ข้ามไปเนื้อหา

เคหาสน์สีแดง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เคหาสน์สีแดง เป็นนิยายชื่อดังของ ดวงดาว ซึ่งเป็นนามปากกาของหม่อมเจ้าสวาสดิ์วัฒโนดม ประวิตร ที่มีผลงานนิยายชื่อดังมากมาย เป็นเรื่องราวที่มีตัวละครเอกคือ หมอรุจ อารยา ภาคินี ภาคิไนย เสาวรส ชาลี ซึ่งเกี่ยวข้องกันด้วยความรักที่มีทั้งความเสียสละ ซาบซึ้ง สะเทือนใจ

สร้างเป็นภาพยนตร์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2493 แสดงนำโดย รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง และ ชลิต สุเสวี ,พ.ศ. 2499 นำแสดงโดย รัชนี กฤษณะรมย์, ชาญชัย ศิวเสน, ประภาพรรณ นาคทอง, ปยุต เงากระจ่าง สร้างโดย โยคีสถานสี่พระยาภาพยนตร์ ฉายวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2499 ที่โรงหนังแกรนด์เธียเตอร์ ต่อมาได้นำกลับมาสร้างภาพยนตร์อีกครั้งเมื่อ พ.ศ. 2523 และสร้างเป็นละครอีกหลายครั้ง ล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2554

ตัวละคร[แก้]

  • ()
  • ()

รายชื่อนักแสดง[แก้]

ปี พ.ศ. 2493 พ.ศ. 2499 พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2554
รูปแบบ ภาพยนตร์ ภาพยนตร์ 35 มม. ภาพยนตร์ 35 มม. ละครช่อง 5 ละครช่อง 7 ละครช่อง 3
ผลิต/ผู้กำกับ โยคีสถานสี่พระยาภาพยนตร์ เอแพ็กซ์ โปรดักชั่น รัชฟิล์มทีวี ดาราวิดีโอ เป่าจินจง
บทการแสดง วิรัช พึ่งสุนทร ม.จ. ทิพยฉัตร ฉัตรชัย ปราณประมูล ศัลยา
กำกับการแสดง วิรัช พึ่งสุนทร ม.จ. ทิพยฉัตร ฉัตรชัย มานพ สัมมาบัติ นพพล โกมารชุน
บทบาท นักแสดงหลัก
นายแพทย์รุจ รุจิโรจน์ ชลิต สุเสวี ชาญชัย ศิวเสน อาพร โทณวนิก วิฑูรย์ กรุณา ยุรนันท์ ภมรมนตรี แอนดริว เกร้กสัน
อารยา ชัยเสรี รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง รัชนี กฤษณะรมย์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ คนางค์ ดำรงหัด ธนาภรณ์ รัตนเสน ณัฐวรา วงศ์วาสนา
เสาวรส ประภาพรรณ นาคทอง อำภา ภูษิต อัญชลี ไชยศิริ ลีลาวดี วัชโรบล ไอยวริญท์ โอสถานนท์
ภาคินัย ปยุต เงากระจ่าง พอเจตน์ แก่นเพชร พิระวัตร เพชรกล้า เอกกวี ภักดีวงษ์ ศรุต วิจิตรานนท์
บทบาท นักแสดงสมทบ
ชาลี ประดิษฐ์ เกตุรัตน์ ทูน หิรัญทรัพย์ ศักดิ์ รอดริน ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล กิตติพิชญ์ นิลนพรัตน์
ภคินี วันทนีย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นันทพร อัมพะผลิน ปวีณา ปิจเปี่ยมกิจ มรกต ศิริสว่าง พรรษชล สุปรีย์
กิจจา วัชรา สังข์สุวรรณ การิน ศตายุ
ฉลวย เวชพงษ์ ยุพาพักตร์ วัชราภัย
พระศัลยแพทย์พิสุทธิ์ อดิศักดิ์ เศวตนันท์ เกรียงไกร อุณหะนันทน์
วัฒนา ชาลินี ดารา ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์
ขุนประจญคดี สมพงษ์ พงษ์มิตร ประวิตร สุจริตจันทร์ ชาลี โสภณจิตต์ รอง เค้ามูลคดี
ชิด ประมินทร์ จารูจารีต ทนงศักดิ์ ศุภการ
แม่ละม่อม แฉล้ม โทณวณิก มาลี เวชประเสริฐ ประพิศ พราวพรรณ เมตตา รุ่งรัตน์
แม่พิน พริ้ง บัวสีม่วง ชูศรี มีสมมนต์ บรรเจิดศรี ยมาภัย ศิริพร วงศ์สวัสดิ์
แม่พร้อม ประสาร ฉิมชาญเวช สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต โฉมฉาย ฉัตรวิไล
คุณสังวาลย์ จันตรี สำริกบุตร เฉลา ประสพศาสตร์ กิ่งดาว ดารณี ดวงใจ หทัยกาญจน์
คุณนายพนาเวส จันตรี สาริกบุตร พิศมัย วิไลศักดิ์ ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ยายจ้วน ชโลธร เกิดกำธร จุรี โอศิริ
ประพัฒน์ แซม ซิกเซ้นท์ ปวิน ชิณวงษ์
นารี ณฐมน ปัญญาวราศัย
นายสุข ประพัส มิตรภักดี พวง เชิญยิ้ม
นายสิงห์ เยี่ยม สุวรรณอินทร์
ดาริกา ด.ญ. ศุภณี ธรรมเที่ยงสัตย์ พิมพ์ชนิตว์ สฤษฎิ์วงษ์
กุมารี ด.ญ. ทิพย์วรรณย์ ธรรมเที่ยงสัตย์ พิมพ์มาดา สฤษฎิ์วงษ์
บทบาท นักแสดงรับเชิญ
ชาญ ศิววงศ์ ปิยะเกศิน
อัมพา สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย มารศรี ณ บางช้าง ดวงใจ หทัยกาญจน์ ชลิดา ตันติพิภพ
พลตรีพระพลแสนเสนีณรงค์ ไสว ประเสริฐ มานพ อัศวเทพ สุเชาว์ พงษ์วิไล
นันท์กานต์ (หมอกาน) - - เดือนเต็ม สาลิตุล มนฤดี ยมาภัย วรรณรท สนธิไชย
นันท์แก้ว (ลูกแก้ว) - - ด.ญ.พีรดา สุภัคศิริ ด.ญ.สุพิชชา มงคลจิตตานนท์

เพลงประกอบ[แก้]

ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2524
ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2532
ลำดับชื่อเพลงเนื้อเพลงทำนองขับร้องโดยยาว
1."เคหาสน์สีแดง"ชาลี อินทรวิจิตรชาลี อินทรวิจิตรยุรนันท์ ภมรมนตรี3:22
ความยาวทั้งหมด:00:00
ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2554
ลำดับชื่อเพลงเนื้อเพลงทำนองขับร้องโดยยาว
1."เคหาสน์สีแดง (ชาย)"ชาลี อินทรวิจิตรชาลี อินทรวิจิตรอมร เกียรติวรางกูร2:55
2."เคหาสน์สีแดง (หญิง)"ชาลี อินทรวิจิตรชาลี อินทรวิจิตรสุภาวิตา บุญฤทธิ์3:37
ความยาวทั้งหมด:06:32

รางวัล[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]