เวลามาตรฐานไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก เวลาในประเทศไทย)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ประเทศไทยใช้เวลามาตรฐานโดยนับจากเวลาสากลเชิงพิกัด แล้วเพิ่มไปอีก 7 ชั่วโมง (ก่อนวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2463 โดยนับจากเวลาสากลเชิงพิกัด แล้วเพิ่มไปอีก UTC+6:42:04 ชั่วโมง) เวลามาตรฐานไทยเป็นเวลาเดียวกับเวลามาตรฐาน

ฮอฟด์ เวลามาตรฐานอินโดนีเซียตะวันตก เวลาเกาะคริสมาส (ออสเตรเลีย) และเวลาครัสโนยาสค์

ดูเพิ่ม[แก้]