พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเณร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าเณร
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 1
ประสูติพ.ศ. 2343
สิ้นพระชนม์พ.ศ. 2396 (53 ปี)
ราชวงศ์จักรี
ราชสกุลนีรสิงห์
พระราชบิดาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท
พระมารดาเจ้าจอมมารดาไผ่

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเณร (พ.ศ. 2343 — พ.ศ. 2396) เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 41 ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาไผ่

พระประวัติ[แก้]

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเณร ประสูติเมื่อพ.ศ. 2343[1] เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาไผ่

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเณร สิ้นพระชนม์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพ.ศ. 2396 พระชันษา 53 ปี ทรงเป็นต้นราชสกุลนีรสิงห์[2]

พระโอรสและพระธิดา[แก้]

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเณร มีพระโอรส 5 องค์ พระธิดา 1 องค์คือ[3]

 • หม่อมเจ้าชายดิศ นีรสิงห์
 • หม่อมเจ้าชายสิงห์ นีรสิงห์ (พ.ศ. 2382 - 21 เมษายน พ.ศ. 2432)
 • หม่อมเจ้าชายแย้ม นีรสิงห์
 • หม่อมเจ้าหญิงมรกฎ นีรสิงห์
 • หม่อมเจ้าชายแฉ่ง นีรสิงห์ (ไม่มีข้อมูล - 30 มีนาคม พ.ศ. 2452)
 • หม่อมเจ้าชายช้าง นีรสิงห์ (พ.ศ. 2409 - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2444)

พระอิสริยยศ[แก้]

 • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าเณร (พ.ศ. 2343 — พ.ศ. 2399)
 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเณร (พ.ศ. 2399 — พ.ศ. 2430)
 • พระเจ้าบวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเณร (พ.ศ. 2430 — 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2454)
 • พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเณร (15 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 เป็นต้นไป)

อ้างอิง[แก้]

 1. กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ (2554). ราชสกุลวงศ์ (PDF). กรุงเทพฯ: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. p. 115. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-02-02. สืบค้นเมื่อ 2017-07-20.
 2. กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร. ย้อนรอยราชสกุลวงศ์ วังหน้า-วังหลัง. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า, พ.ศ. 2545. 195 หน้า. หน้า 35. ISBN 974-941-204-4
 3. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า 36-37. ISBN 974-221-818-8