วัดบ้านน้อย (จังหวัดกาญจนบุรี)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดบ้านน้อย
Map
ที่ตั้งตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดบ้านน้อย เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

วัดบ้านน้อย ไม่ทราบประวัติความเป็นมา โบราณสถานภายในวัดเป็นโบราณสถานสมัยอยุธยา[1] ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2394 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2513[2] กรมศิลปากร ได้ดำเนินการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานแห่งนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2552–2554 โดยเป็นการบูรณะเสริมความมั่นคงและรักษาสภาพรูปแบบเดิม

โบราณสถานมีสิ่งสำคัญได้แก่ วิหาร เจดีย์ กำแพงแก้ว และซุ้มประตูที่มีเฉพาะด้านติศตะวันออกและทิศใต้ วิหารเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่ออิฐสอปูน ด้านหน้ามีประตู 1 ประตู ส่วนผนักอีก 3 ด้านก่อเป็นผนังทึบ เจดีย์ราย อยู่ด้านหน้าของวิหาร 4 องค์ และด้านทิศใต้ 1 องค์ เป็นเจดีย์ที่มีองค์ระฆังเป็นทรงกลม มีส่วนเอวคอดและยอดผายออก ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของงานช่างพื้นถิ่นในแถบยังหวัดกาญจนบุรี เจดีย์รายอีกหลายองค์ที่มีสภาพชำรุดเหลือเฉพาะฐาน วัดมีซุ้มประตูเป็นทรงปราสาทยอดจัตุรมุข มีช่องทางเข้าเป็นรูปกลีบบัว เป็นสถาปัตยกรรมที่รับอิทธิพลจากตะวันตกซึ่งได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นต้นมา[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. กรมศิลปากร. "วัดบ้านน้อย" ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม. (ออนไลน์). เข้าถึงเมื่อ 24 มกราคม 2566. เข้าถึงจาก http://gis.finearts.go.th/fineart/
  2. "วัดบ้านน้อย". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  3. "วัดบ้านน้อย". แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ - สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.