วัดสระกระเบื้อง (จังหวัดกาญจนบุรี)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดสระกระเบื้อง
Map
ที่ตั้งตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสระกระเบื้อง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

วัดสระกระเบื้อง ไม่ทราบประวัติความเป็นมาที่แน่ชัด แต่จากหลักฐานสถาปัตยกรรมที่พบ สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย เป็นวัดร้างมายาวนาน มีการขุดพบพระพุทธรูปปางนาคปรกเก่าแก่ข้างอุโบสถหลังเก่า กรมการศาสนาระบุตั้งวัดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2529 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2547[1]

วัดสระกระเบื้องประกอบด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ เจดีย์ทรงเครื่องย่อมุมสมัยอยุธยาตอนปลาย มีชุดฐานสิงห์จำนวน 3 ฐาน องค์ระฆังหักหายแต่สันนิษฐานว่าคงเป็นองค์ระฆังเพิ่มมุม บัวทรงคลุ่มและส่วนของปล้องไฉนที่หักลงมาด้านล่าง อุโบสถมหาอุด ปัจจุบันเหลือเพียงฐานและผนังอาคารเท่านั้น มีฐานเขียงรองรับบัวคว่ำบัวหงาย พระปรางค์องค์ปัจจุบันสันนิษฐานว่าได้รับการบูรณะใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ ส่วนฐานของพระปรางค์เป็นฐานสิงห์ 3 ฐาน ส่วนกลางเป็นเรือนธาตุ มีซุ้มจระนำทั้ง 4 ด้าน ส่วนหน้าบันของกรอบซุ้มประดับเครื่องถ้วยลายครามสันนิษฐานว่ามีการประดับเพิ่มเติมภายหลังในสมัยรัตนสินทร์ ส่วนยอดปรางค์ประดับด้วยกลีบขนุน 3 ชั้น ถัดจากนั้นเป็นกลีบมะเฟือง[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดสระกระเบื้อง". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. "วัดสระกระเบื้อง". แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ - สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.