พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพงศ์อิศเรศ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพงศ์อิศเรศ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช

พระอิสริยยศ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้า
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2343
สิ้นพระชนม์ พ.ศ. 2417 (75 ปี)
พระบิดา สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์
พระมารดา เจ้าจอมมารดาสำลี
หม่อม 5 ท่าน
พระบุตร 12 องค์

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพงศ์อิศเรศ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช ทรงเป็นต้นราชสกุลอิศรเสนา ณ อยุธยา ประสูติเมื่อวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือน 12 ปีวอก ตรงกับวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2343 เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 8 ในสมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ วังหน้าในรัชกาลที่ 2 กับเจ้าจอมมารดาสำลี พระธิดาในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงเป็นเจ้านายฝ่ายหน้าพระองค์เดียวที่เป็นพระราชนัดดาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ข้างต้น

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดพระกรุณาให้สถาปนาพระองค์เจ้าพงศ์อิศเรศเป็นพระเจ้าราชวงศ์เธอ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช ทรงศักดินา 11000 เมื่อ วันจันทร์ เดือนหก แรม 13 ค่ำ ปีจอ พ.ศ. 2405 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดชสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 อุตราสาฒ ปีจอ ตรงกับ พ.ศ. 2417 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะพระชันษาได้ 75 ปี

ครอบครัว[แก้]

มีพระโอรส 8 พระองค์ และพระธิดา 4 องค์ รวม 12 พระองค์

 1. ประสูติแต่คุณหญิงพลับ ศิลานนท์ เจ้าน้องนางเธอของคุณหญิงแสงพระชายาในกรมพระรามอิศเรศ พระธิดาองค์ที่สองในสมเด็จเจ้าฟ้าศิลา พระราชโอรสพระองค์ที่ 8 ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี มีพระโอรส และพระธิดา รวม 5 พระองค์
  • หม่อมเจ้าชายสัตบุศ อิศรเสนา สมรสกับเจ้าหญิงในวงศ์เจ้าเจ็ดตน มีธิดาคือ เจ้ารถแก้ว ณ ลำพูน[1]
  • หม่อมเจ้าชายกระจ่าง อิศรเสนา มีบุตรคือ หม่อมราชวงศ์หญิงนาฏ อิศรเสนา, พระไชยบูรณ์ (หม่อมราชวงศ์สังกวาศ อิศรเสนา), หม่อมราชวงศ์เทโพ อิศรเสนา, หม่อมราชวงศ์ประยูร อิศรเสนา และหม่อมราชวงศ์หญิงนวลจันทร์ เกษมสันต์ (อิศรเสนา)
  • หม่อมเจ้าชายจันตรี อิศรเสนา มีบุตรคือ ร้อยเอก หม่อมเทวาธิราช (หม่อมราชวงศ์แดง อิศรเสนา), ร้อยเอก หม่อมราชวงศ์มุ้ย อิศรเสนา, หลวงราชดรุณรักษ์ (หม่อมราชวงศ์สอาด อิศรเสนา), พระวรภัณฑ์ภักดี (หม่อมราชวงศ์เหมือน อิศรเสนา) และ หม่อมราชวงศ์ไหม อิศรเสนา
  • หม่อมเจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม
  • หม่อมเจ้าชายเสาวรศ อิศรเสนา มีบุตรคือ เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (หม่อมราชวงศ์เย็น อิศรเสนา), หม่อมราชวงศ์ยิ้ม อิศรเสนา และ หม่อมราชวงศ์หญิงสนิท อิศรเสนา
 2. ประสูติแต่หม่อมแจ้ง อิศรเสนา ณ อยุธยา
  • หม่อมเจ้าชายทองคำ อิศรเสนา มีบุตรคือ หม่อมราชวงศ์สวัสดิ์ อิศรเสนา
  • หม่อมเจ้าหญิงอรชร อิศรเสนา (พ.ศ. 2372-2428)[2]
  • หม่อมเจ้าชายสาย อิศรเสนา มีบุตรคือ หม่อมราชวงศ์ศรี อิศรเสนา และ หม่อมราชวงศ์สุข อิศรเสนา
 3. ประสูติแต่หม่อมพุ่ม อิศรเสนา ณ อยุธยา
  • หม่อมเจ้าหญิงอิน อิศรเสนา
 4. ประสูติแต่หม่อมสงวน อิศรเสนา ณ อยุธยา
  • หม่อมเจ้าชายปุ้ย อิศรเสนา
 5. ประสูติแต่หม่อมถมยา อิศรเสนา ณ อยุธยา
  • หม่อมเจ้าชายพุธยี่แสง อิศรเสนา

อ้างอิง[แก้]

 1. "แม่เจ้ารถแก้ว ณ ลำพูน". ภาพล้านนาในอดีต. สืบค้นเมื่อ 23 ตุลาคม 2557. 
 2. "ข่าวตาย". ราชกิจจานุเบกษา (ใน ไทย) 1 (51): 453. 1 มกราคม พ.ศ. 2428.