พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์
เจ้าฟ้าอิศราพงษ์.jpg

พระอิสริยยศ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 3
ฐานันดรศักดิ์ เจ้าฟ้าชั้นตรี
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2363
สิ้นพระชนม์ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2404 (40 ปี)
พระบิดา สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ
พระมารดา พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดาราวดี
พระบุตร 26 องค์

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์ เกวลวงษวิสุทธิ์ สุรสีหุตมศักดิ์ อภิลักษณ์ปวโรภยชาติ บริสัษยนารถนราธิบดี (23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2363 — 29 ตุลาคม พ.ศ. 2404) เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ กับพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดาราวดี พระองค์เป็นเจ้าฟ้าวังหน้าพระองค์ที่สองต่อจากสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าพิกุลทอง กรมขุนศรีสุนทร และเป็นเจ้าฟ้าวังหน้าพระองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์จักรี

พระราชวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2404 สิริพระชนมายุ 40 พรรษา

พระประวัติ[แก้]

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์ ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2363 เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 12 ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ กับพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดาราวดี เมื่อแรกประสูติมีฐานันดรศักดิ์เป็น พระองค์เจ้า ครั้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาพระองค์เจ้าอิศราพงศ์ขึ้นเป็น พระวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศราพงษ์ เกวลวงษวิสุทธิ์ สุรสีหุตมศักดิ์ อภิลักษณ์ปวโรภยชาติ บริสัษยนารถนราธิบดี[1] เมื่อปี พ.ศ. 2394 ถือเป็นเจ้าฟ้าวังหน้าพระองค์ที่สองต่อจากสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าพิกุลทอง กรมขุนศรีสุนทร ซึ่งเจ้าฟ้าอิศราพงศ์เป็นเจ้าฟ้าวังหน้าพระองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์จักรี[2]

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์ สิ้นพระชนม์เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2404 พระชันษา 40 ปี[3] พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุผ้าขาว วัดอรุณราชวราราม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2404[4] เป็นต้นราชสกุล อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา

พระโอรสธิดา[แก้]

มีพระโอรสธิดารวม 26 องค์ มีรายพระนามดังต่อไปนี้

 1. หม่อมเจ้าหญิงตะเภา อิศรศักดิ์
 2. หม่อมเจ้าหญิงจ้อย อิศรศักดิ์ (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2440 พระราชทานเพลิง ณ วัดชนะสงคราม เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2453)
 3. หม่อมเจ้าหญิงแดง อิศรศักดิ์
 4. หม่อมเจ้าหญิงจริต อิศรศักดิ์
 5. หม่อมเจ้าชายกบ อิศรศักดิ์ (สิ้นชีพิตักษัย 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2443)[5]
 6. หม่อมเจ้าหญิงอึ่ง อิศรศักดิ์
 7. หม่อมเจ้าหญิงดำ อิศรศักดิ์
 8. หม่อมเจ้าหญิงปุก อิศรศักดิ์ เป็นพระชายาในพระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตาร ได้รับสถาปนาเป็นพระองค์เจ้าอรรคนารี
 9. หม่อมเจ้าหญิงนกกระจาบ อิศรศักดิ์
 10. หม่อมเจ้าหญิงเล็ก อิศรศักดิ์
 11. หม่อมเจ้าชายทั่ง อิศรศักดิ์ (ประสูติ พ.ศ. 2381 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2462 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ พ.ศ. 2465)
 12. หม่อมเจ้าชายถึก อิศรศักดิ์
 13. หม่อมเจ้าชายเข็ม อิศรศักดิ์ (ประสูติ พ.ศ. 2387 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2430 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2431) มีโอรส คือ
  1. หม่อมราชวงศ์ประยูร อิศรศักดิ์ (หม่อมอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์)
  2. หม่อมราชวงศ์พยอม อิศรศักดิ์ (หม่อมนิวัทธอิศรวงศ์) หม่อมราชวงศ์ทั้งสองมีบรรดาศักดิ์เป็นหม่อมราชนิกุล
 14. หม่อมเจ้าชายพุก อิศรศักดิ์
 15. หม่อมเจ้าชายหอบ อิศรศักดิ์ (พระราชทานเพลิง ณ วัดดุสิดาราม พ.ศ. 2411)
 16. หม่อมเจ้าชายตุ้ย อิศรศักดิ์
 17. หม่อมเจ้าชายเปียก อิศรศักดิ์ (ประสูติ พ.ศ. 2390 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2434 พระราชทานเพลิง ณ วัดสังเวชวิศยาราม เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2435) มีโอรส คือ
  1. หม่อมราชวงศ์สำเริง อิศรศักดิ์ (หม่อมอนุวงศ์วรพัฒน์) มีบรรดาศักดิ์เป็นหม่อมราชนิกุล
 18. หม่อมเจ้าหญิงปนปรุง อิศรศักดิ์ บางแห่งว่าชื่อหม่อมเจ้าหญิงปุ้ย (ประสูติ พ.ศ. 2391 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2459 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2460
 19. หม่อมเจ้าชายโศภณ อิศรศักดิ์
 20. หม่อมเจ้าหญิงกาษร อิศรศักดิ์ (ประสูติเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2401 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2467 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ พ.ศ. 2468)
 21. หม่อมเจ้าชายราเชนทร์ อิศรศักดิ์ (ประสูติ พ.ศ. 2402 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2470)
 22. หม่อมเจ้าชายบันลังก์ อิศรศักดิ์ (ประสูติ พ.ศ. 2402 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2428 พระราชทานเพลิง ณ วัดสังเวชวิศยาราม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2434)
 23. หม่อมเจ้าชายต่อม อิศรศักดิ์
 24. หม่อมเจ้าหญิงเลื่อน อิศรศักดิ์[6] (ประสูติ พ.ศ. 2404 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2428)
 25. หม่อมเจ้าหญิงเจียน อิศรศักดิ์ (พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2458)
 26. หม่อมเจ้าหญิงแฉ่ง อิศรศักดิ์ (พระราชทานเพลิงพร้อมหม่อมเจ้าหญิงเจียน)

พระอิสริยยศ[แก้]

 • พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศราพงศ์ (23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2363 — พ.ศ. 2367)
 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศราพงศ์ (พ.ศ. 2367 — พ.ศ. 2394)[7][8]
 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์ (พ.ศ. 2394 — พ.ศ. 2404)
 • พระเจ้าบวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์ (พระนามหลังการสิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 5)
 • พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์ (พระนามหลังการสิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 6)

พงศาวลี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. จดหมายเหตุเรื่องทรงตั้งพระบรมวงษานุวงษ์ฯ, หน้า 123
 2. กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ (2554). ราชสกุลวงศ์ (PDF). กรุงเทพฯ: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. p. 226. Check date values in: |year= (help)
 3. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ กรมศิลปากร ราชสกุลวงศ์ พิมพ์ครั้งที่ 4; กรุงเทพฯ, สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์: 2554
 4. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4, หน้า 220.
 5. ราชกิจจานุเบกษา, 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 เล่ม 17 หน้า 46
 6. "ข่าวตาย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1 (49): 435. 22 ธันวาคม พ.ศ. 2427. Check date values in: |date= (help)
 7. ราชบัณฑิตยสถาน. พระเจ้าวรวงศ์เธอ (ตอนที่ ๑) (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒). เรียกดูเมื่อ 13 เมษายน 2556
 8. กรมศิลปากร, สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. ราชสกุลวงศ์. พิมพ์ครั้งที่ 14. กรุงเทพฯ:สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. 2554, หน้า 229