วัดยางเอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดยางเอน
แผนที่
ชื่อสามัญวัดยางเอน
ที่ตั้งหมู่ 3 ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64220
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายเถรวาท
เจ้าอาวาสพระอธิการดอกรัก อุทโย
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี/
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดยางเอน เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีเนื้อที่ 7 ไร่ 98 ตารางวา วัดนี้ประชาชนร่วมกันสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2480 มีชื่อตามชื่อหมู่บ้าน ว่าวัดยางเอน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2539[1]


อ้างอิง[แก้]

  1. กองพุทธศาสนสถาน,กรมการศาสนา,กระทรวงศึกษาธิการ,ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ 7,กรุงเทพฯ โรงพิมพ์การศาสนา,2531. หน้า 505.