วัดสระแก้ว (จังหวัดกาญจนบุรี)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับวัดสระแก้วแห่งอื่น ดูที่ วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
Map
ที่ตั้งตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสระแก้ว เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่รวมประมาณ 10 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา

วัดสระแก้ว แต่เดิมเป็นวัดร้างมาประมาณ 300 กว่าปี[1] มีบ่อน้ำ เจดีย์ และฐานอุโบสถเก่า สำหรับเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงปรางค์ จากคำบอกเล่ากล่าวกันว่า เดิมเจดีย์มีลักษณะคล้ายพระปรางค์ที่วัดทานกัณฑ์ อำเภอพนมทวน แต่ได้ถูกขุดรื้อทำลายลงมาบางส่วน ปัจจุบันเหลือเพียงองค์เจดีย์บางส่วน ตั้งแต่ฐานสูงขึ้นไปประมาณ 3–4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางราว 2–3 เมตร ฐานชั้นล่างชำรุด ทางวัดก่ออิฐขึ้นใหม่และฉาบปูนทับ[2] ต่อมาชาวบ้านได้ใช้สถานที่นี้เป็นที่ทิ้งขยะ ซากสัตว์ จนกระทั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประกาศยกวัดสระแก้ว (ร้าง) ขั้นเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557[3]

สิ่งก่อสร้างภายในวัด ได้แก่ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ (หลังเก่า) ศาลาพระศรีศากยมุณี (หลังใหม่) สถานที่ปฏิบัติธรรม สถานที่ทำการมูลนิธิผู้สูงอายุ ศาลาอุบาสก อุบาสิกา ศาลประจำวัด ศาลรัชกาลที่ 5 หอระฆัง บ่อน้ำ เจดีย์เก่า กุฏิพระสงฆ์ 1 หลัง จำนวน 5 ห้อง[4]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดสระแก้ว". สำนักงานคณะสงฆ์ภาค ๑๔.
  2. "เจดีย์เก่าวัดสระแก้ว". ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม.
  3. "วัดสระแก้ว". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  4. "วัดสระแก้ว ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี". มูลนิธิชัยพัฒนา.