มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
ดูบทความหลักที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี
Sripatum University Choburi Campus
New logo spu (Converted).png
ชื่อย่อ มศป. ชบ. / SPU C
คติพจน์ การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ
สถาปนา 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 (30 ปี)
ประเภท วิทยาเขต
รองอธิการบดี ดร.บุษบา ชัยจินดา
ที่ตั้ง เลขที่ 79 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
สีประจำสถาบัน ██ สีฟ้า
██ สีชมพู
เพลง บัวเบิกบาน
เว็บไซต์ www.east.spu.ac.th
Logo30 SPUC.png

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี (อังกฤษ: Sripatum University Chonburi Campus) เป็นวิทยาเขตของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระด้านการจัดการการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล และตอบสนองความต้องการของเยาวชนในส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ขยายวิทยาเขตออกไปในปีการศึกษา 2530 โดยได้จัดตั้งวิทยาเขตที่สมบูรณ์แบบเป็นครั้งแรกที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 ตั้งอยู่ที่ ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

คณะวิชาระดับปริญญาตรี 4 ปี และเทียบโอน[แก้]

ระดับบัณฑิตศึกษา[แก้]