ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| สีประจำคณะ = ฟ้า-เหลือง
| สัญลักษณ์คณะ =
| ที่อยู่ = อาคารศศปาฐศาลา ซอยจุฬา จุฬาลงกรณ์ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
| เว็บ = [http://www.sasin.edu/ www.sasin.edu]
}}
ผู้ใช้นิรนาม