษรซีรีแอกหรือพิมพ์ข้อความสั้นๆด้วยโปรแกรม Character Map ฟอนต์ Estrangelo Edessa

ซีรีแอก
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+070x ܀ ܁ ܂ ܃ ܄ ܅ ܆ ܇ ܈ ܉ ܊ ܋ ܌ ܍   ܏
U+071x ܐ ܑ ܒ ܓ ܔ ܕ ܖ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܜ ܝ ܞ ܟ
U+072x ܠ ܡ ܢ ܣ ܤ ܥ ܦ ܧ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ ܭ ܮ ܯ
U+073x ܰ ܱ ܲ ܳ ܴ ܵ ܶ ܷ ܸ ܹ ܺ ܻ ܼ ܽ ܾ ܿ
U+074x ݀ ݁ ݂ ݃ ݄ ݅ ݆ ݇ ݈ ݉ ݊     ݍ ݎ ݏ


อ้างอิง[แก้]