ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1098

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Thai Highway-1098.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1098
กิ่วพร้าว - แก่นใต้
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:55.013 กิโลเมตร (34.183 ไมล์)
ใช้งาน:พ.ศ. 2528 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
จาก:บ.กิ่วพร้าว อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ถึง:บ.แก่นใต้ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1098 [แยกทางหลวงหมายเลข 1016 (กิ่วพร้าว)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 1174 (แก่นใต้)] เป็นถนนที่แยกมาจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1016 (แม่จัน-เชียงแสน)สร้างขึ้นตามพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1098 สายแยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1016 (บ้านกิ่วพร้าว) - บรรจบทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1174 (บ้านแก่นใต้) พ.ศ. 2528 [1] ในสมัยที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยถูกกำหนดให้เป็นทางหลวงที่มีความจำเป็นต้องสร้างโดยเร่งด่วน [2] เนื่องจากเป็นเส้นทางสายยุทธศาสตร์สำคัญในการปราบปรามขบวนการคอมมิวนิสต์ในอดีต

เขตการควบคุม[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1098 แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

  • ตอน 0100 [แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1016 (กิ่วพร้าว)-ปงน้อย] ระยะทาง 29.6 กิโลเมตร อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของหมวดทางหลวงเชียงแสน และหมวดทางหลวงเวียงเชียงรุ้งแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 (เชียงคำ)
  • ตอน 0200 [ปงน้อย-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1174 (แก่นใต้)] ระยะทาง 25.413 กิโลเมตร อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของหมวดทางหลวงเวียงเชียงรุ้ง และหมวดทางหลวงเชียงของ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 (เชียงคำ)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1098
HWicon leer.svg HWicon 2mcirSTART.svg HWicon leer.svg แยกกิ่วพร้าว (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1016)
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg อ.แม่จัน จ.เชียงราย
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg
HWicon leer.svg HWicon 2mJLF2m.svg HWicon leer.svg แยกท่าข้าวเปลือก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1209)
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg ไป อ.เมืองเชียงราย
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg
BSicon WASSERq.svg HWicon 2mOVRV.svg BSicon WASSERq.svg น้ำแม่กก
HWicon leer.svg HWicon 2mBDR.svg HWicon leer.svg รอยต่อ อ.แม่จัน-อ.ดอยหลวง
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg
HWicon leer.svg HWicon 2mJRT2m.svg HWicon leer.svg แยกปงน้อย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1271)
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg ไป อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg
BSicon WASSERq.svg HWicon 2mOVRV.svg BSicon WASSERq.svg น้ำแม่บง
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg
HWicon leer.svg HWicon 2mJLF2m.svg HWicon leer.svg แยกแม่เลียบ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1173)
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg ไป อ.เวียงเชียงรุ้ง อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
BSicon WASSERq.svg HWicon 2mOVRV.svg BSicon WASSERq.svg น้ำแม่บง
HWicon leer.svg HWicon 2mBDR.svg HWicon leer.svg รอยต่อ อ.ดอยหลวง-อ.เชียงแสน
BSicon WASSERq.svg HWicon 2mOVRV.svg BSicon WASSERq.svg ห้วยช้างลอด
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg ดอยกิ่วหก
HWicon leer.svg HWicon 2mBDR.svg HWicon leer.svg รอยต่อ อ.เชียงแสน-อ.เชียงของ
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg
HWicon leer.svg HWicon 2mcirSTART.svg HWicon leer.svg แยกแก่นใต้ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1174)

ความสำคัญ[แก้]

ทางหลวงสายนี้เป็นถนนสายหลักที่ใช้ในการเดินทางของประชาชน ใน อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น อำเภอดอยหลวง และอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

อ้างอิง[แก้]

  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๙๘ สายแยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๑๖ (บ้านกิ่วพร้าว) - บรรจบทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๑๑๗๔ (บ้านแก่นใต้) พ.ศ. ๒๕๒๘, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/A/154/43.PDF
  2. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๙๘ สายแยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๑๖ (บ้านกิ่วพร้าว)-บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๑๗๔ (บ้านแก่นใต้) เป็นทางหลวงที่มีความจำเป็นต้องสร้างโดยเร่งด่วน, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/D/052/1344.PDF