ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9279158 โดย EZBELLA: ไม่เป็นสารานุกรม + รายชื่อไม่ผ่านความโดดเด่นด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| valign = "top" |
'''หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)'''
* สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม เเละและการออกแบบ
* สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม เเละและการออกแบบ (โครงการพิเศษ)
| valign = "top" |
'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)'''
* สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม เเละและการออกแบบ
* สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม เเละและการออกแบบ (โครงการพิเศษ)
|-
|}
397,976

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์