ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1098

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Thai Highway-1098.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1098
กิ่วพร้าว - แก่นใต้
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:55.013 กิโลเมตร (34.183 ไมล์)
ใช้งาน:พ.ศ. 2528 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
จาก:บ.กิ่วพร้าว อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ถึง:บ.แก่นใต้ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1098 [แยกทางหลวงหมายเลข 1016 (กิ่วพร้าว)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 1174 (แก่นใต้)] เป็นถนนที่แยกมาจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1016 (แม่จัน-เชียงแสน)สร้างขึ้นตามพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1098 สายแยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1016 (บ้านกิ่วพร้าว) - บรรจบทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1174 (บ้านแก่นใต้) พ.ศ. 2528 [1] ในสมัยที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยถูกกำหนดให้เป็นทางหลวงที่มีความจำเป็นต้องสร้างโดยเร่งด่วน [2] เนื่องจากเป็นเส้นทางสายยุทธศาสตร์สำคัญในการปราบปรามขบวนการคอมมิวนิสต์ในอดีต

เขตการควบคุม[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1098 แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

  • ตอน 0100 [แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1016 (กิ่วพร้าว)-ปงน้อย] ระยะทาง 29.6 กิโลเมตร อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของหมวดทางหลวงเชียงแสน และหมวดทางหลวงเวียงเชียงรุ้งแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 (เชียงคำ)
  • ตอน 0200 [ปงน้อย-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1174 (แก่นใต้)] ระยะทาง 25.413 กิโลเมตร อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของหมวดทางหลวงเวียงเชียงรุ้ง และหมวดทางหลวงเชียงของ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 (เชียงคำ)

ความสำคัญ[แก้]

ทางหลวงสายนี้เป็นถนนสายหลักที่ใช้ในการเดินทางของประชาชน ใน อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น อำเภอดอยหลวง และอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

อ้างอิง[แก้]

  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๙๘ สายแยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๑๖ (บ้านกิ่วพร้าว) - บรรจบทางหลวงจังหวัด หมายเลข ๑๑๗๔ (บ้านแก่นใต้) พ.ศ. ๒๕๒๘, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/A/154/43.PDF
  2. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๙๘ สายแยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๑๖ (บ้านกิ่วพร้าว)-บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๑๗๔ (บ้านแก่นใต้) เป็นทางหลวงที่มีความจำเป็นต้องสร้างโดยเร่งด่วน, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/D/052/1344.PDF