พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยรัตนวโรภาส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระราชวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าไชยรัตนวโรภาส

พระอิสริยยศ พระราชวรวงศ์เธอ
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้าชั้นโท
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 16 มกราคม พ.ศ. 2419
สิ้นพระชนม์ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2440 (22 ปี)
พระราชบิดา กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
พระมารดา จอมมารดาปริกใหญ่

พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยรัตนวโรภาส (16 มกราคม พ.ศ. 2419 — 18 สิงหาคม พ.ศ. 2440) เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 23 ในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ที่ประสูติแต่จอมมารดาปริกใหญ่

พระประวัติ[แก้]

พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยรัตนวโรภาส เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2419[1] เป็นพระราชโอรสในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ที่ประสูติแต่จอมมารดาปริกใหญ่ ธิดาพระยาพระราม (แสง) กับท่านปุก

กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญทรงพระราชทาน "วังใหม่" ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระองค์เองบริเวณถนนพระอาทิตย์แก่พระองค์เจ้าไชยรัตนวโรภาส โดยทรงพระราชทานครึ่งหนึ่งให้พระองค์เจ้าวิไลยวรวิลาส และอีกครึ่งหนึ่งพระราชทานพระองค์เจ้าไชยรัตนวโรภาส[2]

พระองค์เจ้าไชยรัตนวโรภาส มีพระโอรส 1 พระองค์คือ[3]

  • หม่อมเจ้าไชยโชติมุข (สิ้นชีพิตักษัย 18 สิงหาคม พ.ศ. 2440)

พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยรัตนวโรภาส สิ้นพระชนม์ด้วยอุบัติเหตุหม้อน้ำเรือกลไฟไชยโชติวงษแตกกลางแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมกับพระโอรส และ หม่อมราชวงศ์พวงประภา ศิริวงศ์ พระชายา, หม่อมแสง ศิริวงศ์ ณ อยุธยา (หม่อมในพระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนฤบาลมุขมาตย์) และ หม่อมราชวงศ์รัษฎามาตย์ ศิริวงศ์ เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2440 พระชันษา 22 ปี พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุวัดสระเกศ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2441[1]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ (2554). ราชสกุลวงศ์ (PDF). กรุงเทพฯ: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. p. 143.
  2. ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. ตำนานวังเก่า. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แสงดาว, พ.ศ. 2553. 178 หน้า. หน้า 127. ISBN 978-616-508-214-3
  3. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า 277. ISBN 974-221-818-8