วัดบ้านนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วัดบ้านนา
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายเถรวาท
เจ้าอาวาสพระครูประภาตธรรมมานันท์ (สุดา วรธมฺโม)
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี/ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

วัดบ้านนา ตั้งอยู่ที่ถนนจรดวิถีถ่อง เลขที่ 208 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เป็นวัดในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย

ประวัติ[แก้]

วัดบ้านนา ตามประวัติและหลักฐานที่พบ เป็นวัดที่สร้างตั้งแต่ราว พ.ศ. 2440 แต่เดิมมีชื่อเรียกว่าวัดโพธิ์ตึก ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วัดบ้านนา” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 14 สิงหาคม 2485 เนื้อที่ในการสร้างวัด มีเนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวา

ศาสนสถาน[แก้]

  1. ศาลาการเปรียญ
  2. อุโบสถ
  3. เมรุ/ศาลาคู่เมรุ
  4. หอระฆัง
  5. กุฎิที่พักสงฆ์
  6. ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดบ้านนา
  7. นวดแผนไทย

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

  1. พระครูวิจัยธรรมกิจ (บุญชู เกสโร)
  2. พระครูสุธรรมโกศล (อำนวย เตชวโร
  3. พระครูประภาตธรรมมานันท์ (สุดา วรธมฺโม)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]