วัดเขาวงจินดาราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดเขาวงจินดาราม
ที่ตั้งตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธรูปสำคัญหลวงพ่อนิล
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเขาวงจินดาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 79 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 4 แปลงเนื้อที่ 74 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา

วัดเขาวงจินดารามเดิมชื่อ วัดบ่อพลอย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2303 เหตุที่ชื่อว่าวัดเขาวงจินดารามเพราะเป็นชื่อภูเขาที่สถานที่ตั้งวัดล้อมด้วยภูเขาเป็นวงโค้ง เป็นวัดที่มีเพชร นิล จินดามณี จำพวกไพลิน จึงรวมชื่อเป็น "วัดเขาวงจินดาราม"

วัดเขาวงจินดารามเป็นวัดโบราณสมัยสงคราม 9 ทัพ สันนิษฐานว่า ชาวพม่าน่าจะเป็นผู้สร้าง เพราะเป็นช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาที่มีพม่ามาอยู่บริเวณทางสามแยกไปอำเภออู่ทอง มีเจ้าอาวาสชื่อ อูฬกีฬา หลังจากที่พม่าพ่ายแพ้สงคราม ชาวพม่าอพยพกลับประเทศยกสิ่งของที่มีค่าให้กับวัด เช่นพระพุทธรูป ระฆัง เป็นต้น นับแต่ พ.ศ. 2303–2475 ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดเพราะวัตถุโบราณสถานเก่าแก่ชำรุด ถูกทำลายไม่หลงเหลืออยู่ให้เห็น จนเมื่อ พ.ศ. 2475 ในสมัยหลวงปู่อ๊อด เป็นเจ้าอาวาส ได้สร้างอุโบสถและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 ต่อมาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในการสร้างอุโบสถหลังใหม่ปัจจุบันนี้ โดยเริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2525 มีพระครูกาญจนกิตติคุณ (ประพันธ์ สังขาร) เป็นผู้ริเริ่มสร้าง[1]

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ กว้าง 12 เมตร ยาว 34 เมตร เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญกว้าง 20 เมตร ยาว 39 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2518 กุฎิสงฆ์จำนวน 24 หลัง เป็นอาคารไม้ 2 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 3 หลัง ห้องแถว 2 หลัง กูฎิปูน 17 หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศลกว้าง 20 เมตร ยาว 29 เมตรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2537 และโรงเรียนพระปริยัติธรรม 15 เมตร ยาว 35 เมตร เป็นอาคาร 2 ชั้น คอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2527 วัดมีการก่อสร้างบันไดขึ้นเขาวงจินดาราม แต่เดิมบนเขาหลวงพ่อนิล มีมณฑปรอยพระพุทธบาทจำลองไม่ปรากฎว่าสร้างไว้เมื่อไร รวมถึงได้สร้างพระพุทธรูปซึ่งสร้างด้วยนิล คือพระหลวงพ่อนิลหน้าตักกว้าง 9 เมตร สูงจากพื้นถึงพระเศียร 19 เมตร[2]

รายนามเจ้าอาวาส[แก้]

 • พระอ๊อด พ.ศ. 2475–2486
 • พระมอญ พ.ศ. 2486–2488
 • พระกิมซา พ.ศ. 2488–2492
 • พระเอื้อน พ.ศ. 2492–2494
 • พระสนั่น พ.ศ. 2494–2498
 • พระสมัย พ.ศ. 2494–2500
 • พระขัย พ.ศ. 2500–2508
 • พระครูกาญจนกิติคุณ (ประพันธ์) พ.ศ. 2540
 • พระครูปริยัติกาญจนสังวร (ทิพย์ สืบดา) พ.ศ. 2528–2540
 • พระครูศรีกาญจนารักษ ์(สมคบ นกดำ) พ.ศ. 2542–

อ้างอิง[แก้]

 1. "วัดเขาวงจินดาราม". เทศบาลตำบลบ่อพลอย.
 2. "วัดเขาวงจินดาราม". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.