พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านันทวัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้านันทวัน
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 4 พระองค์เจ้าชั้นโท
ประสูติ25 ตุลาคม พ.ศ. 2396
สิ้นพระชนม์2 เมษายน พ.ศ. 2435 (38 ปี)
ราชสกุลนันทวัน
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดาเจ้าจอมมารดาหนู

นายพันตรี พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านันทวัน (25 ตุลาคม พ.ศ. 2396 — 2 เมษายน พ.ศ. 2435) เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาหนู ทรงเป็นต้นสกุล "นันทวัน"[1]

พระประวัติ[แก้]

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านันทวันประสูติเมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2396[2] เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาหนู มีพระเชษฐาร่วมพระมารดา 1 พระองค์คือ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นบริรักษ์นรินทรฤทธิ์

ในรัชกาลที่ 5 ทรงรับราชการในกรมทหารรักษาพระองค์ มีพระยศเป็น นายพันตรี ต่อมาทรงประชวรเป็นอหิวาตกโรค[3] สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2434 พระชันษา 38 ปี พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2435

พระโอรสและธิดา[แก้]

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านันทวัน ทรงเป็นต้นราชสกุลนันทวัน เสกสมรสกับหม่อมเชย นันทวัน ณ อยุธยา มีพระโอรสและพระธิดา ดังนี้

 • หม่อมเจ้าขจรศุภสวัสดิ์ นันทวัน[4] (ประสูติเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2423 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2496 พระราชทานเพลิง ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม) ทรงเสกสมรส 2 ครั้ง ในครั้งแรกสมรสกับหม่อมเกตุ นันทวัน ณ อยุธยา ธิดาพระประสิทธิ์ศักดิ์สมุทรเขต เจ้าเมืองสมุทรปราการ ต่อมาเมื่อหม่อมเกตุถึงแก่กรรมจึงทรงเสกสมรสใหม่กับหม่อมถนอม นันทวัน ณ อยุธยา และยังทรงมีหม่อมอีก 3 คน คือ 1.หม่อมล้วน นันทวัน ณ อยุธยา 2.หม่อมผิว นันทวัน ณ อยุธยา 3.หม่อมเพียร นันทวัน ณ อยุธยา ทรงมีโอรสและธิดา ดังนี้
  • หม่อมราชวงศ์หญิงเกื้อกมล บุญนาค ประสูติแด่หม่อมเกตุ
  • หม่อมราชวงศ์หญิงกอแก้ว นันทวัน ประสูติแด่หม่อมเกตุ
  • หม่อมราชวงศ์หญิงสุภาพัฒน์ นันทวัน ประสูติแด่หม่อมล้วน
  • หม่อมราชวงศ์หญิงนวลขจร นันทวัน ประสูติแด่หม่อมถนอม
  • หม่อมราชวงศ์หญิงนัดดา นันทวัน ประสูติแด่หม่อมถนอม
  • หม่อมราชวงศ์จันทมาศ นันทวัน ประสูติแด่หม่อมถนอม
  • หม่อมราชวงศ์ศุภผล นันทวัน ประสูติแด่หม่อมผิว
  • หม่อมราชวงศ์อนันท์ นันทวัน ประสูติแด่หม่อมถนอม
  • หม่อมราชวงศ์นันทนา นันทวัน ประสูติแด่หม่อมถนอม
  • หม่อมราชวงศ์โกมุทสวัสดิ์ นันทวัน ประสูติแด่หม่อมถนอม (ในภายหลังเปลี่ยนนามเป็นหม่อมราชวงศ์วีระ นันทวัน)
  • หม่อมราชวงศ์สุขพันธ์ นันทวัน ประสูติแด่หม่อมเพียร
  • หม่อมราชวงศ์หญิงจันทรขจร นันทวัน ประสูติแด่หม่อมเพียร
  • หม่อมราชวงศ์พรสวัสดิ์ นันทวัน ประสูติแด่หม่อมเพียร
 • หม่อมเจ้าหญิงโอภาสจรัสพักตร์พิมล นันทวัน (ประสูติ 5 เมษายน พ.ศ. 2429 - สิ้นชีพิตักษัย 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2497)
 • หม่อมเจ้าภาคย์โสภณพูนพิพัฒน์ นันทวัน (ประสูติ พ.ศ. 2433 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2441 พระราชทานเพลิง ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2447)

พระยศทหาร[แก้]

 • พ.ศ. 2430 พันตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. หม่อมหลวงศรีฟ้า มหาวรรณ, วังหน้า สมัยรัชกาลที่ 1 เก็บถาวร 2005-04-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สกุลไทย, ฉบับที่ 2479, ปีที่ 48, วันอังคารที่ 23 เมษายน 2545
 2. กรมศิลปากร สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. ราชสกุลวงศ์. พิมพ์ครั้งที่ 14, กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2554. 296 หน้า. หน้า 133. ISBN 978-974-417-594-6
 3. 3.0 3.1 3.2 "ประวัติของพระองค์เจ้านันทวัน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 8 (ตอน 1ง): หน้า 6. 5 เมษายน 2434.
 4. หนังสืออนุสรณ์พระราชทานเพลิงหม่อมเจ้าขจรศุภสวัสดิ์ นันทวัน https://www.academia.edu/34432391/พระราชประวัติพระปิ_นเกล_าเจ_าอยู_หัว_-_ที_ระลึกงานศพ_หม_อมเจ_าขจรศุภสวัสดิ_นันทวัน เก็บถาวร 2019-08-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน